Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 8/1946, Iskierki, s. 222

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Zawody modeli latających odbyły się w Warszawie z licznym udziałem młodocianych konstruktorów. [w środku] Pod hasłem "P.C.K. - leczy, chroni, ratuje" odbył się w całej Polsce "Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża". Obliczanie wyników kwesty ulicznej w Warszawie, która przyniosła 1.043.835 zł.[z prawej] Most Poniatowskiego od 22 lipca łączy już Pragę z Warszawą. Ostatnie porządki przed otwarciem.


W 536 rocznicę zwycięstwa Polski nad Niemcami pod Grunwaldem odbyły się uroczystości z udziałem młodzieży i wojska.

W stolicy Polski akredytowani są obecnie przedstawiciele 18 pańs.tw: Steny Zjednoczone, Z.S.R.R., Anglia, Szwecja. Francja, Belgia, Holandia, Rumunia, Włochy, Jugosławia, Norwegia, Szwajcaria, Bułgaria, Meksyk, Finlandia, Dania, Luxemburg, Czechosłowacja.

Triest będzie umiędzynarodowiony. Tak postanowiła Wielka Czwórka w Paryżu.

30 czerwca na Pacyfiku przy wyspie Bikini odbyła się pierwsza próba zrzucenia bomby atomowej. Zatonęły dwa transportowce.

Konferencja pokojowa w Paryżu zaczyna się 29 lipca z udziałem przedstawicieli Polski.

Doczesne szczątki marszałka Macieja Rataja zostały pochowane na Palmirskiej Polanie 23 czerwca przy udziale rządu i licznych delegacji chłopskich z całej Polski.

Ciało ostatniego marszałka przedwrześniowej Polski, Edwarda Śmigłego Rydza, spoczywa w Warszawie na Powązkach. Z Rumunii, gdzie był internowany, uciekł do kraju i chciał pracować w akcji podziemnej, ale zmarł przy końcu 1941 r.

Prof. Józef Mehoffer, rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znakomity artysta malarz, zmarł w Wadowicach.

W Polsce umarł Roman Kownacki, b. minister przed wojną mason wysokiego stopnia, który powrócił publicznie do Kościoła tuż przed wojną.


Rycerz Niepokalanej 8/1946, Iskierki, s. 223

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] ŻNIWA. Przy wspólnym wysiłku żołnierza i osadnika polskiego rozlegle tereny ziem zachodnich zostały obsiane. Teraz osadnik zbiera owoc swej pracy, a żołnierz w dalszym ciągu mu pomaga. [z prawej] Do portu gdyńskiego zawijają siatki różnych państw. Żółty krzyż na niebieskim tle to godło floty szwedzkiej.


"Z Polską dzisiejszą - pisze czeskie "Svobodne Słowo" - nie dzielą nas inne różnice, prócz problemu granicznego, chodzi tu przede wszystkim o Śląsk Cieszyński!"

Świadczenia rzeczowe zniesiono, a zaopatrywanie miast oparto na systemie wolnorynkowym. Zaległości jednak będą ściągnięte: z gospodarstw ponad 10 ha na zaaprowizowanie miast; od 2-10 ha na rzecz gmin wiejskich; poniżej 2 ha świadczenia całkowicie umorzono.

W Warszawie jeden lekarz wypada na 660 mieszkańców, na Pomorzu Zach. - na 6.600 mieszkańców, na Mazurach - na 8.000, na Śląsku Dolnym - na 14.000. Dziś w Polsce mamy 6.220 lekarzy i 1.507 dentystów.

3 nowe województwa utworzono na ziemiach odzyskanych: olsztyńskie, szczecińskie i wrocławskie.

8 tys. Polaków powróciło z Jugosławii.

29 miast amerykańskich zgłosiło swój udział w odbudowie Warszawy.

W Biskupinie wznowiono prace wykopaliskowe prasłowiańskiego grodu sprzed 2 i pół tys. lat, które Niemcy podczas okupacji zasypali.

W Lublinie wydobyto z ukrycia pomnik znakomitego poety polskiego, Jana Kochanowskiego.

Włocławek 1 sierpnia ma mieć most pontonowy na Wiśle.

700 robotników pracuje przy odbudowie portu szczecińskiego.

500 mostów kolejowych, w samej tylko Dyr. Krakowskiej zniszczono podczas wojny. 450 już naprawiono.

25 milionów złotych zebrano na biblioteki szkolne w "Dniu Oświaty" 1-3 maja.

50 tys. worków pocztowych z paczkami i listami przybyło z Ameryki do Gdyni i Gdańska.

Targi paryskie przyniosły Polsce nowe zamówienia dla przemysłu włókienniczego, szklanego, chemicznego i ceramicznego.

Polski cement wędruje za granicę: 2.090 ton popłynęło na Maltę.

We Francji utworzył się rząd koalicyjny pod przewodnictwem katolika Jerzego Bidault.


Rycerz Niepokalanej 8/1946, Iskierki, s. 224

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Prom łączy Polskę ze Szwecją. Wagon wyjeżdża na statek. [z prawej] Obrazki z referendum. Warszawa. Żołnierze w kolejce do wojskowego biura wyborczego przy Alei I-ej Armii W. P. (Szucha). Sprawdzanie list w lokalu 12 obwodu przy ul. Mokotowskiej.


30 czerwca br. odbyło się w Polsce referendum ludowe, polegające na daniu odpowiedzi na postawione przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej trzy pytania, dotyczące ustroju społeczno-politycznego Polski. W głosowaniu wzięto udział 91 proc. uprawnionych obywateli oraz wojsko. Pisma podkreślają wzorowe zachowanie się głosujących. Hasłem katolików było: głosować zgodnie z sumieniem, oczywiście chrześcijańskim. Tym hasłem kierować się będą katolicy także przy zapowiedzianych na jesień wyborach. Zdecydowana i prawie jednolita, postawa zajęta przez Polaków w referendum, wlewa w serca polskie nadzieję, że Polska, zgodnie ze swą tradycją dziejową, pójdzie dalej drogą roztropności, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej.

Generalny Komisarz Ludowy Wł. Barcikowski w "Monitorze Polskim" podał następujące wyniki głosowania ludowego:

Uprawnionych do głosowania 13.160.451
Głosowało 11.857.986
Głosów nieważnych 327.435
Głosów ważnych 11.530.551
Oddano głosów:

TAK

I pytanie 7.884.522 (68,1 proc.)
II pytanie 8.896.105 (77.2 proc.)
III pytanie 10.543.697 (91.4 proc.)

NIE

I pytanie 3.686.029 (31.9 proc.)
II pytanie 2.634.446 (22.8 proc.)
III pytanie 995.854 (8.6 proc.)

5 lipca w czasie rozruchów w Kielcach zabito 34 żydów i raniono 42. Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości wysłały specjalne komisje na miejsce wypadków.