Iskierki
Drukuj

W Polsce zanotowano 6 milionów wypadków świerzbu, który należy do najbardziej przykrych chorób skórnych.

18-letni Józef Opałka ze wsi Jastrzębiec, pow. stopnickiego odbezpieczył własnoręcznie 7.450 min.

Jesienią ub. r. wysadzono na terenie kraju 938.223 drzewka owocowe oraz 65.299 krzewów owocowych.

Z Norwegii sprowadzono dla dzieci polskich 100 ton tranu.

W współczesnej kulturze towarzyskiej przeżywamy z powodu tłoku na kolejach, tramwajach i po mieszkaniach modę "rugania się", którego wyrazem jest "mocne słownictwo" i brutalność w ruchach, niegodne ludzi dobrze wychowanych. Gorszy to wielce młodzież. Więcej tu trzeba cierpliwości i miłości bratniej.

W Świdrze k. Warszawy zmarł w 67 r. życia prof. Stanisław Kalinowski, znakomity fizyk polski.

Ze słynnej polskiej eskadry 303, która chlubnie zapisała się w "bitwie o Anglię", żyje tylko trzech lotników.

Policja węgierska skonfiskowała większą ilość mydła, o którym stwierdzono urzędowo, że przemycano je z Niemiec oraz, że wyrabiano je z tłuszczu ofiar obozów koncentracyjnych.


Rycerz Niepokalanej 5/1946, grafiki do iskierek: , s. 125-126

B. prezydent Stanów Zjedn. Herbert Hoower (fot. powyżej, od góry z lewej) bawił ostatnio w Warszawie, jako specjalny wysłannik prezydenta Trumana celem zbadania sytuacji żywnościowej w Europie. Stwierdził on, że Polska potrzebuje pomocy szybszej i większej aniżeli inne kraje. Badania ekspertów amerykańskich dowiodły, że 2,500.000 dzieci polskich wykazuje niedorozwój wskutek niedożywienia. Wśród niemowląt śmiertelność sięga 20%. Zastraszająco szerzy się gruźlica. Polska posiada przeszło milion sierót i półsierot, a 5 milionów powinno otrzymać natychmiast większą ilość żywności.

Wojna spowodowała groźną sytuację żywnościową na świecie. 500 milionów ludzi potrzebuje dożywienia. W ciągu 4-ch miesięcy dzielących nas od żniw, potrzeba na dożywienie ludności na całym świecie 20 milionów ton zboża. W Stanach Zjedn. wprowadzono ograniczenia racji chleba i tłuszczu.

Mamy obecnie w Polsce 150.000 odbiorników radiowych. Przed wojną było 3.200.000. Milion naszych radioaparatów, zrabowanych przez hitlerowców znajduje się dotąd w III Rzeszy, która posiada 5 milionów aparatów radiowych.

Najsilniej dziś zorganizowaną partią katolicką w Europie jest francuska partia katolicka, nosząca nazwę "Mouvement Republicain Populaire" (M.P.R.). Wyszła ona z konspiracji, bo stanowiła część składową antyhitlerowskiego Ruchu Oporu. Podstawowe założenia ruchu stanowią: nowa konstytucja, reorganizacja armii, unarodowienie przemysłu, rozwiązanie zagadnienia młodzieży i rodziny.

Na Oceanie Spokojnym (przy wyspach Marshalla) zostaną przeprowadzone w maju i lipcu br. dwa amerykańskie doświadczenia z bombą atomową, których ofiarą ma paść sto statków wojennych z floty niemieckiej i japońskiej (m.in. kilka lotniskowców, krążowników i łodzi podwodnych). Przy pierwszym doświadczeniu eksplozja ma nastąpić w znacznej wysokości nad wodą, przy drugim tuż nad poziomem morza.

Doświadczenia obserwowane będą za pomocą telewizji.

Najbogatszym człowiekiem świata jest Aga Khan, maharadża hinduski, potomek Mahometa i przywódca wielu milionów Hindusów muzułmanów. Aga Khan zasiada co roku w dniu urodzin na olbrzymiej szali i odważa się złotem (fot. wyżej [od góry w środku]). Złoto rozrzuca między poddanych. Zrobił tak już 59 razy. Za chwilę dostanie się ono w ręce gawiedzi, a prawdziwie biedni Hindusi cierpieć będą nadal nędzę.

W styczniu br. wychodziło w Polsce 355 pism, w tym 41 dzienników, 71 tygodników i 243 różnych periodyków.

W marcu nawiedziła Pomorze nie notowana od wielu lat powódź. Na Wiśle utworzyły się zatory do 9.61 m wysokości. Woda zalała pola i wioski (4.000 ha). Zasiewy ozime zostały zniszczone. Najwięcej ucierpiały powiaty: świecki, chełmiński i grudziądzki. Ewakuowano 12.000 mieszkańców z ponad 700 gospodarstw. W samym pow. świeckim straty sięgają ok. 5 miliardów zł. W akcji ratunkowej wzięło udział Wojsko Polskie. Na fot.: [powyżej, od dołu z lewej] 1. oryginalny sposób komunikacji; [powyżej, od dołu z prawej] 2. fragment ewakuacji ludności okolic Przechowa; [powyżej, od góry z prawej] 3. posiłek ewakuowanych.

Władze amerykańskie zabroniły swym statkom wojennym żeglugi na Morzu Śródziemnym.

Do Moskwy przybył nowy ambasador Stanów Zjednoczonych generał Beddel Smith, przywożąc do Stalina odręczne pismo Prezydenta Trumana.

W łonie Imperium Brytyjskiego odbyła się głęboka przemiana: rozbudziły się ludy azjatyckie - stają się politycznie świadome, znajdują własnych przywódców i wykazują te same zdolności i dumę narodową, co ludy zachodnie. Mówi się nawet o rasowej równości w Afryce. Anglicy patrzą trzeźwo na te przemiany i umieją się do nich przystosować.

W 1944 r. odbędą się w Londynie igrzyska olimpijskie.

Brytyjczycy wycofują swe wojska z Egiptu. Syrii i Libanu do Palestyny, gdzie budowane są duże obiekty wojskowe.

W Danii zakupiła Polska 40 ton nasion warzywnych.

Edward Tanner, rzeczoznawca dla spraw atomowych oświadczył, że wybuch bomby atomowej wytwarza maksymalną temperaturę 1 milion stopni C. Temperatura słońca wynosi około 20.000.000 stopni C. Obawy o kataklizm kuli ziemskiej od bomby atomowej są nieuzasadnione.

Marszałek lord Montgomery oświadczył członkom instytucji charytatywnych, że okupacja Niemiec potrwa conajmniej 10 lat.

W Związku Radzieckim czeka na repatriację 6.000 dzieci polskich.

W amerykańskiej strefie okupacyjnej znajduje się 500 tys. deportowanych, w tej liczbie 200.000 Polaków.

Anglicy aresztowali Rudolfa Hess’a, b. komendanta obozu konc[enctracyjnego] w Oświęcimiu. Hess przyznał się, że brał udział w zagazowaniu 2 milionów ludzi.