Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 11/1946, Iskierki, s. 311

Opis zdjęcia powyżej: [z prawej, u góry] Wysiedlony przez Niemców Kiliński wrócił z powrotem na Plac Krasińskich w Warszawie.


K.R.N. zatwierdziła 3-letni plan inwestycyjny i wytwórczy, który - według słów prez. Bieruta - "stanie się podstawowym drogowskazem naszej pracy nad odbudową gospodarczą Polski."

Prezydent Bierni na K.R.N. powiedział: "Pragnę jeszcze raz wobec całego świata podkreślić, że kwestią nie podlegającą żadnej dyskusji, sprawą, która zdoła skupić i zmobilizować wszystkie podstawowe warstwy naszego społeczeństwa - jest wola niezłomna narodu polskiego do utrzymania, zagospodarowania i obrony naszych Ziem Zachodnich i naszych granic nad Odrą, Nysą i Bałtykiem".

W Warszawie a potem w całym kraju odbyły się manifestacje protestujące przeciwko zakusom na nasze Ziemie Zachodnie.

Wojsko Polskie dużo pomaga w odbudowie Ojczyzny: obrobiło (orka, siew i żniwa) ponad 100 tys. ha i rozminowało kraj na obszarze 250 tys. km. kw., w czym zginęło 367 żołnierzy.

Nowe zarządzenie Min. Rolnictwa nakłada na gospodarstwa rolne obowiązek wzajemnej pomocy.

Polacy z Niemiec będą mogli łatwiej wrócić do kraju dzięki zgodzie Ameryki, Anglii i Francji na dostarczenie dwumiesięcznej racji żywnościowej każdemu repatriantowi.

XI sesja K.R.N., obradująca w Warszawie 20 i 21. IX., uchwaliła nową ordynację wyborczą.

Rada Ministrów podwyższyła o 20 procent uposażenia pracowników państwowych.

291 miliony złotych wypłacił Fundusz Aprowizacyjny na akcję kolonii letnich.

Wrocław otrzymał radiostację i nadaje na fali 315,8 m.

Radiostacja Warszawa II im. Stefana Starzyńskiego ma być uruchomiona w tym miesiącu, W 18.423 szkołach powszechnych w 1945-8 roku uczyło się 3.004.007 młodzieży: w miastach 843.829, na wsi 2.160.178.

10.616.0000 książek szkolnych wydały Państw, Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Dzień spółdzielczości obchodziła Polska 29 września. Obecnie mamy 10.284 spółdzielni. W Żyrardowie odkryto wytwórnię fałszywych banknotów 100-dolarowych.

CAŁA POLSKA ODBUDOWUJE WARSZAWĘ.

Od września z różnych stron kraju zjeżdżają samochodami delegacje fabryk, spółdzielni, biur, urzędów, wsi i miast i pracują przy porządkowaniu Stolicy. Na zdjęciu [powyżej, z prawej, na dole] studenci i studentki Politechniki Warszawskiej w przerwie obiadowej posilają się po Bożemu. Obok [powyżej, z lewej] fragment odbudowy na Rynku Starego Miasta.

W Częstochowie urządzono wystawę przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Firma "Czyn" wy stawiła tu swe dewocjonalia w ceramice, dużej wartości artystycznej.

Marszałek Stalin oświadczył, że nie wierzy w nową wojnę.

Trybunał Norymberdzki wydał wyrok na przestępców hitlerowskich. 4 organizacje uznano za zbrodnicze - Zarząd partii hitler., SS, SD i Gestapo. Na karę śmierci przez powieszenie skazani zostali: Goering, Frank, Keitel, Ribbentrop, Rosenberg, Kaltenbrunner, Frick, Streicher, Saucker, Jodl, Seyss-Inquart, zaocznie Bormann; na dożywotnie więzienie: Funk, Raeder i Hess; na 20 lat więzienia: Speer i Schirach; Neurath - 15 lat, Doenitz - 10 lat więzienia; Schacht, von Papen i Fritsche zostali uniewinnieni.

Minister sprawiedliwości Świątkowski oświadczył, że jest zdecydowanym przeciwnikiem publicznych egzekucji, gdyż powodują zgorszenia moralne.

Churchill wypowiedział się za stworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy.

W Ameryce ciągłe strajki; ostatnio strajkowało pół miliona marynarzy, wstrzymując handel morski.

Triest będzie wolnym miastem, pod kontrolą Narodów Zjednoczonych.