Iskierki
Drukuj

W ogólnym planie pomocy UNRRY Polska znajduje się na drugim miejscu (po Chinach) i ma otrzymać pomoc w kwocie 471 milionów dolarów. Rolnictwo ma otrzymać 65.000 koni, 50000) bydła rogatego, 128.000 sztuk trzody chlewnej i 431.000 ton nawozowy sztucznych.

Przed trybunałem w Norymberdze wyświetlono film, dokumentujący zbrodnie hitlerowskie w Rosji i Polsce. Film ten wstrząsnął widzami.

Na Wiśle pod Puławami powstał wielki zator na przestrzeni 4 km. Zalane zostały liczne wioski (749 domów znalazło się pod wodą). Wojsko polskie opanowało sytuację, używając też samolotów, które bombardowały zwały lodu.

Utworzono Centralę Poszukiwania Osób (CEPO), której biura mieszczą się w Łodzi przy ul. Daszyńskiego 36, a 4 tysiące placówek pocztowych umożliwi odnalezienie się członków rodzin.

Przed r. 1939 w Polsce było około 10.700.000 sztuk bydła, a obecnie jest ok. 3.100.000 sztuk. Stąd około 900.000 rodzin rolniczych nie ma krów dojnych, a więc i dużo dzieci nie może mięć mleka.

W Indiach i Egipcie odbyły się rozruchy przeciwko Anglii, w których setki osób zostało zabitych i rannych.

Wieśniacy polscy mają usypać nowy kopiec Kościuszki nad Odrą.

Zdjęcie poniższe [pierwsze i drugie od prawej] przedstawia rozruchy w Bombaju. Policja przy użyciu gazów łzawiących oczyszcza ulice z demonstrujących, którzy na znak protestu rozsiedli się na ulicach, wstrzymując ruch. Na lewo policjant angielski tłumaczy studentkom, by opuściły miejsce protestu; dziewczęta ocierają łzy spowodowane przez gaz.


Iskierki 4/1946, s. 96

W ramach roku Kościuszkowskiego od były się w Krakowie podniosłe obchody z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Na zdjęciu [powyżej, z lewej] chłopi ze zniczem zapalonym na polach Racławic przed tablicą pamiątkową na Rynku Krakowskim.

"Wilno" wraca do Polski. Jest to nasz statek, który po wojnie po raz pierwszy przybywa z ładunkiem żywności.

Radar (RAdio Detection And Ranging - Wykrywanie i określanie położenia przez radio) w swej prymitywnej formie był wynalazkiem niemieckim, ale dostał się on z powodu omyłkowego lądowania samolotu niemieckiego na lotnisku angielskim w ręce Anglików, którzy go udoskonalili i osiągnęli dzięki niemu świetne skutki w wojnie z Niemcami. Na zdjęciu [poniżej, od lewej i na dole] kompletna aparatura radarowa z ekranem, na którym widać sylwetkę samolotu. "Oczy" domalowano, by nadać aparatowi cechę tajemniczości. Na prawo przychwycony samolot niemiecki z anteną radarową, wystającą przez śmigło.

W Krakowie zmarł 102-letni powstaniec z 1863 r. Antoni Süss.

Mamy obecnie około 80.000 sił nauczycielskich. Na szkolnictwo powszechne wypada ok. 62.000. Brakuje 15.000. W r. 1945 opuściło szeregi nauczycielstwa 3500 sił, bo zawód nauczycielski nie jest popłatny.


Iskierki 4/1946, s. 100

W chwili obecnej uczy się na wyższych uczelniach polskich 48.277 młodzieży; z tego liczba studentów w szkołach akademickich państwowych wynosi 39.467, a w szkołach wyższych prywatnych 8.810 słuchaczy.

Najwięcej chórów młodzieżowych jest w Anglii. Około ćwierć miliona dzieci należy tam do związków śpiewaczych.

Polski Czerwony Krzyż otrzymał od Anglii penicylinę. Na zdjęciu [powyżej, u góry w środku] ambasador brytyjski p. Cavendish Benlick (pierwszy od lewej) przekazuje władzom P.C.K. dar Anglii dla Polski.

13 lutego br. dokonano pierwszej transmisji telewizyjnej (widzenia na odległość) między Nowym Yorkiem a Waszyngtonem. Na fot. powyżej [od góry z prawej] scena złożenia przez gen. Eisenhowera wieńców w Waszyngtonie u stóp pomnika Lincolna, oglądana na ekranie przez dziennikarzy w Nowy Yorku. Na prawo wieża stacji radiotelewizyjnej na dawczej w Londynie.

W jednej z kopalń Zagłębia Ruhry zostało zasypanych 400 robotników.

W r. 1944-45 umieralność ogólna w Anglii wynosiła 11,9 na 1000 mieszkańców (w r. 1942 - 11,6, 1943 - 12,1). Liczba urodzeń zwiększyła się po raz pierwszy od r. 1925 do 18 na 1000 mieszkańców. Umieralność niemowląt obniżyła się do rekordowej liczby 4,6 na 100 żywourodzonych (w Poznaniu ostatnio około 30!).

Do kwietnia 1945 r. w Stanach Zjedn. A. P. 5 milionów rekrutów w wieku 18-37 lat zostało uznanych za niezdolnych do służby wojskowej. Stanowi to około 30% ogółu powołanych i zbadanych. Poza tym 1,5 miliona musiano zwolnić wskutek wad fizycznych lub psychicznych, i taka sama liczba musiała być poddana leczeniu z powodu chorób powstałych przed powołaniem.

W Stanach Zjedn. A. P. liczba zgonów na raka wynosi ponad 160.000 rocznie, co najmniej 2 miliony osób cierpi na choroby umysłowe, około 10 milionów obywateli będzie prawdopodobnie w toku swego życia korzystało z leczenia szpitalnego z powodu chorób układu nerwowego, które wypełniają ponad połowę wszystkich łóżek szpitalnych kosztem 500 milionów dolarów rocznie.

Na ogólną liczbę 60 żubrów zachowanych obecnie na świecie posiadamy w Polsce 40: 18 w Pszczynie i 22 w Białowieży. Żubry białowieskie żyją rodzina mi w osobnych sześciohektarowych zagrodach. W Puszczy Białowieskiej ma być przynajmniej 130 wilków i ze 100 rysi.

Pewne szwajcarskie biuro statystyczne opublikowało listę strat z ostatniej wojny. W wyniku wojny rozpętanej przez faszyzm niemiecki, japoński i włoski poniosło śmierć 34 miliony ludzi, więc tyle, ile wynosiła ludność całej Polski przed wojną. Jeżeli dość zabitych w wyniku pierwszej wojny światowej wynosiła ok. 8 i pół miliona, to ilość zabitych w drugiej wojnie wyniosła cztery razy tyle. Przyczyną tego zjawiska poza udoskonaleniem techniki wojennej, dłuższym okresem trwania wojny itp. jest przede wszystkim fakt, że totalizm prowadził wojnę z ludnością cywilną. Jeżeli w latach 1914-18 ilość zabitych na tyłach stanowiła zaledwie 5% ogółu, to w okresie 1939-45 ofiary pośród ludności cywilnej (ilość zamordowanych 5 i pół miliona, zabitych przez bomby 3 mil. i zmarłych w licznych obozach 11 mil.) stanowiły 57,5 procent ogółu zabitych. Cyfry szwajcarskie nie obejmują tych, którzy padli ofiarą epidemii i niedożywienia. Ilość inwalidów - 30 milionów, gdy w tamtej wojnie - 13 mil.

Uczeni rosyjscy porobili pierwsze masowe próby hodowli jedwabnika na liściach brzóz. Dały one jak najlepsze rezultaty, otwierając nowe możliwości przed przemysłem tkackim w krajach, gdzie nie udaje się morwa.

Marynarka brytyjska straciła w czasie wojny 51 tysięcy oficerów i marynarzy oraz 4 tysiące jednostek floty, natomiast zatopiła samych łodzi podwodnych niemieckich - 996.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ (PCK) jest największą instytucją społeczną w Polsce. Podczas okupacji okazał olbrzymią żywotność. Do najważniejszych dziedzin działalności PCK w dobie dzisiejszej należy zaliczyć: akcję higieniczno lekarską (30 szpitali, 5 sanatoriów. 10 schronisk, 20 izb chorych, 301 przychodni leczniczych, 3 pociągi sanitarne), akcję opiekuńczą (o charakterze pomocy doraźnej ofiarom wojny oraz wracającym do kraju repatriantom i zdemobilizowanym żołnierzom, dożywienie, opieka nad sierotami, domy noclegowe, domy wypoczynkowe dla inwalidów itp.), akcję szkoleniową (przeprowadzono już 15 kursów pielęgniarskich), akcję informacyjną (kartoteka w Biurze Informacyjnym w Warszawie zawiera 920 tys. kartek) oraz prze prowadza wspólnie z władzami miejskimi akcję ekshumacyjną.

KATOLICY W IMPERIACH ANGLO SASKICH. Imperium Brytyjskie liczy 20.435.000 katolików: z tego 6.384.000 zamieszkuje w Europie (w Anglii i Walii 2.415.000 wiernych i 6.260 kapłanów, reszta głównie w Irlandii), 4.574.000 w Azji (w tym w samych Indiach - 4516.000), 2.660.000 w Afryce, 5.124.000 w Ameryce (Kanada), 1.697.000 w Australii i na wyspach mórz południowych. Liczba nawróceń w ostatnim roku wynosiła w Anglii 8.772. Stany Zjednoczone z posiadłościami liczą 35.866.000 katolików, z tego w samych Stanach Zjednoczonych przeszło 23 miliony (w r. 1800 było tu około 100.000 katolików, a w r. 1850 - 1.000.000), reszta w przeważającej mierze na Filipinach.

"Prokurator Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu wzywa osoby, które zetknęły się na terenie obozu koncentracyjnego w Mathausen ze Stanisławem Wilamowskim, urodzonym 28 marca 1901 r. synem Juliana i Julianny, zamieszkałym do 1941 r. w Poznaniu, ul. Leonarda 16, do natychmiastowego zgłoszenia osobiście lub pisemnie (z podaniem adresu) do Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu"