Iskierki
Drukuj
Iskierki 10/1945, s. 63

Opisy zdjęć od lewej: [1] Odznaczony Krzyżem Grunwaldu 14-letni inwalida Edmund Kopija, który utracił nogę w bitwie pod Jastrowem. [2] Prezydent Bierut w towarzystwie Marszałka żymierskiego i gen Spychalskiego nad polskim morzem

2 września br. Ojciec św. z okazji 6-łetniei rocznicy wybuchu wojny przyjął na specjalnej audiencji grupę polską złożoną z 1.000 osób.

W br. ustanowiona została Krajowa Centrala "Caritas" celem zjednoczenia chrześcijańskiej dobroczynności.

19 sierpnia br. był w Stanach Zjednoczonych i Anglii dniem powszechnej modlitwy dziękczynnej za zwycięstwo i koniec wojny.

W Chinach otrzymał w 1944 r. święcenia biskupie polski misjonarz ks. Ignacy Krause.

Akt kapitulacji Japonii został podpisany 2 września br.

Na podstawie umowy Rządu polskiego z Rządem radzieckim granicą polsko-radziecką będzie linia "Curzona" z małymi odchyleniami na korzyść Polski.

Na pierwszej liście głównych przestępców wojennych niemieckich, którzy zostaną oddani pod sąd, są między innymi takie nazwiska: Goering, Hess, Ribentrop, Rosenberg, Frank.

Ponad 250.000 żołnierzy polskich znajduje się obecnie za granicami Polski.

Amerykańskie bezśmigłowe samoloty z rakietowymi silnikami rozwijają szybkość o 150 km godz. większą niż najszybszy z istniejących samolotów.

Polscy lotnicy w czasie tej wojny zniszczyli 1.300 samolotów niemieckich.

Z 4 milionów koni w Polsce został dziś około milion.