Iskierki
Drukuj
prezydent RP - Ignacy Mościcki

J. E. Ks. Arcbp. Gall dokonał konsekracji odnowionego kościółka-baszty w Spale - letniej rezydencji P. Prezydenta R.P. Oto[fot. u góry, po lewej] fragment procesji, w której brał udział P. Prezydent prof. Ignacy Mościcki.

Dokument minionych chwil[fot. u góry, po prawej] to nowowzniesiony pomnik-kaplica w Bednarach k. Łowicza ku czci poległych w r. 1914 Legionistów I. Brygady.

6 listopada ub. r. odbyły się w całym kraju wybory do Sejmu. Były to wybory szóste z kolei w dziejach odrodzonej Ojczyzny. W wyborach liczba uczestniczących była większa aniżeli w r. 1935. Głosowało 67% uprawnionych. Większość nowowybranych posłów to rolnicy i urzędnicy. Do obecnego Sejmu weszło 6 księży.

22 listopada ub. r. weszły w życie trzy dekrety Prezydent R. P. 1) dekret o ochronie niektórych interesów Państwa, który postanawia kary więzienia nawet śmierci za przestępstwa: przeciwko obronności Państwa i gospodarstwu narodowemu, za przestępstwo przeciwko niezależności życia publicznego, za przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Dekret antymasoński rozwiązuje zrzeszenia wolnomularskie. Od tej chwili, kto bierze udział w związku wolnomularskim, lub popiera - działalność takiego związku podlega karze więzienia do lat 5 i grzywnie. Powyższej karze podlega również kto uczestniczy w tajnej działalności zrzeszenia. I wreszcie dekret trzeci - samorządowy mówi o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.

W ostatnich dniach listopada odbył się w całym świecie "tydzień walki z rakiem". Główne uroczystości odbyły się w Paryżu. 43 narody przysłały swoje delegacje. Podczas uroczystego posiedzenia w paryskiej Sorbonie przemawiał przez radio z Zamku Prezydent R. P. i obecny na sali prezydent Francji.

Na wiosnę br. spuszczony będzie na wodę nowy motorowiec polski, bliźniak okrętu "Sobieski". Nowy okręt, budowany w stoczni duńskiej Naskov, będzie mógł osiągnąć szybkość 17 mil morskich na godzinę. Ma on obsługiwać linię południowo-amerykańską.

Najpiękniejsza i najbardziej kompletna dzwonnica w Europie została wybudowana przy bazylice N. M. Panny w Blais (Francja). Dzwonnica składa się z 43 dzwonów o tonacji 4 oktaw.[fot. poniżej, po lewej]

Blais, dzwonnica; elektromagnes

Silny elektro-magnes usuwa metalową drzazgę, która przebiwszy powiekę ugrzęzła w gałce ocznej. Magnes zastąpi niebezpieczną operację chirurgiczną.[fot. powyżej, po prawej]

Na Dalekim Wschodzie walki nie ustają. Ostatnio Japończycy zajęli Kanton i Hankau. Chińczycy ratują się ucieczką przez rzekę.[fot. poniżej, góra po prawej]

Wojna japońsko-chińska, lotnisko w Croydon, beczki-więzienie

Na lotnisku w Croydon pod Londynem[fot. powyżej, dół po lewej] zainstalowano olbrzymi dźwig, dla samolotów. W ten sposób największe płatowce są łatwo kontrolowane przez mechaników.

Osobliwe, więzienia dla współrodaków[fot. powyżej, dół po prawej] świadczą o wysokim stopniu barbarzyństwa. W takich beczkach wojska czerwonej Hiszpanii przewożą wziętych do niewoli żołnierzy narodowych.

Przywrócenie do Polski Zaolzia

Powyżej reprodukujemy fragmenty z wielkiej rewii wojskowej, która się odbyła 11 listopada ub. roku w Warszawie. Entuzjastycznie oklaskiwano maszerujących w kilku grupach Polaków zza Olzy, którzy przybyli do stolicy na uroczystość dwudziestoletniej rocznicy odrodzenia Ojczyzny.