Iskierki
Drukuj

Iskierki z Polski

Ludność Warszawy wynosiła w dniu 1 stycznia br. 1.261.000 w czym 368.000 żydów, co stanowi 29.2 procent.

Iskierki 4/1938, s. 121-122

W Krakowie zmarł znakomity poeta polski, wzorowy katolik, Karol Hubert Rostworowski. Fot. [wyżej z lewej]

Według badań majora Lepeckiego na Madagaskar może wyemigrować 70.000 żydów, a w Polsce jest ich przeszło 3 i pół miliona.

Nastąpi zmiana granic pięciu województw. Do woj. łódzkiego włączy się z woj. warszawskiego powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki i rawski; z woj. kieleckiego powiaty: opoczyński oraz konecki z wyjątkiem gmin miejskich: Skarżysko Kamienna i Szydłowiec oraz gmin wiejskich: Bliżyn i Szydłowiec. Do obszaru województwa warszawskiego będą włączone z woj. białostockiego powiaty: ostrołęcki, ostrowski i łomżyński; z województwa lubelskiego powiaty: sokołowski, węgrowski i garwoliński oraz gminę Irena z powiatu puławskiego.

Niedawno bawił w Polsce Finlandzki minister oświaty Uno Yrjoe Hannula, który podpisał z min. Świętosławskim protokół, dotyczący współpracy intelektualnej między Polską i Finlandią.

Jan Demianiuk, gospodarz ze wsi Juniewicze pow. siedleckiego dokonał wynalazku, którym zainteresowali się inżynierowie - fachowcy. Mianowicie ulepszył turbinę poruszaną wiatrem w ten sposób, że zastosował regulator pędu powietrza.

Ministerstwo Komunikacji przygotowuje projekty przeprowadzenia drogi wodnej z Pińska do Brześcia i budowy kanału Warta-Gopło oraz nad połączeniem wodnym Zagłębia węglowego z Sandomierzem.

W lutym Pan Prezydent Rzplitej podejmował w gościnie Regenta Królestwa Węgier admirała Horthyego. Na fotografii [wyżej w środku] Regent Horthy, Pan Prezydent i Marszałek Śmigły - Rydz.

W Markowej w powiecie łańcuckim grupa działaczy oświatowych i spółdzielczych założyła w r. 1935 pierwszą w Polsce spółdzielnię zdrowia, która pomyślnie się rozwija. Koszt zabiegów lekarskich w porównaniu do ceny zabiegu u lekarzy prywatnych jest znacznie obniżony.

W roku 1937 nadano w Warszawie blisko 254 miliony przesyłek listowych, druków i paczek, a doręczono przeszło 144 miliony.

Przy końcu lutego odbyło się reprezentacyjne polowanie w Białowieży, na które przybył niemiecki premier, marszałek Goering.

Na Kaszubach w Łapalicach pod Kartuzami Jan i Franciszka Kuchotowie obchodzili diamentowe gody małżeńskie (75-lecie wspólnego pożycia). W uroczystościach sędziwych jubilatów brało udział: 59 wnuków, 3 prawnuków, 12 dzieci, 6 zięciów.

Dnia 1 marca zmarł w Warszawie zaopatrzony Olejami świętymi prof. Władysław Grabski, premier Rzeczypospolitej w latach 1920, 24 i 25, minister skarbu w latach 1919, 23, 24 i 25, minister rolnictwa w r. 1919. Za jego urzędowania został zawarty konkordat ze Stolicą Apostolską.

W Warszawie stanie pomnik Henryka Sienkiewicza.

Na Politechnice Warszawskiej zachodzą częste wypadki, że studenci żydzi uporczywie łamią zarządzenia porządkowe rektora w sprawie odrębnych miejsc, co wywołuje reakcję ze strony studentów Polaków. Aby położyć, kres zaburzeniom, studenci Polacy żądają nie wpuszczania żydów na uczelnie.

Do Gdyni przybył z portu Le Hawre stawiacz min ORP "Gryf". Jest on największą jednostką naszej floty wojennej i posiada najnowsze urządzenia.

Na zaproszenie rządu włoskiego odbył podróż do Rzymu minister spraw zagranicznych J. Beck, którego bardzo serdecznie podejmowano.

Sejm i Senat uchwalił budżet inwestycyjny na rok 1938, który wynosi przeszło jeden miliard złotych. Z tego na budowę dróg i kolei przeznaczono przeszło 200 milionów, na elektryfikację kraju 12 milionów, na Fundusz Pracy 70 milionów, na budowę małych mieszkań 134 miliony.

Okręg wileński Stow. Mężów Katolickich zwrócił się z memoriałem do Premiera, w którym domaga się zamknięcia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako wywierającego szkodliwy wpływ na nauczycieli w szkolnictwie średnim i powszechnym. Pan Premier odpowiedział niezwłocznie, że sprawa została przekazana do załatwienia Ministerstwu WR. i OP. Czytelnicy przypominają sobie mowę p. min. Świętosławskiego, wygłoszoną na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu (patrz "Rycerz" nr. 9. 1937 r).

Rada Ministrów uchwaliła plan parcelacyjny na r. 1939, obejmujący łącznie 131 tysięcy ha gruntów prywatnych i 15 tysięcy ha gruntów rządowych. Grunta parcelacyjne znajdują się prawie we wszystkich województwach. Również ustalono, że sprawą aprowizacyjną kraju, dostosowaną do potrzeb obrony państwa, zajmować się będzie Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.

Iskierki ze świata

W Paryżu trzech młodych lekarzy dokonało operacji zszycia serca zranionego kuchennym nożem. Operacja się udała i po transfuzji krwi oraz innych zabiegach pacjent powrócił do życia. Operowano w zaśnięciu. Ilustracja [wyżej z prawej] przedstawia serce w rękach chirurga.

Zdjęcie dokonane na dnie morza wykazuje całe lasy najrozmaitszych wodorostów i ciekawe okazy ryb. Na ilustracji nurek w głębinach morskich.

głębiny morskie

Z okazji 15-lecia Związku Polaków w Niemczech, po odbyciu sejmików dzielnicowych, odbył się w Berlinie wielki Kongres Polaków w Rzeszy Niemieckiej, który był silną manifestacją wiary i wytrwania polskości w Niemczech.

W Amsterdamie (Holandia) odbyła się wystawa sztuki polskiej, głównie prac znakomitych grafików.

Kanclerz Rzeszy Hitler wygłosił w dniu 20 lutego wielką mowę polityczną w Reichstagu, w której podkreślił, że Niemcy stalem i żelazem odpowiedzą na wszelkie próby zakłócenia u nich pokoju z zewnątrz, a przy tym nigdy nie powrócą do Ligi Narodów. Na kilka dni przed mową Hitlera nastąpiły przesunięcia na najwyższych stanowiskach wojskowych. Obecnie armia jest ściśle związana z partią Hitlera. Doszło również między Austrią a Niemcami do bliższego porozumienia. Kanclerz Hitler zapowiedział odbudowę "Wielkiej Rzeszy".

Naukowe badania nad rakiem wykazują, że na chorobę raka dróg oddechowych zapadają w 95 proc. nałogowi palacze tytoniu, zwłaszcza - fajki. Przebywanie w atmosferze przesyconej dymem tytoniowym w pewnym stopniu wywiera również ten sam ujemny wpływ.

W Rumunii nastąpiło rozwiązanie rządu p. Gogi i zawieszenie działalności stronnictw. Premierem został Miron Cristea, patriarcha rumuńskiego kościoła prawosławnego. Odbyło się też ogłoszenie nowej konstytucji. Przy plebiscycie rząd otrzymał olbrzymią większość. W/g niemieckiej gazety "Reichpost" stosunki wyznaniowe w Rumunii przedstawiają się następująco: 12.250.000 stanowią prawosławni, 1.300.000 gr. - katolicy, 1.100.000 rz.-katolicy, 990.000 protestanci, 160.000 mahometanie i 1.200.000 żydzi.

Łotewski inż. chemik, Ozinsz zauważył, że przy produkcji terpentyny, pewien gatunek ciężkiego oleju wytwarzany jako produkt uboczny, ma silne własności bakteriobójcze głównie gruźlicy. Dalsze badania trwają.

Wybory do sejmu w Estonii przyniosły rządowi walne zwycięstwo. Komuniści mimo silnej i nielegalnie prowadzonej agitacji nie uzyskali żadnego mandatu.


UWAGA!

Pragnąc udostępnić nabycie wszystkim i wszędzie pisma katolickiego jakim jest "Mały Dziennik" wprowadziliśmy sprzedaż w miejscowych Urzędach Pocztowych jak i wszystkich kioskach kolejowych i w miastach, gdzie każdy za 5 gr. może pismo otrzymać. Prenumerata miesięczna wprost z administracji kosztuje 1 zł.