Iskierki
Drukuj

Z Polski

Z końcem ub. r. uruchomiona została na terenie wojew. kieleckiego pierwsza w Polsce kopalnia pirytu. Piryt ma wielkie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym. Dotychczas sprowadzano do Polski piryt z zagranicy za sumę 5.000.000 zł.

W Cieszynie odbyło się uroczyste przekazanie magistratowi dzwonu im. - żwirki i" Wigury.

Zastępcza służba wojskowa będzie w Polsce obowiązywała od r. 1937. Kto nie służy w wojsku, będzie musiał dać Państwu 30 dni pracy bezpłatnej w ciągu 5 lat - czyli po 6 dni rocznie.

Mistrz Paderewski będzie grał w filmie, zatytułowanym "Soneta Księżycowa".

Marszałek Śmigły-Rydz, który z okazji swojej nominacji otrzymał przeszło 30.000 depesz i 11.000 listów z powinszowaniem, podziękował za to wszystkim publicznie, zapewniając, że w tej mnogości życzeń widzi wyraz głębokiego współżycia społeczeństwa z armią.

W. Piechowski w Kościerzynie wyhodował pietruszkę o wadze dwa i pół kg.

Od 21 do 23 listopada 1936 r. odbyły się "Dni Kolonialne" urządzone staraniem Ligi Morskiej i Kolonialnej. Hasło "Dni Kolonialnych" znalazło w całej Polsce bardzo żywy oddźwięk, którego wyrazem były liczne zgromadzenia, publiczne akademie i obchody urządzane w licznym udziałem obywateli i przedstawicieli władz. Na zebraniach tych uchwalono rezolucje wyrażające postulaty polskie w sprawach kolonialnych. Wystąpienie polskiego Ministra w Lidze Narodów ze sprawą kolonii dla Polski znalazło oparcie w solidarnej postawie całego społeczeństwa.

defilada wojskowa

W Polsce jest 5.092 parafij obrządku rzymsko katolickiego. Pracę duszpasterską pełni 11.146 kapłanów pod przewodnictwem 49 Arcypasterzy.

Podajemy dwa zdjęcia z defilady wojskowej w dniu Święta Niepodległości. Pan Prezydent zajmuje miejsce w loży, niżej J. Em. Ks. Kardynał Kakowski i Korpus dyplomatyczny.

Na Pomorzu istnieje fabryka grzejników elektrycznych "Gródek". Zatrudnionych jest w ;niej około 200 robotników; produkcja w r. 1936 wyraża się cyfrą 1.500.000 zł. Wyroby nie ustępują zagranicznym, przy czym cena ich i niska.

Weksle w Polsce wolno wystawiać tylko w języku polskim. Zarządzenie takie wydano ze względu na żydów, wypisujących je w żargonie literami hebrajskimi.

Dnia 27 paźdz. 1936 r. rozpoczął olbrzymi polski samolot stałą komunikację między Polską a Palestyną. Ogólna długość drogi powietrznej z Polski do Palestyny wynosi 3.130 km.

Nowy polski statek handlowy "Tatra", o pojemności 7.500 tonn, będzie kursował między Gdynią a portami południowej części Atlantyku.

25 paźdz. 1936 zmarła w Warszawie wdowa po śp. Bolesławie Prusie Oktawia z Trembińskich Głowacka, wierna towarzyska pracy i idei Wielkiego Pisarza.

W Brodnicy na Pomorzu przeniesiono jarmarki na sobotę, by uniemożliwić w nich udział kramarzy żydowskich.

Na wybory prezydenta U. S. A. w r. 1928 republikanie wydali 6.500.773 dol., forsując Hoowera, demokraci 5.444.958 na Smitha.

W roku 1936 świat wydawał na zbrojenia w każdej minucie około 110.000 zł. Rekord w tym "wyścigu" zdobyły Niemcy. Oto, jak walczono z kryzysem!

kolej na Kasprowy Wierch

Powierzchnia Warszawy wynosi 12.100 ha. Mieszkańców jest 1,250.000 w 17.000 domach. Długość ulicy Marszałkowskiej wynosi 2.930 m.. Grochowskiej 4.500, Al. Jerozolimskich 2.300 m. Najwyższym budynkiem jest 16-piętrowy gmach (60 m.). Miesięcznie przychodzi około 8 mil. listów, i 2 mil. gazet. Warszawiacy zjadają dziennie 60 wagonów ziemniaków, 11 wagonów chleba, 22 wagonów mleka, 10 wagonów mięsa.

Dnia 22 listopada odbyło się poświęcenie kolei linowej na Kasprowy Wierch. (fot. obok).

Ze świata

doświadczenia z prądem elektrycznym

Budapeszcie powstała specjalna komisja rządowa dla obchodu 900-letniej rocznicy św. Stefana, króla Węgier.

W związku z jubileuszem, przypuszczają, że przyszły międzynarodowy kongres eucharystyczny odbędzie się w Budapeszcie.

Przywódca partii komunistów we Francji, Torez natarczywie domaga się od rządu francuskiego, aby wyraźnie stanął po stronie czerwonego rządu hiszpańskiego.

385 ludzi, czyli 3 na milion ginie rocznie w Ameryce od piorunów.

kaplica na pontonach

W Belgii poświęcono kaplicę, zbudowaną na pływających pontonach. Ks. Bellanger, który zainicjował budowę kaplicy, pragnie nieść pomoc duchową mieszkańcom małych nadbrzeżnych wsi.

Doświadczony inżynier Kenneth Strickfadden robi budzące grozę doświadczenia z prądem elektrycznym o napięciu 1.500 tys. volt (fot. wyżej).

W uniwersytecie bolońskim (Włochy) odsłonięto pomnik Kopernika, który tam studiował z końcem XV wieku. Jest to dzieło polskiej rzeźbiarki Bohdanowiczówny. Poświęcenia dokonał ks. kardynał Rona, który w przemówieniu porównał zasługi Polaków i Włochów w obronie cywilizacji łacińskiej. O tej misji narodu polskiego mówił też polski ambasador w Rzymie - Wysocki, rektor Ghigi i senator Leicht.

Z powodu wybuchu prochowni pod Marsylią zginęło 60 osób a setki zostało rannych.