Iskierki
Drukuj

Z Polski

Udział Polski w Międzynarodowej Wystawie w Paryżu przedstawia się okazale. Pawilon reprezentacyjny mieści w sobie okrągłą salę o średnicy 19 m i wysokości 16 m. Przy wejściu do portyku mała kapliczka polna bielić się będzie wśród krzewów i kwiatów, tworząc piękny zakątek o wybitnie polskim nastroju. Wzdłuż okrągłej ściany stać będzie 7 wielkich rzeźb, wyobrażających, licząc od wejścia, Chrobrego, Jagiełłę, Kopernika, Kościuszkę, Mickiewicza, Szopena i Piłsudskiego. Nad wejściem bocznym do ogrodu i dolnych pawilonów zwieszać się będzie 12-metrowa tkanina wyobrażająca sceny spod Wiednia.

W gminach boromelskiej i tesłuchowskiej przystąpiono wspólnie do zalesienia lotnych piasków, które niszczyły pola uprawne miejscowym gospodarzom. Zasadzono już pół miliona sadzonek sosnowych. Ten piękny przykład winni naśladować i inni rolnicy zagrożeni zawieją posiadłości przez piasek.

Bieżącego roku prowadzone będą dalsze roboty przy budowie zbiornika na Sole w Porąbce, w Rożnowie oraz rozpoczęta będzie budowa nowego zbiornika w Czchowie. Prócz tego przewiduje się regulacja szeregu rzek, głównie górskich. Zatrudnionych ma być przy tym 11.390 robotników.

Z Anglii nadeszły 2 próbne aparaty, służące do drukowania na poczekaniu biletów kolejowych do dowolnych stacyj z wyszczególnieniem odległości. Poruszane są elektrycznością, a dla kontroli drukują jednocześnie kopię wydanych biletów.

Prezydent republiki San Domingo oświadczył, że może przyjąć 4 miliony emigrantów żydów z Europy.

Na rozbudowę gospodarczą Polski przewiduje się 2 miliardy 400 milionów złotych.

Starostwo jarosławskie wydało rozporządzenie zakazujące rozwijania działalności organizacji młodzieżowej "Wici".

Policja warszawska przeprowadziła rewizję w lokalu redakcji pisma "Nowy Dzień", wydawanego przez krętaczy Pisma św. a subwencjonowanego przez żydów amerykańskich, w wyniku której znaleziono stos komunistycznych druków i skonfiskowano ostatni numer pisma za napaści na Kościół Katolicki.

Sejm uchwalił budżet na rok 1937; Według tego budżetu - dochody państwowe obliczono w sumie 2.310.747.703 zł, wydatki zaś 2.310.578.479 zł. Sejm budżet podwyższył o 17 milionów złotych ponad projekt rządowy. Na "szkolnictwo powiększono wydatki o 7.500.000 zł - co da możność zwiększenia liczby szkół i nauczycieli.

Znakomity muzyk polski, Feliks Nowowiejski, obchodzi w br. 60-tą rocznicę urodzin.

W czwartym kwartale 1936 r. 33 placówki zakonne udzieliły wsparć głodnym i chorym na sumę 31.582.71 zł. W tym wydano 9.959 kg chleba, 36.068 obiadów, 8.282 śniadań i kolacyj.

Ze świata

sanki motorowe

W Londynie ogłoszony został oficjalny program uroczystości koronacyjnych króla Jerzego VI na dzień 11-15 maja br.

Zakłady Forda w Detroit wypuściły ze swych warsztatów 25-milionowy samochód. Z okazji tej "król samochodów" przeznaczył 25 milionów dolarów na cele społeczne dla swoich robotników.

W Ameryce wieziony expresem słoń cyrkowy zatrzymał kilkakrotnie pociąg przez pociąganie trąbą rączki hamulcowej.

W Austrii przeprowadzono wstępne próby z sankami pędzonymi motorem. Wyniki są zadowalniające (fot. wyżej).

Na wicekróla Abisynii Grazianiego, w chwili gdy rozdawał jałmużnę ubogim z okazji narodzin księcia Neapolu, dokonano zamachu bombowego. Zamach jednak się nie udał.

W Kanadzie około 10% ludności stanowią bezrobotni i ich rodziny.

W Nowym Jorku zmarł ostatnio bankier Hayden, który cały majątek, wynoszący 50 milionów dolarów, zapisał na ubogie dzieci.

Owocem ostatniego, drugiego z rzędu procesu w Moskwie, było 13 wyroków śmierci. Radek-Sobelsohn, Arnold i Sokolnikow zostali skazani na 10 lat ciężkiego więzienia.

Pan Sołoniewicz, Rosjanin wydał książkę, w której pisze, że w Sowietach w obozach koncentracyjnych (odosobnienia) znajduje się około 5½ miliona ludzi, skazanych na powolne umieranie z głodu, zimna i chorób. Najliczniejsi są spośród nich chłopi i robotnicy, którzy nie mogli dostosować się do szatańskiej ideologii bolszewizmu.

Jenerał angielski, sir H. Page Croft, zorganizował w Londynie ciekawą wystawę przeciwkomunistyczną, na której zebrane są obrazy, fotografie, plakaty, plany i dane statystyczne, ilustrujące prześladowanie religii w Sowietach i w Hiszpanii.

Rada federalna uchwaliła dekret, wykluczający komunistów ze służby w administracji Związku Szwajcarskiego.

angielska flota powietrzna

Największy przyrost naturalny ludności wykazuje Holandia, mianowicie 16.3 na 1000 mieszkańców, dalej Polska 11.3, Litwa 8.9, Niemcy 8.3, Łotwa 5.7, Anglia 5.4, Czechosłowacja 5.5 i Francja 2.3.

W pobliżu Abukiru w Egipcie odbyły się wielkie manewry angielskiej floty powietrznej. Na zdjęciu angielska eskadra bojowa.

Na Litwie (Michalinowa) zmarł nagle robotnik, który po złożeniu do trumny przed pogrzebem ożył, porąbał trumnę i spalił ją w piecu. Okazało się, że zapadł w sen letargiczny.

We Francji św. Marcin jest patronem 3.672 kościołów oraz 485 miast i osiedli.

Tureckie ministerstwo oświaty zabroniło nauczycielkom w szkołach powszechnych i średnich używania karminu i pudru.

Prof. Jefferson założył w Ohio szkołę dla starców, sam mając 89 lat. Ma już 900 uczniów. Najstarszy "chłopczyk" skończył 111 lat, a najstarsza "dziewczynka" 104 lata.

samolot Clydy Clipper

Parlament departamentu zdrowia przy rządzie Manitoby (Kanada), dr F. W. Jackson złożył raport do władz szkolnych, w którym doniósł, że wśród młodzieży szkolnej w Winnipegu szerzy się niemoralność. Przytoczył przy tym szereg faktów. Na skutek tego władze szkolne przedsięwzięły środki zaradcze, w pierwszym rzędzie zamierzają znieść koedukację.

Projekt nowego samolotu transatlantyckiego "Clydy Clipper", który ma być zbudowany w Szkocji.