Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

W lipcu b. r. doszło do porozumienia między katolicką Austrią a hitlerowskimi Niemcami.

Z początkiem roku bież. Niemcy posiadały 2.200 samolotów wojennych. Na rok 1937 liczba ta ma być podwyższona do 6.100.

Komunista Joan Auguila postanowił zniszczyć stary krzyż pod Madrytem (Hiszpanja). W nocy sznurami chciał przewrócić krzyż. Wówczas bronzowa figura Chrystusa spadła mu na głowę, zabijając go na miejscu. Bluźniercę spotkała zasłużona kara.

Pociąg elektryczny

Na linji Cleveland - Detroit (St. Zjedn. A. P.) kursują pociągi elektryczne o liniach aerodynamicznych (fot. wyżej).

Rząd socjalistyczny Bluma (żyda) we Francji rozwiązał ligi patriotyczne jak np. Krzyż Ognisty. Pociągnęło to za sobą przykre następstwa: dotychczas organizacja ta uratowała od nędzy 30.000 rodzin, stale wspierała 12.000 rodzin, w ambulatoriach udzielała pomocy 1.800 chorym. 21.000 dzieci robotników nie mogło wyjechać na wakacje.

Wskutek upałów letnich zmarło z gorąca w Stanach Zjedn. Am. Płn. 4.000 osób. Straty wynoszą 1 miljard 500 milionów zł.

W lipcu odbyły się wielkie uroczystości pod Verdun (Francja), gdzie spoczywają zwłoki 400.000 poległych nierozpoznanych w wojnie światowej żołnierzy. Na załączonej fotografii (niżej) groby pod Verdun, kryjące 30 tys. żołnierzy. W zjeździe wzięło udział ok. 100.000 żołnierzy z Francji i państw sprzymierzonych; przyrzekli oni szerzyć ideę pokoju.

Cmentarz pod Verdun

W Chinach (Azja) działa t. zw. "dziewczęca armia", złożona wyłącznie z kobiet.

Na zachodniem wybrzeżu Afryki od Sierra Leone do Kamerunu i Toga, a także w Kongo rozpowszechniona jest sekta ludzi "lampartów", t. zw. Aniołów. Nazwę zaś swoją ludzi-lampartów zawdzięczają temu, że przy popełnianiu swych zbrodni przywdziewają skóry lampartów, posługują się przyczepionymi do rąk żelaznymi pazurami, naśladującymi pazury lamparcie. Na upatrzone ofiary napadają w nocy i żelaznymi pazurami przecinają im arterje szyi. Władze francuskie i belgijskie nie mają innych środków na wytrzebienie tej strasznej sekty, jak stosowanie bezwzględnych i jak najsurowszych kar.

Od 1-go czerwca r. b. wprowadzono w Niemczech ustawę kary śmierci za porwanie lub uprowadzenie dziecka.

W Stanach Zjedn. Am. Płn. powstała "szkoła starzenia się". Uczestnicy jej starają się tak postępować, aby żyć jak najdłużej.

P. M. Sienkiewicz - Dumas, członek "Polskiego Zjednoczenia Rzymsko-Katol." objęła stanowisko zastępcy prokuratora w stanie Messachussets. Jest to zaszczytne wyróżnienie Polki w Stanach Zjedn.

W mieście Itapura (Brazylia) znajduje się jedyny kościół na świecie, na którego dachu rośnie drzewo bananowe.

Żarówki na lotnisku. Kalifornia

Niedawno całe Chicago (Ameryka) urządzało polowanie na zaginionego psa, za odnalezienie którego właściciel wyznaczył nagrodę 1.500 dolarów. We wszystkich pismach umieszczono fotografię zaginionego pudla. Czy nie lepiej obrócić te pieniądze dla biednych?...

Lotnisko kalifornijskie oświetlają olbrzymie żarówki (fot. obok). Każda z nich posiada 50 tysięcy watów (żarówka pokojowa 25-40 watów). Waży ona 28 kg, kosztuje ok. 3.000 zł.

Na obecnej Międzynarodowej Wystawie Prasy Katolickiej w Rzymie szczególną uwagę zwraca tablica, ilustrująca całokształt prasy codziennej (nie tylko katolickiej) na świecie. I tak: Szwajcaria na 4 miliony mieszkańców ma 340 dzienników, Stany Zjedn. na 130 milj. 2.263 dzienn., Meksyk na 18 milj. 82 dzienn., Kanada na 11 milj. 102 dzienn., Islandia na 100.000 mieszk. 18 dzienn., Brazylia ma 250 dzienników, Argentyna 200, Chille 87, Peru 150. W Europie Anglia ma 1.363 dzienników, Niemcy - 3.200, Francja 357, Hiszpanja 250, Włochy - 81. Ogółem na całym świecie wychodzi 49.883 dzienników.

Węgierskie miasteczko Miskovec nosi nazwę "miasta żebraków". Na 10.841 jego mieszkańców wszyscy posiadają świadectwa ubóstwa.

W Kanadzie kura z rasy Leghorn zniosła w ciągu roku 351 jaj.

Najdłuższym mostem na świecie jest wiadukt Chao-hing w Chinach, mający 144 km długości.

SPRAWY POLSKIE

P. Prezydent Rzplitej ustanowił Inspektorat obrony powietrznej. Urząd ten objął gen. Orlicz-Dreszer. Niestety w lipcu b. r. zginął on w katastrofie samolotowej w Gdyni. Następcą jego został gen. Józef Zając.

Gen. Rydz śmigły jest drugą osobą po Prezydencie Rzeczplitej.

Ministerstwo Poczt i Telegrafów wprowadziło od 1 czerwca b. r. służbę fototelegraficzną (przesyłanie telegrafem obrazów na odległość)) między Warszawą a Berlinem i Warszawą a Londynem.

W Pekinie zmarł niedawno w 59 roku życia O. Franciszek Białas, rodem z Górnego Śląska Opolskiego. Uniwersytet katolicki w Pekinie stracił w nim biegłego sinologa (znawcę języka chińskiego). Zmarły przez wiele lat był współpracownikiem czasopisma etnologiczno-lingwistycznego "Anthropos".

Na podstawie dotychczasowych badań wnętrza kopca Krakusa, przeprowadzanych z ramienia Polskiej Akademii Umiejętności wynika, że kopiec ten nie był pogańską mogiłą, jak pierwotnie przypuszczano, lecz wielkim usypiskiem, z którego obserwowano ruchy wojsk nieprzyjacielskich.

Jeden z majstrów fabrycznych w Łodzi, 56-letni Hugo Bączkowski, po 9-letnich obserwacjach i żmudnej pracy, dokonał bardzo ważnego odkrycia dla przemysłu tkackiego. Mianowicie dotychczasowe czółenka mogą być zastąpione cichobieżnemi szpulami. Stuk krosien zostaje całkowicie zniesiony. Wynalazek p. Bączkowskiego został już opatentowany. Wieść o wynalazku dotarła nawet zagranicę do sfer przemysłowych.

Zarząd miejski Lwowa uchwalił kupno dwóch samolotów szkolnych celem powiększenia siły obrony narodowej za cenę 46 tys. zł. Śląsk zaś postanowił zakupić 50 samolotów dla naszej armii.

Swego czasu pisma "Robotnik" i "Tydzień Robotnika" jawnie wystąpiły przeciw ks. A. Saładze z Jabłonny. Są to pisma socjalistyczne, wychodzące w Warszawie. Były to zwykłe oszczerstwa. Sprawa oparła się o sąd. Redaktorzy tych pism prosili ks. Sałagę o przebaczenie. Ks. Proboszcz zgodził się na umorzenie sprawy pod warunkiem, że zamieszczą sprostowanie w owych pismach. Trzeba więc ostrożnie przyjmować zarzuty pism socjalistycznych.

Niejaki Jan Majcher odbył karę 3-letniego więzienia w Kutnie. Kiedy go władze więzienne uwiadomiły, że jest wolny, oświadczył że nie opuści więzienia. Dopiero wezwana policja zmusiła go do wyjścia z więzienia i sporządziła protokół za opór władzy. Widzimy stąd, że więzienie przestało być straszne dla wielu ludzi, a dla niejednego stało się ucieczką przed głodem i bezdomnością.

Hnat Kuczera znalazł pocisk na polach wsi Cecora (pow. złoczowski). Grupa ciekawych zebrała się do rozbiórki naboju, wskutek wybuchu 5 osób odniosło śmierć.

W ostatnich latach znacznie wzrósł odsetek uczniów, powtarzających naukę w tej samej klasie z powodu złych postępów. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w ciągu 10-lecia liczba "drugorocznych" w gimnazjach państwowych oraz prywatnych dosięgła 120 tys.

W Polsce spożycie ziemniaków wynosi przeciętnie 762½ kg rocznie na jednego mieszkańca; we Francji 462½ kg, w Szwajcarji 189 kg, w Anglji 110 kg, w Stanach Zjedn. 90, oraz w Bułgarji 10 kg. Jesteśmy biednem państwem i nie stać nas na coś lepszego.