Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Polska przystępuje do budowy pierwszego sterowca. Wykonają go zakłady balonowe w Legjonowle pod Warszawą. Długość jego wyniesie 60 m, szerokość 12 ni, pojemność 4.000 m². Załoga stanowić będzie 6 - 8 osób. Sterowiec zaopatrzony będzie w 2 motory, każdy po 150 KM.

Rybak Budzisz z Jastarni złowił węgorza, posiadającego 2 głowy.

W Sosnowcu robotnicy przy wybieraniu piasku znaleźli olbrzymią szczękę (prawdopodobnie mamuta): liczy ona ½ m długości, 15 cm wysokości i 18 cm grubości.

W Warszawie, przy ul. Muranowskiej 32, w mieszkaniu Srula Ekstermana, policja wykryła tajną radjostację krótkofalową nadawczo-odbiorczą. Stąd słano depesze komunistyczne do Moskwy.

ZE ŚWIATA

W marcu b.r. rybacy duńscy znaleźli na brzegu morza 66 wielorybów, wyrzuconych przez fale morskie.

Opłaty za wstęp, za windę i t.d. na wieżę Eiffla dały w ub. r. dochód prawie 2 miliony franków. Wobec tych świetnych wyników finansowych jest nieprawdopodobnem, by noszono się z zamiarem rozebrania słynnej wieży.

Na rynku francuskim ukazały się książki drukowane na papierze ze szkła.

We Francji zmarł przywódca ostatniej rewolucji greckiej Venizelos, znany działacz masoński.

Czechosłowacja jest "przedmurzem bolszewizmu". Sowiety na terytoriach słowackich wybudowały podziemne schrony dla samolotów i lotniska, przy których pełnią straż żołnierze w mundurach armji rosyjskiej.

Nowe wybory w Niemczech przyniosły zwycięstwo Hitlerowi. Głosowało na jego lisię 44.389.146 (prawie 99%) osób na 44.392.038 biorących udział w wyborach.

W marcu b.r. na wystawie automobilowej w Berlinie (Niemcy) można było oglądać gumę syntetyczną, zrobioną w sposób chemiczny z węgla i wapna.

Syn Admirała angielskiego Andley Chair de Chair, wynalazł promienie, będące w stanie zniszczyć łódź podwodną, znajdującą się w takiej odległości, z której mogłaby bombardować okręt torpedami.

Angielskie ministerstwo lotnictwa posiada model samolotu myśliwskiego, na którym można osiągnąć fantastyczną szybkość 640 km na godzinę. Samolot posiada 2 silniki i 2 działa kal. 22 mm, oraz karabiny maszynowe.

sterowiec z samolotem

Amerykańscy inżynierowie pracują nad powiększeniem bezpieczeństwa sterowców. Projektują pod sterowcem przymocować samolot (fot. obok), w którym znajdowaliby się pasażerowie wraz z załogą. W razie katastrofy sterowca samolot możnaby odczepić i ten bezpiecznie szybowałby dalej.

Król szwedzki, Gustaw, zbudował regulator radjoodbiorczy. Działanie jego polega na tem, że specjalna lampka wyraźniej świeci, im bardziej zbliżamy się do odbioru jakiejś stacji radiowej.

Angielski uczony, dr. Amersyville, obliczył, że na świecie żyje jeszcze ok. miljon ludożerców (w Afryce i na wyspach Fidżi).

Rektor uniwersytetu mediolańskiego, O. Gemelli, Zak. Braci Mn., "wyprodukował" sztuczny głos ludzki. Zbudował aparat filmowy, który "mówi". Jest to jednak głos szablonowy, bezbarwny.

Sowiety przystąpiły do budowy kanału między Morzem Czarnem a Kaspijskiem, który usprawni w dużym stopniu komunikację między Kaukazem oraz okręgiem Donieckim.

Litwę nawiedziła katastrofalna powódź. W Kownie poziom wody na Niemnie wzniósł się do 7 m ponad stan normalny. Około 700 domów zalała woda. Przeszło 10.000 osób pozostało bez dachu nad głową.

Współpracownicy Lenina czują się b. "szczęśliwi". P. Krupskaja, jego żona, żyje pod nadzorem policji. Rakowskij, b. ambasador, Kamieniew, przywódca partji komunistycznej, Zinowjew, dyktator Leningradu, Kljapnikow (przekazał władzę Leninowi w r. 1917) Wyczekują, śmierci na Syberji.

W miejscowości Hahensaatherz w Niemczech, blacharz Willi Trenn, liczący 54 lat, jest szczęśliwym ojcem. Niedawno urodziła mu się 23 córka. Ma już 10 wnuków. Ojcami chrzestnymi byli Hindenburg i Hitler. Z pierwszej żony miał 12 dzieci, i z drugiej już 11-ste.

W Danji zbudowano nowy typ roweru, mianowicie: koło prowadzące jest mniejsze od koła tylnego i jest kierowane sterem, znajdującym się z boku siedzenia rowerzysty.

Redaktor największego dziennika katolickiego w Hiszpanji "El Debate" poświęcił się stanowi kapłańskiemu.

Bela Kun, żyd, znany przywódca rewolucji komunistycznej na Węgrzech, przybył do Hiszpanji, by tu kierować działalnością przeciw Kościołowi. Posiada wielkie zasiłki pieniężne. Katoliccy działacze opuszczają Hiszpanję. Palenie kościołów i rozbój są na porządku dziennym. Przywódca socjalistów, Caballero, zwany "hiszpańskim Leninem" zapowiedział powstanie w najbliższym czasie ustroju sowieckiego w Hiszpanji.

Stany Zjadn. Amer. Płn. nawiedziły niezwykle klęski żywiołowe: powódź, burze i huragany. Powódź w 13 stanach pozbawiła 429.000 ludzi dachu nad głową, szkody wynoszą 507 miljonów dolarów, a 171 osób utonęło. Silne burze piaskowe zamieniły olbrzymie obszary uprawnych pól w pustynię.

W dniu 4 kwietnia b.r. stracono Hauptmanna, zabójcę dziecka lotnika Lindbergha. Niektórzy jednak uważają, że dziecko porwał ktoś inny.

W rosyjskim komisariacie żywnościowym na 42 członków pełni funkcje odpowiedzialne 29 żydów.

W ciągu 1935 r. cenzura filmowa japońska wycięła z filmów zagranicznych i krajowych ponad 3000 scen niemoralnych, Ponadto wycięto 7000 m, które zostały uznane za niebezpieczne dla moralności.

Na Nowej Gwinei (Australja) odkryto nową rasę ludzi, liczącą ok. 200.000 osób. Zamieszkują oni wielką dolinę wśród olbrzymich gór, żelaza nie znają, rolę uprawiają tak, jak Egipcjanie.

Turek Serkioglu Ali, mieszkający we wiosce Karabey, liczy obecnie 137 lat.

W lecie r. b. na katolickich uniwersytetach amerykańskich De Pauli Loyda University zostaną utworzone katedry języka polskiego.

Najwięcej ludzi w Europie mówi po angielsku: 160 miljonów. Na drugim miejscu jest język rosyjski 110 milj., potem niemiecki 80 miljonów, francuski 50 milj., włoski 45 milj. i polski 35 miljonów.