Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Pomnik ku czci króla Władysława III

W woj. łódzkiem spłonęło miasteczko Szczerców. Z ogólnej liczby 220 domów spaliło się 140. Straty wynoszą ponad 1 miljon zł. Bez dachu nad głową zostało 2.000 osób.

Na historycznem pobojowisku pod Warną, gdzie w roku 1444 w walce z Turkami poległ śmiercią bohaterską polski król, Władysław III, zbudowano piękny pomnik ku czci króla-rycerza (fot. obok). Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 5-go sierpnia r. b.

Polscy inżynierowie Falkiewicz i Zalewski zbudowali silnik lotniczy "Z. F. Bobo" o mocy 10 koni, a ważący zaledwie 16 kg. Jest to najmniejszy silnik lotniczy świata.

Na ulicach Warszawy ukazały się już pierwsze kobiety policjantki, którym powierzono opiekę nad opuszczonemi dziećmi i samotnemi kobietami.

Słynny uczony i lotnik stratosferyczny, prof. Piccard ma wystartować na wiosnę 1936 r. do nowego lotu stratosferycznego z Polski i na balonie polskiego wyrobu.

Polska zakupiła w Szwecji 80.000 tonn kamienia brukowego.

Spór Polski z Gdańskiem zakończył się zwycięstwem Polski. Gdańsk cofnął swe zarządzenia w sprawie bezcłowego przywozu niektórych towarów z Niemiec i zgodził się na pobieranie ceł w złotych polskich.

Łódź otrzymała z Włoch zamówienie na 300.000 pledów, wartości przeszło 4 miljony zł. dla armji włoskiej, wyruszającej na podbój Abisynji. Białystok zaś ma dostarczyć materjalów tego wyrobu dla Abisynji.

Od 1-go września rb. uruchomiona została stała komunikacja telefoniczna między Polską a Islandją.

W ciągu miesiąca września wyemigruje z Polski do Palestyny 2.050 żydów.

W rodzinie Nycza w Szopienicach zdarzył się wypadek zbiorowego zatrucia po spożyciu chleba. Jak badania wykazały, zatrucie nastąpiło sporyszem, pasożytem, atakującym żyto. Jedna osoba zmarła.

W Klewaniu na Wołyniu po raz drugi zakwitły akacje i czereśnie, co o tej porze jest zjawiskiem niezwykłem.

ZE ŚWIATA

ś.p. królowa Belgii Astrida

Belgijską parę królewską, przebywającą na wypoczynku letnim w Szwajcarji, spotkała w dniu 29 sierpnia r. b. tragiczna katastrofa samochodowa, w której królowa Astrida poniosła śmierć na miejscu, król Leopold III doznał lekkich obrażeń głowy.

Podczas niedawnego trzęsienia ziemi w Beludżystenie jeden z mieszkańców miasta Kwety (Quetta) został żywcem zasypany. Zwały murów utworzyły nad nim sklepienie, które uchroniło go od zgniecenia. Dopiero po 47 dniach wydobył się spod gruzów.

W Addis-Abebie, stolicy Abisynji, mieszkają obecnie 3 rodziny polskie. Mimo alarmy wojenne, rodziny pozostają na miejscu.

Amerykańska ekspedycja archeologiczna odkopała biblijne miasto Micpah, znane z czasów proroka Samuela. Znaleziono wiele cennych zabytków, odtwarzających kulturę ówczesną.

Słynny lotnik amerykański, Wiljam Post, znany z lotu dookoła świata, który teraz miał przelecieć z San Francisko do Moskwy ponad biegunem płn., zginął w katastrofie samolotowej na Alasce.

Prezydent Roosevelt mianował murzyna, Lestera Waltona, posłem Stanów Zjednoczonych w rzeczypospolitej Liberji w Afryka). Jest to pierwszy wypadek, aby murzyn piastował tak odpowiedzialne stanowisko w służbie dyplomatycznej pólnocno-amerykańskiej.

W stanie Nebraska (Am .Płn.) urządzono dwugodzinny konkurs piania 250 kogutów. Zwycięzcą został ten, który zapiał w tym czasie 48 razy.

W narzeczu Tamil (Indje) ukazała się książka pisarza przeciwkatolickiego, której rozpowszechnienia zakazały miejscowe władze rządowe, jako "zawierającej bezwstydne napaści na duchowieństwo i zakonnice katolickie".

We Francji katoliccy lekarze weterynarji, zrzeszeni w oddzielny związek, wybrali za patrona św. Franciszka z Asyżu, który tak wielką miłością otaczał wszelkie stworzenia.

teleskop w Castel Gandolfo

Nowy, olbrzymich rozmiarów teleskop w letniej rezydencji Ojca św. w Castel Gandolfo (fot. obok).

Mieszkańcy wioski Werry we Francji, położonej w górach wśród olbrzymich lasów na pograniczu Szwajcarji, od 40 lat nie wiedzieli, co się dzieje na świecie. W ciągu tego czasu nikt do tej wsi nie zajrzał. Na ścianie w urzędzie gminnym wisiał dotychczas portret ówczesnego prezydenta Francji.

Angielski mechanik skonstruował samolot, którego kadłub w razie wypadku można odłączyć od motoru i skrzydeł, a płócienna powłoka okrywająca go spełnia rolę spadochronu. Siedzenia pasażerów są ruchome i zawsze zajmują tę samą pozycję bez względu na położenie samolotu.

Anglja stworzyła obecnie pierwszą w Europie policję powietrzną, złożoną z 6 aparatów i 12 pilotów.

W Berlinie runął tunel kolejki podziemnej, grzebiąc około 20 robotników.

W Niemczech sąd skazał na 7 miesięcy więzienia pewnego drukarza za to, że zamiast niemieckiego pozdrowienia: "Heil Hitler" (Niech żyje Hitler) - wydrukował: "Heilt Hitler", co znaczy: leczcie Hitlera.

Angielski fabrykant samochodów lora Ruffield, ofiarował angielskiemu narodowemu instytutowi dla ociemniałych ok. 132.000 zł. na utworzenie dla nich bibljoteki "mówionych Książek", składającej się z płyt gramofonowych, na których utrwalono wybitne dzieła literatury światowej. Wśród nich pierwsze miejsce zajmie Ewangelja św. Jana.

Międzynarodowe Biuro Pracy obliczyło, że liczba bezrobotnej młodzieży w wieku od 16 do. 24 lat wynosi w Europie 24 miljony.

cesarz Abisynii Haile-Selassie

Próby nad wyrobem niepalnych ubrań z azbestu, pozwalających przybranym w nie strażakom przechodzić bezkarnie przez płomienia zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. Ubrania tego rodzaju posiadają oddziały straży ogniowej w Dublinie (Irlandja), Kalkucie (Indje), i ostatnio w Londynie (Anglja). Garnitur taki składa się z azbestowych butów, rękawic i hełmu, zaopatrzonego w szyby mikowe na oczy.

Spór włosko abisyński zaostrza się coraz bardziej. Włochy i Abisynja przygotowują się do wojny. Opinja publiczna świata zaczyna coraz bardziej zwracać się przeciwko Włochom i Mussoliniemu. Fot. obok przedstawia cesarza Abisynji, Haile-Selassie.

W Szwecji przeprowadzono próby nad możliwością wyrobu ubrań z drzewa, które dały pomyślne wyniki, wobec czego przystąpiono do budowy fabryki "ubrań z drzewa".

Rząd turecki przedłożył parlamentowi projekt nowej ustawy, na mocy której żenić się i wychodzić za mąż w Turcji mogą tylko ludzie, umiejący czytać i pisać.

Osobliwością miasta Cleveland (St. Zjedn. A. Płn.) jest koń posiadający rogi zamiast kopyt.

W Los Angelos (Ameryka Płn.) na dachu 30-piętrowego drapacza chmur na przestrzeni 3000 m kw. założono puszczę podzwrotnikową. Do tej sztucznej puszczy sprowadzono różnego rodzaju zwierzęta i ptaki egzotyczne, które wśród drzew, lian i paproci tropikalnych czują się bardzo dobrze.

Japonja zakupiła w Polsce około 10.000 tonn cynku, wartości blisko 10.000 zł.

Polska huta "Ferrum" w Bogucicach otrzymała z Brazylji zamówienie na 16.000 tonn rur wodociągowych, wartości 1.400.000 zł.

Ilość bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 22.350.000 osób. Dziennie rząd amerykański udziela zasiłków w sumie ok. 25 milionów dol.

Czeski mechanik Jerzy Sanczek zbudował aparat, pozwalający samolotom na lądowanie w czasie ciemnej nocy. Wskazuje on dokładnie odległość od ziemi.

Wynalazcą "wiecznego pióra" jest skromny braciszek, kwestarz z zakonu OO. Kapucynów, imieniem Candide z klaszt. La Rroche w Sabaudji (Włochy).