Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Dnia 23 marca 1935 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do konstytucji. Za nową konstytucją głosowało 160 osób, przeciw 139. Uchwalona konstytucja zapadła większością głosów. Klub Narodowy i inne twierdziły, że konstytucja jest nieważną, gdyż nie posiada ½ głosów według 125 par. obecnej konstytucji. Na skutek tego Sejm zebrał się dnia 28 marca b. r. i zwykłą większością głosów przyjęto protokół z 142 posiedzenia Sejmu, uchwalając tym samym nową konstytucję Nowa konstytucja wzmacnia władzę Prezydenta i Senatu.

Rząd Polski zawarł porozumienie z rządem włoskim, na podstawie którego węgiel z Polski będzie wywożony do Włoch bez ograniczenia.

Według rozporządzenia ministra komunikacji nie wolno żebrać na obszarze kolejowym i wagonach, ani uprawiać handlu, gry na instrumentach i t. p. bez upoważnienia właściwych władz kolejowych.

Tabor kolei państwowych składa się z 5.372 parowozów, 11.662 wagonów osobowych i 154.060 wagonów towarowych.

W marcu b. r. spuszczono na wodę w Newcastle (Anglia) drugi motorowiec polski "Hel". Obsługiwał on będzie linię Gdynia-Antwerpia.

Produkcja radioaparatów w Polsce w ubiegłym roku wynosiła 21 tys. aparatów detektorowych, 36 tys. aparatów lampowych, 597 tys. kondensatorów i 84 tys. transformatorów.

W r. 1934 wysłano w Polsce około 350 milionów listów. Na jednego mieszkańca wypada około 10 listów.

Od pewnego czasu kręcą się po wsiach żydowscy handlarze kobiet. Proponują dziewczętom dobrze płatne posady, a następnie wywożą je do domów rozpusty. Ostrzegamy matki i córki.

W Krakowie założono sekcję Towarzystwa Umiędzynarodowienia łaciny. Towarzystwo to ma za zadanie wprowadzić naukę łaciny po całym świecie, jako języka międzynarodowego. Wtedy może przestaliby narzekać niektórzy, że nie rozumieją nabożeństw katolickich.

W ostatnich dniach marca b. r. zakończył się w Warszawie konkurs skrzypcowy im. H. Wieniawskiego. Udział wzięło 80 najlepszych skrzypków, przedstawicieli 28 narodów. Pierwsze miejsce zdobyła 15-1etnia Francuzka, Ginette Neveu.

Ministerstwo skarbu zwolniło rzemieślników, prowadzących warsztaty na podstawie świadectw przemysłowych 8-mej kategorii i posiadających karty rzemieślnicze od obowiązku wykupywania odrębnych świadectw przemysłowych na sprzedaż swoich wyrobów w dni targowe i jarmarczne.

Straszna burza, która szalała nad brzegami Bałtyku, zatopiła niedawno holownik "żubr". Zginęło 4-ch marynarzy.

Pracownicy pocztowi otrzymają nowe umundurowanie: marynarki i płaszcze kroju angielskiego oraz czapki okrągłe.

Rząd francuski odznaczył orderem Legii Honorowej naszego słynnego śpiewaka, Jana Kiepurę.

W marcu b. r. odpłynął z Gdyni statek "Dardaus" z pierwszą wystawą polskich wyrobów na Daleki Wschód.

W pobliżu Cytadeli warszawskiej, za "Bramą Straceń" robotnicy przy kopaniu ziemi natrafili na dwie trumny. Są to zapewne zwłoki bohaterskich powstańców.

Żydowski żebrak Gersz. Jelina (Grodno) posiadał w torbie książeczkę na zabezpieczenie hipoteczne na 31 tys. złotych, 1.300 dolarów w gotówce i kilka tysięcy złotych w walucie polskiej. Razem około 48.000 zł.

ZE ŚWIATA

W ciągu ub. r. w Austrii wystąpiło z lóż masonerii wiedeńskiej 600 osób.

sortownica jaj

Na wystawie w Lipsku (Niemcy) oglądano maszynę do sortowania i stemplowania jaj (fot. obok). Na godzinę sortuje około 10 tys. jaj.

Dużo dziś mówi się o pokoju. W praktyce jednak jest inaczej. Francja przedłużyła służbę wojskową do lat 2. Anglia zadecydowała wydać na zbrojenia 500 milionów zł. więcej niż zwykle. Stany Zjednoczone powiększyły liczebność armii o 40%.

Niemcy wprowadziły powszechną służbę wojskową. Stan liczebny wojska ustalono na 14 korpusów składających się z 36 dywizji. Jest to ostateczne zerwanie uchwał traktatu wersalskiego.

W miasteczku Bobenheim (Niemcy) wmurowano w kościele tablicę pamiątkową na cześć niejakiej Barbary Schotzer, matki 53 dzieci (38 synów, 15 córek). Żyła ona w XV wieku.

W Grecji wybuchło powstanie. Admirał i wiceadmirał greckiej floty oraz grupa niezadowolonych z obecnych rządów z Venizelosem na czele wypowiedziała posłuszeństwo własnemu rządowi. Centrum rewolucji mieściło się na wyspie Krecie, gdzie przebywał Venizelos. Rząd pokonał powstańców. Venizelos ze swoimi zwolennikami schronił się do Włoch.

Krawiec paryski Paweł Poiret, król mody, oznajmił dziennikarzom, że dziwi go różnorodność sposobów używanych przez kobiety. Chcą one mieć jednakowego koloru włosy, jednakowe policzki, wargi, paznokcie bez względu na wygląd naturalny, jaki dał im Stwórca. Sądzi, że Kobiety wrócą do swej naturalności, a malowanie się i t. p. uznają kiedyś za śmieszność, jak śmiesznym wydaje się nam upiększanie twarzy Indian.

niemiecki rower

Pierwsza agencja europejska powstała 100 lat temu w Paryżu. Niejaki Havas założył biuro tłumaczeń dzienników cudzoziemskich i dostarczał komunikaty za opłatą miesięczną prasie francuskiej i ambasadom. Zdobywała ona coraz więcej odbiorców, a z biegiem czasu stała się nowoczesną agencją prasową.

Mechanik niemiecki Józef Maler wynalazł rower, poruszany ciężarem jeźdźca. (Fot. obok). Dzięki unoszeniu i opadaniu ciała na siodełku specjalne urządzanie wprowadza maszynę w ruch. Można osiągnąć na nim 40 km na godzinę.

Angielski szeregowiec Bagnall zbudował elektryczny karabin maszynowy. Ciężar tego wynosi 12,5 kg, maksymalna szybkość ognia 1.514 strzałów na minutę. Karabin ochładza specjalne urządzenie powietrzno-chemiczne.

W muzeum brytyjskim w Londynie prześwietlono mumię egipską (uczeni obliczają jej wiek na 2.500 lat) promieniami Roentgena. Stwierdzono, że szkielet zasuszony zachował się w całości oraz z organów wewnętrznych część płuc.

W Londynie dla usprawnienia komunikacji miejskiej kursować będą po Tamizie motorowe autobusy wodne. W jednym autobusie znajdzie pomieszczenie 120 pasażerów.

Kemal Pasza, noszący obecnie nazwisko Kemal Ataturk, został powtórnie obrany na prezydenta republiki tureckiej.

Trzęsienie ziemi na Krecie (marzec b. r.) wyrządziło poważne straty: około 204 domy uległy zupełnemu zniszczeniu, a 589 domostw ludność musiała opuścić.

Na jednej farmie w Argentynie zauważono, że kury karmione pożywieniem z domieszką liści tytoniowych rosły prędzej od swych rówieśniczek.

W jednym z nowojorskich przytułków zmarł w wieku lat 60-ciu najsłynniejszy niegdyś budowniczy amerykański, twórca "drapaczów chmur", Fryderyk Filip Dinkelberg.

bezpieczny samochód amerykański

Młody lotnik amerykański 22-letni Clam Sohn zdołał utrzymać się w powietrzu przy pomocy specjalnego aparatu składającego się z dwóch skrzydeł, poruszanych nogami i rękoma. Lot trwał 12 min.

W instytucie Pasteur’a w Paryżu wynaleziono szczepionkę przeciw rakowi.

Holandia założyła obóz koncentracyjny dla komunistów - cudzoziemców.

Dwaj inżynierowie amerykańscy zbudowali samochód (Fot. obok), który zapewni całkowicie bezpieczeństwo pasażerom, nawet w razie wypadku.

Kobiety szczepów Suaheli i Baruto we wschodniej Afryce mówią własnym językiem, którego żaden z mężczyzn nie rozumie.

Na wyspie Jawie zmarło 80 osób po spożyciu cukierków, wydobytych z zatopionego statku.

Otwarto niedawno komunikację radiotelefoniczną między Berlinem a Tokio.

Rząd australijski celem zwalczania pijaństwa zorganizował specjalne obozy dla alkoholików na wyspach Pakatoa i Rotaroa. Zesłani mają odzwyczaić się od swych zgubnych nałogów.

W Pradze (Czechy) do mieszkania pewnej staruszki zakradł się złodziej. Zauważyła go gospodyni domu. Włamywacz napadł na nią i począł dusić. Nagle kot właścicielki rzucił się na przybysza, raniąc mu dotkliwie twarz pazurami. Złodziej nie mógł się uwolnić od napaści kota. Na jego krzyk zbiegli się sąsiedzi. Wreszcie kot na prośbę swej pani zwolnił nieszczęsną ofiarę. Ale niestety, zmarł w szpitalu wskutek zadanych przez kota ran.

Radio rozwija się w szybkim tempie. W r. 1925 było w Europie tylko 50 stacji nadawczych o łącznej sile około 60 kw., w Ameryce. zaś 790, przeważnie jednokilowatowych. Obecnie na świecie nadaje audycje radiowe 1.472 stacji o sile 8.841 kw. Liczba odbiorników radiowych wynosi około 45 ml.