Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Polska wycofała się z udziału w międzynarodowych zawodach lotniczych, t. zw. Challenge’u, motywując wystąpienie tem, że należy dołożyć starań w celu rozwoju lotnictwa wszerz, t. j. powiększyć ilość maszyn i wzbudzić szerokie zainteresowanie tą sprawą. Najbliższe zawody zorganizują Niemcy w r. 1937.

Tegoroczne zawody o puchar Gordon - Benneta rozpoczną się 15 września b. r. w Warszawie.

Polskie linje lotnicze "Lot" zakupiły w Ameryce dwa samoloty osobowe, rozwijająca szybkość 300 km na godz.

W dniu 15 lutego b. r. Polska liczyła 400 tys. radjoabonentów.

W dniu 10 lutego b. r. obchodzono w Gdyni uroczyście 15-lecie odzyskania dostępu do morza.

Od rozbiorów w Polsce ludność polska wzrosła trzykrotnie, ludność zaś żydowska siedmiokrotnie.

W r. 1934 pożary zniszczyły w Polsce 17 tys. nieruchomości. Straty wynoszą około 25 miljonów zł. Tyle majątku poszło z dymem.

W r. 1934 rybacy polscy złowili 9.851 tonn ryb morskich.

Według nowych przepisów Min. Komunikacji nie wolno w pociągach zajmować miejsca zajętego przez inną osobę. W przedziałach dla kobiet nie mogą jechać chłopcy powyżej lat 10. W przedziałach dla niepalących palić nie wolno, choćby zgodzili się na to inni podróżni.

Inż. Dunikowski, Potak, znany z prób nad fabrykowaniem złota z piasku, wyprodukował bryłkę tego cennego materjału przy pomocy specjalnego aparatu z ziemi ze złóż złotodajnych w Transvaalu. Próby trwają nadal w San Remo (Francja).

Polskie linje lotnicze przewiozły w ub. r. 18.192 osób, bagażu 183.765 kg, towaru 179.080 kg, poczty 29.040 kg, gazet 18.676 kg.

Inż. Czesław M. Bieżanko, Polak, od kilku lat pracuje w brazylijskiej rządowej stacji doświadczalnej w Rio Grande do Sul. Ostatnio wynalazł nowy barwnik, rozpuszczający się w wodzie, kwasach i solach, z wyjątkiem alkoholu. Będzie on miał wielkie zastosowanie przy analizie chemicznej i poznawaniu materji.

Suma ofiar na rzecz powodzian w Małopolsce wynosi dotychczas około 11 miljonów zł. Kwota ta jednak nie zdoła usunąć widma głodu sprzed oczu biednych powodzian. Potrzeba ciągle jeszcze ofiar.

W dniu 21 lutego b. r. spuszczono na wodę w Nevcastle (Anglja) nowy statek polski "Puck", o pojemności 1500 tonn. Kursował będzie między Gdynią a Holandją.

Związek Pań Domu w Warszawie przystąpił do energicznej akcji przeciwko całowaniu kobiet w rękę oraz całowaniu dzieci przez osoby obce. Jest to przeciwne zasadom higjeny.

W lutym b. r. w Częstochowie dokonano otwarcia największego gmachu szkoły powszechnej w Polsce. Pomieścić on może 2 tys. dzieci, koszta budowy wyniosły miljon 200 tys. złotych.

Po raz pierwszy angielski statek "Neleus" zabrał 5,650 tonn polskiego węgla w Gdyni, przeznaczonego dla portów australijskich.

W wolnym obszarze celnym portu gdyńskiego na wybrzeżu Stanów Zjedn. uruchomiono 2 duże dźwigi, o nośności 2 tonn.

Ludność wioski Rudski Most pod Tucholą (Pomorze) energicznie postąpiła z wędrującym sekciarzem badaczy Pisma św., nie pozwalając mu wstąpienia do swych mieszkań. Przykład godny naśladowania.

Włościanin Wasyl Onufry z Wołoczynca po 20 latach uległ powtórnie chorobie wścieklizny.

Fabryka Cegielskiego ma wyprodukować parowozy dla Chin.

ZE ŚWIATA

W październiku 1936 r. odbędzie się w Watykanie międzynarodowa wystawa prasy katolickiej z udziałem 30 państw.

W połowie lutego b. r. nad zachodnią Europą przeszła fala grypy. Kilkadziesiąt osób postradało życie, tysiące było chorych.

Na Łotwie zniesiono wszystkie partje polityczne.

Gen. Carmona został ponownie wybrany prezydentem Portugalji.

Hiszpanja zwróciła Stolicy Ap. papieski uniwersytet w Comillas, zagarnięty przez rząd hiszpański dlatego tylko, że kierowali nim jezuici.

Rząd perski zmienił oficjalnie nazwę państwa i narodu Persja na Iran, wychodząc z założenia, że nazwa Persja oznacza tylko część cesarstwa, jeden szczep Fars.

Mieszkanka wyspy Wight (W. Brytanja) p. Mitchell, w wieku 92 lat, liczy 130 potomków w linji prostej: 50 wnuków i 72 prawnuków. Staruszka czuje się doskonale, pamięta nawet dokładnie imię każdego potomka i datę urodzin.

W pustyni Kul, W Rosji Sowieckiej, ukazał się "Dziennik Pustyni", pisany ręcznie w jednym tylko egzemplarzu. Nie jest on zapisany całkowicie, celem umożliwienia wszystkim, posiadającym wiadomości interesujące ogół, wpisania tych nowinek na pozostawionych kartkach. Po przeczytaniu numeru dziennika, ostatni z mieszkańców wioski podaje pismo następnemu osiedlu.

Rumuński miljoner Sera Aleksander od 40 lat więził swą matkę w piwnicy o chlebie i wodzie, by zagarnąć majątek rodzinny. Zamknął ją w r. 1894, opowiadając zainteresowanym, że matka jego wyjechała zagranicę. Potem nosił żałobę, mówiąc, że zmarła. Niedawno robotnicy odkryli ją w piwnicy w pobliżu willi miljonera. 80-letnia staruszka wyglądała jak widmo. Niegodziwego syna aresztowano; grozi mu kara śmierci. I co mu przyjdzie z majątku, który posiadał z krzywdą Swej matki?

Mistrzostwo świata w jeździe parami na łyżwach zdobyła w Budapeszcie po raz drugi węgierska para, Baby Rotter i Laszko Szollas.

sterowiec Macon, kpt. Wiley i miejsce katastrofy

Niedawno stado wilków napadło na przejeżdżającego wozem wieśniaka w jednym z miasteczek na Bukowinie (Rumunja). Wieśniak wdrapał się na drzewo. Wilki zagryzły konie. Woźnica ze strachu zaniemówił.

Lwowski profesor A. Kiuszelnicki był entuzjastą bolszewji. Wydawał nawet pismo komunistyczne. W r. ub. wyjechał do sowietów, by tam wraz z żoną i synami pracować według swych przekonań. Niedawno, po zabójstwie Kirowa, został z synami aresztowany, Młodych rozstrzelano; nieszczęśliwy ojciec popadł w obłąkanie. Tak wygląda komunizm w praktyce!

Dnia 13 lutego b. r. uległ katastrofie u brzegów Kalifornji (Stany Zjedn.) amerykański sterowiec "Macon" (wym. Mekon). Obok umieszczona fotografja przedstawia sterowiec, jego dowódcę kpt. Wiley i miejsce katastrofy. 81 osób zdołano uratować, 2 zginęły w wodach oceanu. Długość jego wynosiła 235 m. Posiadał 8 motorów.

Urzędowe pobory Hitlera wynoszą obecnie ok. 1.155.500 zł. rocznie.

W połowie lutego b. r. niemiecki samolot pasażerski, kursujący na linji Królewiec - Berlin, zawadził w czasie śnieżycy o pagórek i uległ rozbiciu. 11 osób poniosło śmierć.

P. Genowefa Lumaje, Włoszka, jest matką 23 synów. Niedawno otrzymała nagrodę z rąk Mussolini’ego w kwocie 4 000 lirów.

22-letnia Rosjanka, Lili Sergiejew zamieszkała w Paryżu, odbyła podróż na rowerze dookoła Europy. Podróż trwała około 6 miesięcy.

Rząd turecki zabronił sprowadzenia z zagranicy pism pornograficznych. U nas niestety ta zgnilizna zalewa bezkarnie kioski i księgarnie, zwłaszcza na dworcach kolejowych.

W Roerich Museum w Nowym Jorku (Stany Zjedn.) otwarto bibljotekę polską.

Amerykański lekarz, dr. Riley, wynalazł aparat leczący odmrożenia przy pomocy zwiększenia i zmniejszenia ciśnienia powietrza.

Kobiety birmańskie

Kobiety birmańskie (Indje) też mają modę. Zdjęcie obok przedstawia niewiasty tego kraju, przybyłe do Londynu celem zaprezentowania swych ozdób. Wartość kobiety jako żony ocenia się w tem plemieniu zależnie od długości szyj, którą stopniowo wydłuża się przez jakieś męczące obroże. Im więcej krążków znajduje się na szyi, tem lepiej. Biedne ofiary mody!

Znany prześladowca Plutarch Calles, prześladowca katolików w Meksyku, poddał się operacji w zakładzie leczniczym św. Wincentego w Los Angelos w Ameryce. Przewieziono go z Meksyku samolotem. Operacja udała się. Siostry miłosierdzia opiekowały się chorym. Calles zniósł zgromadzenia zakonne w Meksyku. Na obczyźnie zemściły się na swym prześladowcy zemstą prawdziwie chrześcijańską.

Rzeczpospolita Paragwaj wystąpiła z Ligi Narodów.

W lutym b. r. zatonął w pobliżu Fu Czau (Chiny) statek pasażerski. Utonęło 250 osób.

W jednym ze zborów metodystów w Nowym Jorku w Stanach Zjedn. w miejsce śpiewu . wprowadzono gwizdanie. Ma to na celu - według oświadczenia pastora - urozmaicenie nabożeństwa wiernym. Jaka wiara takie nabożeństwo - powiedział ktoś.

Olbrzymia powódź nawiedziła w styczniu b. r. Stany Zjedn. Tysiące osób pozbawionych mieszkań. Straty wynoszą około 30 miljonów zł. Kilka dni przed tem silna fala mrozu przeszła nad Ameryką. Ponad 100 osób zmarło z zimna.

Japonja buduje tunel podmorski, długości 8 km. Połączy on dwie wyspy tego kraju. Koszta budowy wyniosą 18 miljonów jen.