Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W Przemyślu spalił się największy w Polsce młyn Frenkla. Ogień powstał podobno z papierosa. Spaliło się dwa budynki, 10.000 kg. mąki i około 40.000 kg. zboża.

Niedawno zmarła we Lwowie Antonina Kallerowa, przeżywszy 120 lat.

11 czerwca bawił na Jasnej Górze sekretarz poselstwa japońskiego w Warszawie, p. Minoru Hirata z małżonką, którzy zwiedzili klasztor i skarbiec. Pan Kijo Hirata jest katoliczką.

Na polach p. Sokołowskiego pod Kartuzami wyrosło niezwykle bujne żyto, którego wysokość wynosi 2 metry 18 cm.

Oficerowie garnizonu krotoszyńskiego postanowili sprowadzić do kraju prochy Marjena Langiewicza, wodza powstania 1863 r., zmarłego i pochowanego pod Konstantynopolem.

Polska flota wojenna ma ogółem 18.000 tonn pojemności: zajmuje na Bałtyku 5 miejsce: po Niemczech (165.000 t.), Sowietach (165.000 t.), Szwecji (82.000 t.) i Danji (24.000 t.).

Gdynia miała w 1913 r. - 300 mieszkańców jako mała wioska, dziś jako port ma już 50.000 mieszkańców, zajmuje obszar przeszło 17.000 ha i posiada 14½ km. ulic brukowanych.

Ministerstwo komunikacji ukończyło przygotowanie do uruchomienia pierwszego w Polsce pociągu błyskawicznego, którego szybkość dochodzić będzie do 90 km. na godzinę. Przestrzeń pomiędzy Warszawą a Gdynią przebywać będzie w ciągu 7 godzin 29 minut. Kursował będzie tylko w soboty i dni przedświąteczne.

Na Śląsku zaczęto budować pierwszą w Polsce szosę stalową pomiędzy Królewska Rutą a Katowicami.

W Borysławiu w kopalni Steigera wytrysło nowe źródło nafty, które obliczają na 100 wagonów miesięcznie.

W lipcu w bukowińskich Karpatach spadł śnieg na 10 cm. Temperatura obniżyła się do 6°. Ludzie chodzili w zimowych ubraniach.

W gminie Nowomyjskiej zdarzył się niesamowity wypadek. Rój pszczół wyroił się i osiadł na strychu u gospodarza M. Ślizy, który poprosił swego sąsiada, Jana Szuszkę by usunął rój. Szuszko zabrał się do tego tak nieumiejętnie, iż rozgniewane pszczoły napadły na niego i tak pokąsały, że ciężko zachorował i wkrótce zmarł.

W połowie lipca w Polsce było bezrobotnych 223.196 osób.

Ministerstwo Spraw Wojskowych wprowadziło tytułem próby zmianę w umundurowaniu letniem żołnierzy. W formacjach piechoty stosowane w okresie ćwiczeń pierogi (nakrycie głowy), zastąpione zostały przez berety typu francuskiego. Berety żołnierskie są koloru zielonego, dostosowane do ogólnego umundurowania.

Na zamku w Kórniku (woj. Pozn.) zmarła ostatnia prawnuczka Tadeusza Kościuszki, ś. p. Zofja hr. Magóry Madan, córka Leandra Ratomskiego, generała wojsk polskich z r. 1830. W r. 1860 często bywała na dworze cesarskim w Paryżu i prowadziła długie rozmowy z cesarzową Eugenją o losach Ojczyzny, Polski.

Lodów pochłania Warszawa tego lata niebywałe ilości. Pewien jegomość z amatorstwa podjął się obliczyć to spożycie. W Warszawie jest około 100 zakładów specjalnie sprzedających lody, pozatem kilka tysięcy innych punktów i punkcików sprzedaży tego zamrożonego artykułu. Przeciętnie co czwarty warszawianin zjada dziennie porcje lodów, co stanowi około 300.000 porcyj dziennie. Ilość ta zmieściłaby się w czterech wagonach towarowego pociągu.

Gminę Gnojnik, pow. brzeski (Małopolska) nawiedziła 15 lipca popołudniu trąba powietrzna. Zwiastunem było gwałtowne oziębienie, a wkrótce nadciągnęły grube, czarne chmury. Bydło zaczęło tłumnie uciekać z obór w pola. Mieszkańcy, myśląc że nastąpi trzęsienie ziemi, szukali schronienia pod gołem niebem. Dziesięć gospodarstw zostało zupełnie zniszczonych.

Z jednego domu nie zostało ani śladu. Trąba powietrzna zabrała ze sobą nawet podłogę. W gminie Lewniowa trąba zniszczyła jedno gospodarstwo, a opodal stojący wysoki dąb został skręcony i wyrwany z korzeniami. Belki z domów spotkano w odległości kilkuset metrów od katastrofy a sprzęty domowe znajdowali ludzie w odległości pięciu kilometrów od wsi. Zboże jest zupełnie zniszczone.

ZE ŚWIATA

Niemcy rozpoczęli gwałtowne prześladowanie Łużyczan, tych najdawniejszych Słowian których język i kultura przetrwały kilkanaście wieków w morzu niemieckiem.

Z braku środków utrzymania zamknięty został słynny zwierzyniec w Hamburgu które liczył przeszło dwa tys. okazów. Utrzymanie jego kosztowało tysiąc dolarów dziennie.

W Berlińskim ogrodzie zoologicznym, na białą długą brodę pewnego śpiącego starca opadł rój pszczół. Po przebudzeniu się starzec nic straciwszy przytomności wypędził nieproszonych gości strumieniem wody przy pomocy straży ogniowej.

W Estonji w lipcu takie było gorąco, że zboża na polu się zapalały. Zapowiada się głód.

W Rosji sowieckiej żyje około miljona Polaków, a największe skupienia znajdują na terenie Ukrainy i Białorusi Radzieckiej.

Chłop bośniacki Manojlo Fortuła ze wsi pod Sarajewem schwytał dotąd żywcem przeszło 150 młodych wilków. Szuka on po lesie wilczych śladów, a gdy znajdzie skrada się do legowiska i czeka ukryty dopóki nie wyjdzie wilczyca za pożywieniem dla szczeniąt. Korzystając z tego myśliwy zabiera wilczki i wraca do wsi.

Między Danją a Ameryką uruchomiona będzie stała powietrzna linja komunikacyjna przez Grenlandję, obsługiwana przez trzy hydroplany.

Rekord szybkości kolejowej osiągnął pociąg na linji Monachjum Stuttgard, robiąc średnio 150 km. na godzinę.

Według najnowszych obliczeń na całym świecie żyje około 15 miljonów żydów, najwięcej jest w Ameryce, Anglji i w Polsce.

"L’Intransigeant" zgromadził w Paryżu osiem najlepszych orkiestr wojskowych Europy. Na ilustracji widzimy od lewej strony naczelników orkiestr z Francji, Hiszpanji, Belgji, Anglji, Italji, Holandii, Czechosłowacji i floty francuskiej, idących złożyć wieńce na grobie Nieznanego żołnierza. Ten świetny orszak dawał wspólnie koncerty od dnia 30. VI do 2. VII br. w Paryżu i Wersalu otoczony powszechnem uznaniem.

defilada przy grobie Nieznanego żołnierza w Paryżu

W Anglji zbudowano nowy okręt powietrzny; jest nim ogromny samolot poruszany przez kilka motorów. Obsługa jego składa się z 10 osób. Jest tak zbudowany, że może się utrzymać na wodzie. W czasie lotu część załogi może wypoczywać w odpowiednio urządzonych kajutach. To wspaniałe dzieło ludzkie przeznaczone jest do miotania wielkich bomb, - jest więc nowem narzędziem śmierci.

Dotychczas Japonja sprowadzała na wyrób śmig do swych samolotów kosztowne drzewo orzechowe lub duraluminium. Niedawno jeden z japońskich techników wynalazł sposób wyrabiania takich śmig z warst trzciny bambusowej, spajanych specjalnym klejem. Te śmigi odznaczają się daleko większą elastycznością i opornością niż wyrabiane z innych materiałów, a przytem są o 20 do 30 proc. tańsze.

Na wystawie wynalazków w Lille znajduje się misterny model katedry w Reims, wykonany piłeczką w drzewie. Dzieło Polaka, młodego górnika Antoniego Gochy, składa się z tysięcy kawałków. Katedra ta ma dwa i pół metra długości, metr i 53 cm. wysokości, 95 okien, 106 kapliczek, 22 kolumn, nie licząc drzwi i ornamentów. Na samo drzewo wydał tysiąc franków, a pracował kilka lat wieczorami po powrocie z kopalni.

W Ameryce w nieście Long Bicz na Florydzie obchodzą co rok "dzień zęba". W tym dniu dzieci chodzą po ulicach z wielkiemi szczoteczkami do zębów, mówiąc o potrzebie czyszczenia zębów.

W Ameryce powzięto myśl, a nawet zabrano się do opracowania projektu, by znaczkom pocztowym nadać przyjemny zapach i smak. Znaczki więc jednocentymowe miałyby smak miętowy, dwucentymowe malinowy i t. d. Zgóry można życzyć piszącym listy "smacznego".

Pewien profesor amerykański zwiedził za pozwoleniem rządu sowieckiego różne krainy rosyjskie. Oświadcza on, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy zginęło w Rosji południowej 10 miljonów ludzi. W niektórych wsiach zmarło z głodu aż. 80 procent ludności.

Statystycy obliczyli, że każda minuta trwania światowej konferencji gospodarskiej w Londynie kosztuje 10.000 dolarów. Drogo więc płaci świat za te obrady, które zazwyczaj do niczego nie doprowadzają.

Martina de la Roca

Zmarła niedawno Martina de la Roca, meksykanka, mając podobno 170 lat (fot. obok). - O Ile to prawda to pobiłaby rekord długości życia naszych czasów.

Uniwersytet lozański nadał doktorat honorowy Ignacemu Paderewskiemu. Jest to już 12-ty doktorat honorowy Paderewskiego.

Rząd japoński postanowił zesłać wszystkich komunistów na pewną wyspę, by oddzielić ich w ten sposób od życia politycznego kraju. W ubiegłym roku ukarano przez sądy 2499 osób, 6761 komunistów znajduje się dotychczas w więzieniu.

W krajach o bardzo gorącym klimacie jak np. W Indjach ludność miejska prawie nie używa mleka, gdyż nie można go przywieźć w stanie świeżym. Chcąc temu zaradzić, pewien emigrant rosyjski obmyślił sposób zamrażania mleka w specjalnych wirówkach.