Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

W Polsce opracowano projekt wielkich robót publicznych, przy których ma znaleźć pracę 100.000 bezrobotnych. Koszt ma sięgać 180 milionów zł.

Polska posiada 4086 instytucyj pocztowych, czyli jedna wypada na 7900 mieszkańców i na 95,5 km. kwadratowych.

Szwajcarja zrobiła zakupy towarów dzianych w Polsce, które poprzednio zakupywano w Niemczech, gdyż między Szwajcarją a Niemcami istnieje zatarg celny.

Dnia 14 listopada ub. r. wyjechało z Warszawy do Palestyny 300 żydów. Szkoda, że tak mało!

1-go stycznia b. r. otwarto w Warszawie pierwszy dom pracy przymusowej. Do domu tego przesyłani będą żebracy, którzy zostaną zatrzymani na ulicach Warszawy.

Ministerstwo Komunikacji zadecydowało, że nastawianie zwrotnic na warszawskim węźle kolejowym ma być elektryczne.

Polska ma zarejestrowanych radjosłuchaczy 300.000, gdy Wielka Brytanja ma 4.626.000, a Niemcy 4.150.000.

Automobiliści polscy zrzeszeni w Automobil - Klubie budują w Podkowie Leśnej pod Warszawą kościół pod wezwaniem św. Krzysztofa. Już 13 listopada ub. r. Ks. Bp. Szlagowski dokonał poświęcenia kamienia, węgielnego.

Najstarsze drzewo, jakie posiadamy w Polsce, znajduje się we wsi Piotrowinie w pow. puławskim, pamiętnej cudem wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława bisk. Lipę tę miał św. Stanisław wyrwać z ziemi i zasadzić korzeniami do góry; istotnie, jej poskręcane gałęzie przypominają rozłożyste korzenie drzewa. Liczy już blisko 1.000 lat.

Kolej Kraków - Katowice została zaliczona do szlaków podmiejskich, przez co zniżono bilety na tym odcinku dla większości pociągów o 25%.

W Borysławiu dowiercono się w jednym z szybów naftowych na głębokości 704 m. do wydajności dawno już nie notowanej - 40 tonn ropy naftowej dziennie.

Na posiedzeniu Łódzkiego Tow. Lekarskiego dr. Nurnberg przedstawił chorego, z zawodu fakira, który połykał różne metalowe przedmioty. Ostatnio połykał b. często, wskutek czego poczuł objawy zatkania jelit. W szpitalu zdięcie rentgenowskie wykazały żołądek rozszerzony, dosłownie wypełniony żelazem. Przy operacji usunięto 14 szpilek, 250 agrawek, 140 gwoździ, 510 kawałków szkła. i t. p. .

W Poznaniu otwarto dworzec autobusowy, przez który przewija się dziennie 160 autobusów.

We wsi Kiełczygłów pow. wieluńskiego jednemu gospodarzowi wysypało się przy zbiorze sporo jęczmienia, który powschodził, wyrósł i przed zimą jeszcze dojrzał. Ziarna są zupełnie dobrze rozwinięte i pełne. A więc i w Polsce, można 2 razy w roku zbierać!

Dyrekcja zarządów lasów państwowych w Białowieży zwiększyła obszar zagrody żubrów z 30 ha na 50 ha. W zagrodzie oczekiwane są trzy sztuki przychówka. Ogółem będziemy mieli w Polsce 22 żubry.

ZE ŚWIATA

Do największych bibliotek światowych należy zaliczyć: bibljotekę leningradzką z 4.832,948 tomami i 3.311.000 broszurami, bibliotekę Narodową w Paryżu z 4 milj. tomów, bibljotekę Britisch Museum w Londynie z 3.200.000 tomów, bibljotekę w Moskwie z 3.900.000 tom., i bibljotekę w Berlinie z 2.287.000 tomów.

Wydany przez Nowy Jork Trust Campany t. zw. "Indeks Zbrojeń" wylicza wydatki wszystkich państw na swoje armje i floty. Wydatki na zbrojenia całego świata wynoszą razem 5 miljardów dolarów.

50.000 młodzieży w Stanach Zjednoczonych w wieku poniżej 16 - tu lat, odbyło samodzielnie większe podróże po kraju a nawet zagranicą.

W mieście Kecskemet wróbel pozbawił miasto na jakiś czas światła elektrycznego. Siadł on na przewodach wysokiego napięcia w elektrowni, powodując krótkie spięcie. Sam poniósł śmierć na miejscu, a w mieście, jakby na znak żałoby (!) po nim - zapanowała ciemność i maszyny stanęły.

We Włoszech pewien żebrak, sypiając na łąkach w stogu siana, został zaatakowany przez mrówki, które tak oblepiły ciało biedaka, że gdy wieśniacy zabrali go rano do szpitala - zmarł po dwóch godzinach z ran.

W Pradze (Czechy) 35 - letni człowiek niejaki Balaz, niewidomy od urodzenia, po udanej operacji przejrzał. Oświadczył badającym go doktorem, że zupełnie inaczej wyobrażał sobie świat. Nie potrafi rozróżniać barw i kształtów, a gdy chce się poruszać pewnie - zamyka oczy.

W Syjamie każdy dzień tygodnia oznaczony jest innym kolorem, zwyczaj ten przyjął się w życiu codziennem ludu syjamskiego, np. w ubiorze pomimo europeizowania się kraju, obyczaj ten przeniósł się do prasy, dzienniki np. drukują się poniedziałek na żółtym papierze, we czwartek na zielonym, w niedzielę na różowym. W inne dni tygodnia obowiązuje zwykły biały papier.

W ciągu ostatnich 15 lat na cele dobroczynności chrześcijańskiej w Chicago wydano 10 miljonów dolarów.

W okręgu Floresta (Stan Algoas) już od 3 lat nie pada deszcz. Prasa zaznacza, że w tak pięknym kraju, jak Brazylja, są miejsca, które śmiało można nazwać piekłem.

W Moskwie utworzono t. zw. "Panteon mózgów", w którym mają być przechowane mózgi najwybitniejszych przywódców bolszewickich. Jako pierwszy złożony został w tym osobliwym "Panteonie", który ma być naśladownictwem paryskiego Panteonu bohaterów narodowych - mózg Lenina. Pozatem upatrzono już 11 wybitnych komunistów, których mózgi po śmierci zajmą honorowe miejsce w "Panteonie mózgów".

Na francuskim rynku książek pojawiły się książki z barwnego, niełamliwego i elastycznego szkła. Nazwisko autora i tytuł są wgłębione; poszczególne strony są sporządzone ze szkła matowego tak, że druk zupełnie nie przebija na drugą stronę.

W holenderskiem mieście Schiedam wskutek silnego nadwerężenia jednego z domów przez wodę gruntową - dom ten podniesiono i ułożono pod nim nowy fundament na znacznie wyższym poziomie.

W Wiedniu pewien profesor prowadzi oryginalną szkolę. Metoda jego nauczania polega na tem, że nie narzuca swym uczniom wiadomości wedle z góry ułożonego planu, lecz tylko te, o które dzieci się upominają. Nie zadaje pytań dzieciom, jak się to w szkołach praktykuje, ale odpowiada na pytania dzieci.

Zanim krokodyl wyrośnie na potężnego potwora, musi przejść chwile swego niedołęstwa bezsilności. Widzimy tu jak krokodyl kluje się z jajka.

dojrzewanie krokodyla

Japońscy hodowcy pereł postanowili spalić 140.000 sztuk pereł pośledniejszych gatunków wartości 50.000 dolarów, aby zapobiec spadkowi cen tego artykułu.

Stolica Japonji Tokio, osiągnęła liczbę 5.300.000 mieszkańców. Większą liczbę ma tylko Nowy Jork i Londyn.

Nad Japonją przeszedł cyklon o niebywałej sile. Przeszło 1000 ludzi poniosło śmierć, a ilość zburzonych domów przekracza 30.000. Wiele linji kolejowych zostało przerwanych.

Japonja ma dużo jedwabiu, a nie znajdując jego zbytu - postanowiła wyrabiać banknoty pieniężne z tego materjału. Prócz tego wyrabiają już z jedwabiu chorągwie, siatki od moskitów, namioty, a nawet sieci rybackie.

Z Jawy donoszą, że wulkan Krakatau rozpoczął ponownie silną działalność wybuchową. W ciągu 12 godzin zaobserwowano 323 wybuchy. Słup ognia sięga 800 m. wysokości, ludność w panicznym strachu uciekała ze swych domostw.

Z powodu zalewów i powodzi, spowodowanym strasznym cyklonem na wyspie Kubie, pojawiły się tam rekiny w olbrzymiej liczbie. Przeszło 160 osób poniosło śmierć w walce z temi potworami.

Ford zamknął fabrykę samochodów w Irlandji, która zatrudniała 7.000 robotników.

Angielska prasa donosi, że Anglicy, dla zapobieżenia kosztownemu dla zapobieżenia kosztownemu przeładowywaniu wagonów w komunikacji między Anglją, a kontynentem, postanowili wprowadzić w kanale La Manche komunikację promową, którą będzie służyła do przewożenia całych pociągów. Prom ten już w tym roku będzie kursował między miastami Doverem a Dunkierką.

Lekarz brazylijski dr. Marinho de Mello wynalazł środek leczniczy przeciwko trądowi. W ostatnich czasach dr. Mello wyleczył przy pomocy tego środka kilku trędowatych.

Astronom amerykański W. Christie odkrył około 300 nieznanych dotąd Dróg Mlecznych. Leżą one w głębi przestrzeni, w kierunku gwiazdozbioru Wielkiego Lwa, w odległości 105 miljonów lat światła, przyczem oddalają się wszystkie w kierunku promienia naszego widzenia z szybkością 19.700 km. na sekundę. Są to najodleglejsze i najszybsze z poznanych ciał niebieskich

Uczeni amerykańscy wynaleźli sztuczną krtań, która pozwala niemym rozmawiać, jak zupełnie normalnym ludziom. Krtań tę zrobiono ze stali i gumy i wstawia się ją do gardła. Wynalazek dał świetne rezultaty: niemi, którym do gardła wstawiono sztuczną krtań - prawie wszyscy zaczęli mówić.

Brzegi kanału Panamskiego w Ameryce obsuwają sie, grożąc zasypaniem kanału. Stany Zjednoczone zamierzają wybudować nowy kanał między oceanem Atlantyckim a Spokojnym.

W Ameryce 19 - letnia Amerykanka, wiedziona chęcią przejażdżki aeroplanem. zakradła się przed odlotem samolotu komunikacyjnego i ukryta się w umywalni. Obecność jej zauważono dopiero w drodze, ale przecież w powietrzu nie mogli jej wysadzić...