Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Raut u p. Prezydenta Rzeczypospolitej, odbywający się corocznie na Zamku Królewskim w dniu 11 listopada, jako w dniu niepodległości, w roku ubiegłym na życzenie p. Prezydenta nie odbył się. Zamiast rautu p. Prezydent przeznaczył 5.000 zł. na rzecz pomocy dla bezrobocia.

Przyjął się w Polsce zwyczaj, że każdy 7-my syn w rodzinie jest chrześniakiem p. Prezydenta. Chrześniacy oprócz zaszczytu, otrzymują książeczki oszczędnościowe z wkładem 50 zł. Obecnie p. Prezydent ma już 320 chrześniaków.

Zarząd okręgowego Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych urządza we Lwowie na wzór podobnych instytucyj zagranicą 3-letnią wieczorną szkołę średnią, typu humanistycznego. Dostosowana ona jest do umysłowości ludzi pracujących zawodowo i pragnących otrzymać wykształcenie średnie. Nauka odbywać się będzie między godz. 5 a 9 wieczorem.

4 listopada ub. r. zmarł w Warszawie na zapalenie płuc poeta Artur Oppman, znany pod pseudonimem Or-Ota. Oppman chlubnie zapisał się literaturze polskiej. Większą część swoich utworów poświecił Warszawie, to też słusznie zyskał miano "poety Warszawy".

W szkołach powszechnych Warszawy jest 94.259 dzieci.

W listopadzie ub. r. jednej nocy mieszkańcy Janowca pod Bydgoszczą zauważyli spadający z nieba wielki słup ognia, który zetknąwszy się z ziemią, wydał huk, podobny do wystrzału armatniego. Jedni komentowali zjawisko jako zapowiedź zbliżającego się końca świata (!),drudzy twierdzili, że był to piorun, inni zaś, że meteor, który należy wykopać.

Jeden gram radu, potrzebnego do leczenia raka i innych nowotworów, darowała lecznicy warszawskiej słynna uczona Polka, Marja Curie-Skłodowska. Ten jeden gram radu przedstawia wartość przeszło 600 tysięcy zł.

Rada miasta Kutna niemal jednogłośnie postanowiła nazwać jedną z ulic.-w nowopowstałej części miasta ulica ... Kryzysową. - Może to dlatego, by humoru w dzisiejszych czasach nie tracić!

16 listopada ub. r. minęło 15 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza, jednego z największych polskich pisarzy, którego wiekopomne dzieła budziły ducha polskiego w czasach dla nas najcięższych. To też 15-tą rocznicę śmierci wielkiego wieszcza cały naród uczcił bardzo uroczyście.

Przemysł cukrowniczy ofiarował miljon kg. cukru dla bezrobotnych.

W pow. opoczyńskim, w kieleckiem, w Pile odkryto nowe źródło siarczane.

We wsi Soroczki pod Wilnem zdarzył się w połowie listopada ub. r. niezwykły wypadek. W chwili, gdy miano chować zmarłego włościanina, niejakiego Kuźmiana i trumnę spuszczać do grobu, nagle podniosło się wieko i Kuźmian zaczął podnosić się z trumny. Wśród uczestników pogrzebu powstał popłoch. Wszyscy rzucili się do ucieczki. Na miejscu pozostała jedynie zemdlona żona niedoszłego umarłego, oraz 5 innych niewiast, które również zemdlały. Okazało się, że Kuźmian był w letargu i w ostatniej chwili, obudziwszy się, uniknął pogrzebania.

ZE ŚWIATA.

W Wiedniu żyje chłopak o dwu językach. Rzadki ten wybryk natury wzbudza wśród lekarzy wielkie zainteresowanie.

ołówek z kulami

Najnowszym wynalazkiem są ołówki, wyglądające zupełnie normalnie, (rys. obok) któremi można pisać, a które jednak ukrywają w sobie śmiercionośne kule.

Chemik angielski, Wallace Corrothers, wydobywa z powietrza różne jego składniki i przetwarza je w połączeniu z pochodnemi nawet w sztuczny jedwab. Pończochy utkane z tego jedwabiu mają tylko jedną wadę: rozpływają się przy praniu w gorącej wodzie.

Ameryka prowadzi ostatnio doświadczenie nad wyrabianiem mąki z kości zwierzęcych i z ości ryb. Na mocy licznych doświadczeń okazało się, że mąka z ości ryb jest bardzo pożywna i wpływa bardzo dodatnio na organizm ludzki.

W czasie łotewskich manewrów lotniczych wydarzyła się w Libawie straszna katastrofa lotnicza. Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu i spadły na... cmentarz. 6 osób poniosło śmierć

W Brazylji znajduje się kamień zwany itakolumitem, który można w różne strony wyginać, przyczem kamień ten wcale się nie łamie.

W Czerniowcach (Rumunja) żyje niezwykły jasnowidz, Józef Szmidt, który we śnie widzi przez ściany i mówi językami, których na jawie nie zna. Gdy śpi, a ktoś mu powie nazwisko zmarłego człowieka, podaje natychmiast datę jego śmierci i opisuje całe życie nieboszczyka. Włada każdym językiem. Po przebudzeniu się nic nie pamięta, co mówił we śnie. Z zawodu jest on nauczycielem.

W Niemczech zakradł się pewien rabuś do sklepu spożywczego, skąd skradł wielką kiełbasę; a że musiał przedostawać się w powrotnej drodze przez okno tego sklepu, włożył sobie smaczną zdobycz na szyję, ale kiełbasa zaczepiła się o ramę okienną i tak mocno ścisnęła szyję rabusiowi, że go udusiła(!)

Najgrubsza i najcięższa rodzina na świecie żyje w Ameryce. Mąż waży tylko 552 funty, żona - 560, najstarszy syn - 575. Grubasy te nigdy nie chodzą do teatru lub kina bo fotele są dla nich za wąskie.

4 pary bliźniaków z USA

Obok na obrazku widzimy cztery pary bliźniąt w jednej rodzinie ze Stanów Zjedn. Ameryki Północnej.

Amerykański leśnik znalazł w lasach Kalifornji drzewo mające 100 m. wysokości, a pień jego w odległości 2 m. od ziemi liczy 6.60 metra objętości. Na wysokości 76 m. pień sięga jeszcze 4 m. grubości. Według wyliczeń drzewo to dało 120.000 m. drzewa budowlanego, czyli aż nadto, by można zeń wybudować 20 domów średniej wielkości, zawierających 4 pokoje każdy.

W Anglji sporządzono z aluminjum najlżejszą drabinę, jaka istnieje na świecie, waży bowiem tylko 10 dkg.

W Australji znajduje się drzewo z gatunku eukaliptusów, zwane przez krajowców Niauli, którego ogień się nie ima. Drzewo to ma być sadzone w lasach. Kanady i Francji w celu stworzenia wału obronnego przed niebezpieczeństwem pożaru.

Państwem, w którem ilość więźniów stale maleje, jest Szwecja. W całym kraju więzienia liczą zaledwie 2000 skazanych. Są miejscowości, gdzie w więzieniu jest zaledwie paru więźniów. Wiezienie w Oestreemalm zostało przemienione na archiwum narodowe. - Oby i u nas tak było.

W bóżnicy w Amsterdamie, kiedy żydzi byli zgromadzeni na modlitwie w dzień sądny, przyszła wiadomość o spadku funta angielskiego na giełdzie. Wszystko, co żyło, rzuciło się do drzwi, ażeby coprędzej wymienić swe pieniądze angielskie na inna walutę. Powstał taki natłok we drzwiach, że aż 10 żydów zostało uduszonych. - Prawdziwie "sądny dzień".

W pobliżu Brukseli w Belgji postawiono kościół ku czci św. Lutgardy cały ze szkła. Wewnątrz w szklanej trumnie leży woskowa figura Świętej, a naokoło trzymają straż postacie świętych ze szkła. Natomiast w Pradze (Czechy) ma być wybudowany kościół cały ze stali. Obliczono, że koszta budowy wyniosą 4.000.000 koron czeskich.

W kopalni węgla Mont Cenis w Westfalji nastąpił wybuch gazów w niespotykanych dotychczas rozmiarach. Zawaliło się kilka pięter, grzebiąc setki górników. 4 wagony rannych i zabitych wywieziono z terytorjum kopalni.

Z dwóch gramów srebra można wyciągnąć drut tak cienki, że będzie on miał 2 kilometry długości.

Lejba Trocki, żyd z pochodzenia, doniedawna dyktator Rosji bolszewickiej, został wyrzucony z bolszewji i osiadł w Turcji, gdyż żadne inne państwo w Europie nie chciało go mieć u siebie. Jednak Trocki i tu zaczął wichrzyć tak, że Turcy zmuszeni byli go w końcu w więzieniu osadzić.

W jednej z wiosek pod Pekinem mieszka Chińczyk nazwiskiem Lee-Tsing-Sun, wobec którego najstarszy człowiek świata, słynny turek Zaru-Aga, mógłby uchodzić za "gołowąsego młodzieniaszka". Chińczyk ten liczy podobno ni mniej ni więcej, tylko 280 lat życia (!)