Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE.

Dnia 18 sierpnia b. r. o godz. 12 - ej w południe zmarła w Spale małżonka P. Prezydenta Rzeczypospolitej, ś. p. Michalina z Czyżewskich Mościcka. Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Warszawie. Ś p. Michalina Mościcka od wczesnej młodości brała wybitny udział w ruchu niepodległościowym i społecznym. Jej też staraniem powstały w Spale bursa i szkoła powszechna dla miejscowej dziatwy. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

W ub. roku wynosiła liczba akademików w Polsce 48.155, z czego wyznania rzymsko - katol. było 34.303, żydów 8.923, grecko - katol. 2.126, protestantów 1.094, prawosławnych 1.049, innych wyznań 135.

Pod Gorcami na szosie spłoszyły się konie i popędziły na gromadkę bawiących się w piasku dzieci. Dzieci się rozbiegły, pozostało natomiast 3 - letnie maleństwo , któreby niechybnie zginęło, gdyby go nie wyrwała, już niemal z pod kopyt 6 - letnia Jadzia Wiśniewska. Bohaterska Jadzia zawróciła, by ocalić słabszego od siebie.

Poczta nasza ma zamiar wprowadzić wzorem zagranicy sprzedaż znaczków pocztowych różnej wartości w książeczkach. System sprzedaży znaczków w notesikach, zamiast w arkuszach, przewyższa dotychczasowy, gdyż znaczki nie niszczą się przed naklejeniem. Koszt wyrobu notesika opłaca się poczcie, gdyż zawiera on na wolnych kartkach reklamy handlowe.

Admirał Nagano i attache wojsk Japonii mjr. Hata

Na obrazku wybitny przedstawiciel wojskowości japońskiej w Warszawie. Ceremoniał powitania japońskiego admirała Nagano (X) przez attache wojsk Japonji mjr. Hata (XX) na dworcu w Warszawie.

Zwycięzcą w międzynarodowym locie samolotów turystycznych dookoła Europy został w tym roku por. Żwirko, Polak, pozostawiając o kilka punktów za sobą Niemców. O wyczynie tym dał znać polski hymn narodowy, jaki przebrzmiał na lotnisku pod Berlinem, mimo zajadłości Hitlerowskiej, Żwirko łącznie z pierwszą nagrodą zdobył również 100 000 franków i puchar, któryby w razie zwycięstwa Niemców, przeszedł całkowicie na ich własność.

Liczne mamy dowody dzielności i brawury naszych lotników. Oto np zdarzyła się katastrofa lotnicza w woj. białostockiem. W czasie przymusowego lądowania na polach Czerwonej Wsi jeden z lotników, aby utrzymać równowagę wdrapał się podczas lotu na ogon samolotu, dzięki czemu opóźnił opadanie samolotu i zmniejszył siłę uderzenia. Samolot uległ znacznym uszkodzeniom, piloci zaś wyszli z katastrofy cało.

Dnia 31 lipca w obecności P Prezydenta i 100 - tysięcznych tłumów przybyłych z całej Polski, odbył się w Gdyni wielki dzień Morza Nabożeństwo na brzegu morza odprawił J. E. Ks. Biskup Okoniewski. Pan Prezydent w przemówieniu swem podkreślił między innemi zasługi duchowieństwa katolickiego w utrzymaniu polskości Pomorza. Szereg mówców wyraziło mocno przeświadczenie, że Polska nie odda dostępu do morza za żadną cenę.

Ministerstwo Poczt i Telegrafów wydało obwieszczenie, które zawiadamia, że reklamacje dotyczące nieotrzymanych egzemplarzy czasopism, opatrzone napisem: "Reklamacja gazetowa" wysyłane do administracji czasopism, jako zwykłe przesyłki listowe wolne są od opłaty pocztowej, o ile zostały nadane w stanie otwartym (kartka pocztowa, pismo w niezaklejonej kopercie i t. p.)

Oznaką służbową dla wójtów jest łańcuch mosiężny sporządzony z płytek prostokątnych, połączonych ogniwkami okrągłemi, do którego przyczepiony jest mosiężny medal owalny z napisem literami wypukłemi na otoku u góry "Wójt Gminy", oraz z wyrytą u dołu nazwą gminy. W środku medalu umieszczone jest godło państwowe na tarczy z literami "R. P.". Oznaką służbową dla sołtysów jest znak okrągły mosiężny, noszony na lewym boku. Znak posiada napis na otoku "Sołtys", oraz godło państwowe. Koszt sporządzenia oznak ponoszą gminy.

ZE ŚWIATA

W czasie wybuchu gazów w kopalni japońskiej węgla na wyspie Hokkaido zginęło 57 górników.

prof. Piccard, Deshappes, i inż Cosyns

18 sierpnia rano wzniósł się poraz drugi słynny uczony, prof. Piccard specjalnie skonstruowanym balonem do stratosfery dla poczynienia badań nad promieniami kosmicznemi. prof. Piccard uzyskał wysokość ponad 16 tysięcy 500 metrów. Na lewo prof. Piccard ze swoim towarzyszem Deshappes (w kabinie inż. Cosyns); na prawo po opadnięciu w Cavalaro.

W Rosji na 165 miljonów ludności ok. 65 miljonów należy już do bezbożników. - Krwawa praca wysłanników szatana idzie naprzód.

Jak donosiły dzienniki, w Mandżurji panuje cholera. Zmarło na tę chorobę ok. 15.000 osób liczba chorych wzrasta. W zalewie zginęło conajmniej 40.000 osób, bez dachu nad głową jest około 120.000 osób.

W Meksyku wybuchło nowe prześladowanie. Aresztowano wszystkie zakonnice i osadzano je w więzieniu za nauczanie religii dzieci.

Do celów chłodniczych używa się lodu z wody, zaś na zachodzie używany jest coraz powszechniej t. zw. lód suchy. W specjalnych aparatach zamraża, się w tym celu gaz, który wydychamy, t.zw. bezwodnik węglowy. Z tego gazu robi się cegiełki. Właściwością jego jest to, że topniejąc, nie przechodzi on w ciecz, ale ulatnia się odrazu i przez to ochładza temperaturę znacznie bardziej niż lód wodny i lodownia nim napełniona jest zawsze sucha.

Miasto Winnipeg liczące 250 tys. mieszkańców uległo ostatnio najściu koników polnych w nieprawdopodobnej wprost ilości. Owady zawładnęły całem miastem, wciskając się wszędzie. To najście świadczy o klęsce rolników w stanie Manitoba. Z larwami owadów walczono wszelkiemi sposobami, jednakże bezskutecznie. Owady, które dotychczas były plagą wsi, uskrzydliły się i wtargnęły do miasta. Szkody wyrządzone przez koniki wynoszą setki tysięcy dolarów. Ptactwo domowe zjada owady i znosi później jaja, które z powodu zapachu i zabarwienia nie nadają się do użytku.

Donoszą z Moskwy, że w okolicach Szanghaju wybuchła straszliwa epidemja cholery, która pochłonęła narazie 10.000 ofiar. Obecnie sygnalizują pojawienie się cholery w Kantonie, oraz w innych miastach chińskich.

Nad miastem Meksykiem szalała okropna burza piaskowa. Pył piaskowy przysłonił cała miasto i sprawił, że zapanowały ciemności tak wielkie, że na odległość kroku nic nie można było widzieć.

W Hiszpanji ogłoszono ustawę, na mocy której uznawane będą za legalne tylko śluby cywilne. - Bezbożnicy pokazują, o co im idzie i co potrafią.

Na polu ćwiczeń wojskowych pod Lindem w stanie N. Jersey, inż. Christle demonstrował przed przedstawicielami armji Stanów Zjednoczonych A. P. skonstruowany przez siebie typ skaczącego czołgu. Czołg ten może przeskoczyć przez samochód. Ruch skaczący czołg wykonywa za pomocą sprężyny, umieszczonej w tyle wozu. Czołg ten może skakać na wysokość 2 i pół metra i na odległość 10 metrów. Szybkość zwykła osiągana przez czołg, wynosi 170 km. na godzinę.

W Paryżu w kinematografie Ranelagh odbył się pokaz nowego wynalazku, przeznaczonego dla niewidomych. Jest to książka dźwiękowa, będąca połączeniem filmu dźwiękowego gramofonu. Nowa metoda umożliwi niewidomym, i nie tylko niewidomym - słuchanie książki lub gazety, tak jakby ktoś głośno czytał. Książka dźwiękowa będzie zajmowała bardzo mało miejsca. Szpulka na którą nawinięto wstążkę długości dwudziestu centymetrów, a pięciu szerokości - zawierać będzie tyle wierszy, że odczytywanie bez przerwy takiej szpulki trwa sześć godzin.

Pewien angielski uczony po czternastu latach pracy skonstruował "mechanicznego człowieka", który jest bezwzględnie najzdolniejszym "robotem" świata. Potrafi on śpiewać, gwizdać, naturalnie chodzić, siadać i t. d. odpowiadać na pytanie: która godzina, i t. p.

Z powodu uroczystości dwóchsetlecia Washingtona, poczta Stanów Zjednoczonych odbija na ofrankowanych listach 12 różnych pieczęci, wymieniających poszczególne wypadki z życia pierwszego prezydenta Stanów Zjedn. Pieczęcie te przykładane są do listów tylko w jednem biurze pocztowem w Nowym Jorku i tylko w tem mieście między 7-ym sierpnia a 25-ym listopada r. b. Są to niewątpliwie bardzo cenne i rzadkie nabytki dla filatelistów.

Chemikowi jednej z fabryk włókienniczych w Manchesterze powiodło się wynaleźć tani środek uodpornienia materjałów bawełnianych i z jedwabiu sztucznego tak, że nie podlegają rozdarciu. Osiąga się to przez zanurzenie materjałów w pewnym płynie.

Szpital św. Antoniego w mieście St. Petersburg w Stanach Zjednoczonych posiada naipotężniejszą instalację promieni leczniczych przeciwko chorobie raka zwanych promieniami X. "Napięcie wynosi 280.000 volt, a może być zwieszone do 400.000. Tylko trzy podobne urządzenia istnieją na całym świecie, mianowicie w New Jorku, w mieście Pasadena w Kalifornji i w Berlinie. Szpital św. Antoniego znajduje się w rękach sióstr franciszkanek.

W Barcelonie zmarł słynny założyciel hiszpańskiego obserwatorjum w Ebre, O. Ricard Cirera. Zmarły należał do największych powag w dziedzinie naukowej. Sławę swą zawdzięczał O. Cirera głównie odkryciu pól magnetycznych na Filipinach.

W Manili, stolicy wysp filipińskich rój mrówek t. zw. termitów wdarł się do kasy banku państwowego i pożarł 2,000.000 dolarów. Pewnego dnia mrówki dostały się do jednej z kas bankowych, która była opróżniona i otwarta, gdyż kasjer wyjął z niej całą zawartość. Nazajutrz kasjer, nie przeczuwając nic złego, włożył tam dwa miljony dolarów w banknotach papierowych i zamknął kasę, a gdy ją odemknął po paru dniach, ujrzał w jej wnętrzu zgraję mrówek, deptających jakiś gęsty płyn. Okazało się, że płyn powstał ze śliny termitów, które w ten sposób cenne papierki przerobiły na pokarm.

Na granicy austro - węgierskiej koło miejscowości Soproń przychwycono przemytników, wywożących do Austrji kilkaset słowików. Towar ten znajduje podobno wielki zbyt zwłaszcza w Wiedniu.

Olimpjada w Los Angeles zakończyła się w niedzielę 14 sierpnia. W ogólnej punktacji uzyskała Polska 13-miejsce na 47 państw, biorących udział w igrzyskach olimpijskich.

Na sprzedaży publicznej pod Londynem zapłacono za konia, zwycięzcę w wyścigu St. Leger w r. 1925 - sumę 49 350 f. szterl. czyli około 2 milj. 300 tys. złotych. Jak na dzisiejszy kryzys, to doprawdy niemało.

Brazylia topi kawę, używa jej do opalania lokomotyw i do wyrobu gazu. Ameryka wyrzuca na pustkowie konserwy, warzywa, owoce i topi mleko. Kanada pali zbożem w piecach. Indje gnoją olbrzymie ilości orzechów palmowych. Tunis wyrzuca na śmietnik góry oliwek. Indochiny nie wiedzą co zrobić z olbrzymimi zapasami kauczuku i innych surowców, Rumunja dusi się kukurydzą, Francja winem, cały świat zapełniony jest górami cukru buraczanego i trzcinowego. A miljony nie mają co jeść i czem się przyodziać. Kapitalizm warjuje w swem samolubstwie.

W mieście Mahnesburg zauważyli robotnicy kopalniani, że ich "ulubiony" piesek połknął sześć nabojów dynamitowych. Groźnych następstw z tego napozór humorystycznego incydentu uniknięto przez zaaplikowanie pieskowi szklanki rycynusu.