Iskierki
Drukuj

Ze świata

Jedna z francuskich odlewni wykonała dzwon, który wydaje piękny, melodyjny śpiew. Dzwon ten sporządzony jest z 12-tu różnych stopów, a ramy, w które jest wstawiony, posiadają kilkaset mosiężnych pałeczek, które z chwilą rozkołysania się dzwonu i uderzania serca, poczynają tańczyć po spiżowym kolosie, wydając piękne tony.

Lekarze nieraz ostrzegali w prasie przed ślinieniem znaczków listowych językiem, ale bezskutecznie. Francuzi, chcąc oduczyć tego niehigienicznego przyzwyczajenia, dodają do kleju nieco gorzkiej domieszki. Należy wiedzieć, że klej na znaczkach i kopertach zawiera czynniki szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

Pewien Niemiec uciął sobie rękę, aby uzyskać asekurację w wysokości 40 tysięcy marek. - Dla pieniędzy uczynił się kaleką na całe życie, a cóż mu przyjdzie z pieniędzy po śmierci, gdy może P. Bóg ukarze go jeszcze srożej?

Rzadkie dzieło cierpliwości ludzkiej znajduje się w katolickim sierocińcu w Wiedniu. Jest to kopja słynnej "Ostatniej Wieczerzy" Leonarda da Vinci, zrobiona ze znaczków pocztowych przez brata szkolnego Karola Stessa. Niedawno zakupił ją pewien Amerykanin za sumę 400,000 zł.

Niemieckie zakłady lotnicze Junkersa przygotowują nowy typ samolotu, który może się wzbić na wysokość 11 tys. metrów i lecieć z szybkością 800 km. na godzinę. W ten sposób drogę z Krakowa do Warszawy będzie można przebyć w niespełna pół godziny.

W Wiedniu żyje człowiek, który ma dwie lewe ręce, ale obydwie tylko o dwóch palcach. Obydwie lewe ręce, górna większa i dolna mniejsza, poruszają się równocześnie i dość prawidłowo.

Z Niemiec do Danji można jechać koleją, nie wysiadając z wagonu, mimo, że jedzie się morzem, w ten sposób, że kilkuwagonowy pociąg wjeżdża do specjalnego okrętu, z którego wyjeżdża dopiero w Kopenhadze.

Wiedeński profesor dr. Ringer wynalazł wieczną zapałkę, której można używać aż 600 razy. Wygląd tej zapałki nie różni się od zwykłej.

Na przedmieściu Białogrodu, podczas kopania fundamentów, wykopano rzeźbę posągu jakiegoś rzymskiego imperatora. Rzeźba jest dużej wartości artyst. i jak orzekli specjaliści, pochodzi z przed 2 tysięcy lat.

Rozpadające się mauzoleum Lenina w Moskwie poddano obecnie gruntownej restauracji kosztem wielkich sum. - Chleba tam nawet za kartką trudno dostać, a na kolosalny grobowiec pieniądze są!

W ciągu grudnia ub. r. z polecenia władz rosyjskich zamknięto na terenie Rosji 200 kościołów i 31 synagog Zamknięte świątynie zamieniono na mieszkania publiczne.

W Guelapova (Meksyk) podczas trzęsienia ziemi runął kościół napełniony ludem w czasie nabożeństwa. 50 osób a wśród nich i ksiądz zginęło pod gruzami.

Z Moskwy donoszą, że. "Związek Wojujących Bezbożników" wystarał się u rady Komisarzy Ludowych o wydanie zakazu wyrabiania obrączek ślubnych, ażeby w ten sposób usunąć z życia ostatnie ślady traktowania małżeństwa jako Sakramentu czy też obrządku religijnego.

Pewien szwajcarski zegarmistrz wynalazł ręczny zegarek, który nie wymaga nakręcania, a poruszany będzie mimowolnemi ruchami ręki. Sporządzony jest on z jednolitego metalu i nie otwiera się zupełnie.

Wielkie gromady orłów pojawiły się w kantonie Grisona w Szwajcarji. Miejscowa ludność żyje wciąż w niepokoju z powodu wyrządzanych przez drapieżne ptaki szkód.

Na morzu Czarnem skutkiem burzy zatonęły 3 okręty: grecki, holenderski i turecki oraz 30 mniejszych statków i łodzi motorowych.

Delegat chiński w Genewie ofiarował do bibljoteki Ligi Narodów kompletną encyklopedję chińską, liczącą 800 olbrzymich tomów. Dzieło to rozpada się na 6 wielkich kategoryj: niebo, ziemię, ludzkość, wiedzę, literaturę i rząd.

Mało znany szczep murzyński "Hoangowie" (płd. Afryka) posiada swój własny, bogaty język, bo składający się aż... z 20 wyrazów! Wystarcza on im zupełnie. Jest jednak jednym z najtrudniejszych języków na całej kuli ziemskiej, gdyż każdy wyraz ma kilkadziesiąt znaczeń.

Miejscowość Cherrapoonje (Indje) jest okolicą, gdzie są największe na kuli ziemskiej opady, bowiem przeciętna ich miara wynosi blisko 12 metrów, a jak wiemy, w Europie tylko pół metra, czyli, że tam 20 razy więcej mają deszczu, niż my.

W południowo-zachodniej Mandżurji (Azja) bandyci dokonali zamachu na pociąg, wywołując wykolejenie, skutkiem którego 80 osób zostało zabitych, zaś 40 odniosło rany. Wielu podróżnych spaliło się żywcem w zamkniętych wagonach.

Przy budowie mostu w Sydney (Australja) jeden z robotników stracił równowagę i wpadł do wody. Siła uderzenia była tak wielka, że wytrysnął słup wodny na 6 metrów wysoki. Ku największemu zdziwieniu, robotnik ten wydostał się na powierzchnię i o własnych siłach dopłynął do najbliższego statku, doznawszy tylko złamania żebra.

Angielska lotniczka miss Juanita Burs zdobyła nowy rekord wysokości w samolocie, osiągając wysokość 8.600 metrów. Dotychczasowy rekord wysokości wynosił 7.000 metrów.

Angielska łódź podwodna, manewrując w głębinach morskich, została napadnięta przez gromadę morskich dzików, z którą toczyła godzinną blisko walkę, zabijając minami kilkanaście potworów. Ciężko uszkodzoną łódź uratował sternik, który umiejętnem kierowaniem wyprowadził ją z pola walki.

Podczas wojsk, ćwiczeń lotniczych w Anglji, jeden samolot na znacznej wysokości natknął się na olbrzymiego orła, o rozpiętości skrzydeł na 8 stóp. Skrzydło samolotu zostało przez potężnego ptaka złamane, wskutek czego samolot spadł, a dwaj lotnicy ponieśli śmierć. - Też przyczyna katastrofy nielada.

Jakiś profesor angielski otworzył fabrykę, w której mają być wyrabiane oczy, uszy, nogi, zęby dla psów, które te części ciała utraciły. Ma być również urządzony szpital, gdzie zwierzęta stale poddawane będą odmładzającym operacjom. - Dziwactwo!

W drugie święto Bożego Narodzenia nawiedziło północną część Argentyny olbrzymie trzęsienie ziemi. Zginęło przeszło 50 osób.

Podczas budowy drogi w Ekwadorze osunęła się ziemia, zasypując na śmierć 170 robotników.

Fabryki Forda wyprodukowały w roku ubiegłym półtora miljona wozów motorowych, czyli 42% produkcji światowej.

Do budowy olbrzymiego linowego mostu, który połączy Nowy Jork z Nev-Jersey, będą użyte liny składające się z 26.474 drutów, a w przekroju mające 1 metr. Do przerwania takiej liny trzebaby użyć siły 2000 lokomotyw. Drutami tych lin połączonemi razem możnaby czterokrotnie opasać całą kulę ziemską.

140 lat więzienia wyznaczył rząd nowojorski pewnemu oszustowi bankowemu. - Dobrze musi dbać o swe zdrowie, aby zdołał karę w całości odsiedzieć!

Przy tamach na rzece św. Wawrzyńca w Stanach Zjedn. ma być wybudowana największa na świecie elektrownia, która będzie wydawać siłę 2 miljonów koni parowych, a koszta jej budowy mają wynosić 54 miljony dolarów.

Między Stanami Zjedn. a Kanadą zbudowano kosztem 50 miljonów zł. tunel, przechodzący pod rzeką Detroit.

Według statystyki w Stanach Zjednoczonych na początku lipca ub. r. było w użyciu przeszło 13 miljonów aparatów radjowych. Widzimy, że radjo bardzo się rozpowszechniło i wzięło miejsce tuż obok automobilów, fortepianów, telefonów i t. p.

W wieczór wigilijny w mieście Boise (Ameryka) spadł olbrzymi meteor (odłamek gwiazdy). Siła świetlna meteoru była tak wielka, że w obrębie 100 klm. zrobiło się jasno jak w dzień. Moment zetknięcia się meteoru z ziemią robił wrażenie gwałtownego trzęsienia ziemi, a spadając, zakopał się w nią na kilka metrów.

Tajemnicza zorza pojawiła się w Ameryce Południowej. Lud ze strachu zbiera się w kościołach, spodziewając się rzeczy nadzwyczajnych.

Amerykański inżynier Reno skonstruował aparat, który pozwala kilku nurkom przebywać pod wodą około 64 godzin. Urządzenie to znajdzie zastosowanie przy wydobywaniu z dna morza zatopionych okrętów.

50 miljonów osób jest ofiarą bezrobocia w różnych państwach świata. Z tego 7-9 miljonów przypada na Stany Zjednoczone Ameryki Półn. (o której ludzie myślą, że jest krajem powszechnego dobrobytu), a na Niemcy przeszło 2 miljony. U nas 600 tys.

Ostatnio doktorzy zbadali zawartość miedzi w organizmie człowieka. Okazało się, że serce ludzkie zawiera 2.19 miligrama tego metalu, krew - 1.71 miligrama, a wątroba 27.5 miligrama miedzi organicznej.

Wynaleziono filmową taśmę, która, po zanurzemu w specjalnie przyrządzonym płynie, staje się ogniotrwałą.

SPRAWY POLSKIE.

Do największych odkryć archeologicznych w Polsce należą ostatnie wykopaliska w Złotej, w Sandomierskiem, gdzie napotkano na groby i mieszkania z czasów 6000 lat przed Chrystusem, ślady ludożerstwa i okazy zwierząt i fortyfikacyj ziemnych.

Nowy traktat przyjaźni Polski z Rumunją podpisał min. Zaleski 15 stycznia w Genewie.

W r. b. dobrze wszystkim znana "Gazeta Świąteczna" (Warszawa, Warecka 12.) obchodzi 50-letni jubileusz swego założenia przez wielkiego miłośnika oświaty Kaz. Promyka. - "Szczęść Boże" w dalszej pracy!

Według sprawozdań lekarzy szkolnych prawie 10 proc. uczniów jąka się, sepleni i t. d., dlatego Minist. W. R. i O. P. zamierza wprowadzić do szkół specjalne lekcje wymowy. Pozatem uruchomione będą poradnie dla dotkniętych wadami wymowy.

W Sieradzu zmarła najstarsza w Polsce kobieta Agata Belczarek, licząca 123 lata.

W miejscowości Folusz (woj. łódzkie) odkryto gorące źródło, z którego wodę już używają do celów leczniczych.

Hr. Maurycy Potocki sprowadził z Norwegji do Polski 92 pary lisów srebrzystych, aby zapobiec sprowadzaniu do kraju bardzo drogich skór tego gatunku lisów. Zapłacił za nie 700 tys. zł.

We wsi Poseniczki, w Wileńskiem, dwóch chłopców, ślizgając się na lodzie wpadło do wody. Gdy nikt z obawy zatonięcia nie spieszył z pomocą, jednoręki inwalida J. Zawistowski, skoczył do wody i wyratował tonących chłopców.

W Starochowicach znaleziono zakopane w ziemi dzbany i narzędzia z czasów rzymskich z trzeciego wieku po Chrystusie. Świadczy to o wpływach kultury rzymskiej na ziemiach polskich.

Dyrekcja rzeźni w Warszawie przekazała do ogrodu zoologicznego barana, który posiada 2 pary rogów: 2 rogi kozie i 2 baranie.

Ministerstwo oświaty uchwaliło i zadecydowało, aby umundurowanie uczniów szkół średnich było jednolite.

W Chęcinach pod Kielcami natrafiono na bogate złoża białego marmuru, dotychczas w Polsce nie spotykanego. Odkrycie to położy zapewne kres przywozowi tego marmuru z Włoch.

W Polsce powstał syndykat przemysłu porcelanowego, aby w ten sposób wstrzymać zalew porcelanowego przemysłu czeskiego.

Spożycie cukru wynosi w Polsce na osobę 11 kg., w Niemczech 24, we Francji 32, w Angli 46, a w Ameryce 50 kg. rocznie.

We Francji zmarł polski emigrant, Józef Zaleski, odznaczony w roku zeszłym Legją Honorową. Przeżył 105 lat, a pierwsza jego choroba była zarazem ostatnią.