Iskierki
Drukuj

Ze świata

W Sabaudji (pół. Francja) przez kilka tygodni w marcu obsuwała się z zachodnich gór Alpejskich niepowstrzymana lawina z błota i ziemi, niszcząc wszystko co napotkała na drodze. Kilka wsi całkowicie zostało zalanych błotem na 15 m. wysoko.

W stoczni francuskiej St. Nazaire rozpoczęto budowę nowego olbrzyma oceanicznego, Będzie to największy luksusowy statek pasażerski francuskiej floty handlowej. Pojemność jego wyniesie około 60 tys. ton, długość 306 m., szerokość 35 m.

Pewien francuski dentysta wbił przez nieostrożność jednej z pacjentek igłę do języka; wywiązało się z tego zakażenie, więc pacjentka wytoczyła mu proces, po którym musiał jej zapłacić 45 tys. franków odszkodowania!

Pewien zasobny w grosze kmiotek francuski uwierzył jakiemuś, wydrwigroszowi, że komunikacja rakietowa na księżyc już jest uruchomiona i skwapliwie zakupił od niego raptem za 10 tys. franków 3 morgi ziemi na księżycu, które mają obfitować w złoto. Na tę intencję, że sprawa dobrze się udała, zakropił ją winem i dopiero po wytrzeźwieniu poszedł po rozum do głowy, mówiąc: "oszukałem się".

Jugosławję nawiedziło straszne trzęsienie ziemi, w czasie którego przeszło 150 osób zostało zabitych i setki domów zburzonych.

Dwa zdjęcia fotogr. z ostatniego trzęsienia ziemi w Nowej Zelandji, o którem poprzednio wspominaliśmy. Na lewo samochody, zaskoczone wstrząsem, zapadły się w utworzone trzęsieniem szczeliny. Na prawo oficerowie marynarki poszukują ofiar katastrofy.

Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii

Księstwo Oldenburskie nawiedziła nieprzeliczona gromada myszy, wyrządzając mieszkańcom niepowetowane szkody. Różnych środków używano w celu zniszczenia niepożądanych gości, ale wszystko okazało się bezskutecznem.

W Anglji żyje człowiek, Albert Harpin, który od 78 lat, t, j. od chwili przyjścia na świat, wcale nie sypia, a w dodatku nigdy nie chorował w ciągu swego długiego życia.

Szczęście w nieszczęściu miał pewien angielski pilot wojskowy, bowiem samolot, w którym leciał, spadł na dach kamienicy (patrz rys.); jednak, mimo rozbicia się samolotu, pilot zdrów i cały dostał się przez okno do wnętrza domu.

katastrofa lotnicza

W Grecji niebywała powódź spowodowała obsuniecie się do morza wielkich obszarów ziemi w nadbrzeżnych miejscowościach Lenkas.

W Syrji, u wybrzeża morza Śródziemnego, wykopano tabliczki z gliny, pokryte nieznanemi dotychczas napisami, podobnemi do klinowych. Uczeni na podstawie tych tabliczek odnaleźli nowy alfabet składający się z 28 głosek i twierdzą, że w 13 wieku przed Chrystusem istniał nieznany dotychczas język semicki.

pływające lotnisko

Pływające lotnisko ryć., znajdujące się na pokładzie olbrzymiego okrętu wojennego amerykańskiego, może pomieścić kilkadziesiąt samolotów. - i wierzyć tu w szczerość zapewnień o pokoju?

W Meksyku rozpowszechniła się choroba skórna, następstwem której jest całkowita utrata wzroku. Statystyka wykazuje, że w skutek tej choroby 20 tyś. osób straciło wzrok.

W ciągu zeszłego roku zarejestrowano w Ameryce 1295 zgonów wskutek zatrucia alkoholem. - Czyż to nie przerażające!?

W Nowym Jorku otwarto księgarnię, w której najtańsza książka kosztuje 7,000 zł., a najdroższa przeszło dwa miljony zł. Właścicielką tej księgarni jest miljonerka, która twierdzi, że książka z jej księgarni powinna znaleźć się w każdym bogatszym domu. - Należy jednak wątpić, czy znajdzie się wielu amatorów na coś podobnego.

44,000,000 (44milj.) egzemplarzy dzienników rozchodzi się codziennie w Stanach Zjedn. pomimo kryzysu, co przypisują zwiększeniu się ilości ogłoszeń, umieszczanych w pismach przez bezrobotnych. Wpływy za ogłoszenia wzrastają stale i wyniosły w r. 1930 olbrzymią sumę 800,000,000 (800 milj.) dolarów.

Donoszą z Chin, że przeszło 20 miljonów ludzi dotknął niesłychany głód, z którego codziennie mrze setki ludzi.

Pewien chiński chemik wynalazł sposób otrzymywania cukru z ziemniaków, obficie w Chinach rosnących. O ile ten wynalazek okaże się praktyczny, może dojść do tego, że zamiast cukru, do herbaty używane będą ziemniaki!

Rycina obok przedstawia amerykański okręt wojenny, wytwarzający sztucznie chmury gęstego dymu, mające osłonić flotę przed okiem nieprzyjaciela.

amerykański okręt wojenny

Podczas pożegnania konsula polskiego w Tokio (Japonja), d-ra Banasińskiego, delegacja dziewczynek japońskich wręczyła mu 200 rysunków własnoręcznie wykonanych, z listem do dziewczynek polskich. List pisany po japońsku, zaczyna się od słów: "Kochane dziewczynki Rzeczypospolitej Polskiej" i utrzymany jest w tonie bardzo serdecznym.

W Japonji pociąg pośpieszny, zdążający z Tokio do Szimonoseki, wpadł do rzeki. Parowóz i 5 wagonów z pasażerami pogrążyło się w mroźnej wodzie.

Artysta filmowy, Douglas Fairbanks odbywający podróż przez Ocean Spokojny do Indy Wschodnich, rozmawiał swobodnie przez telefon ze swoją żoną, przebywającą w N. Jorku, pomimo 10,000 klm. odległości.

W Królewcu zarząd miasta zdobył się na nowy sposób uprzątania śniegu z ulic; mianowicie sprawiono trzy maszyny z dużemi kotłami, w których stapia się śnieg, a woda z niego spływa do kanałów miejskich.

Ukazała się obecnie benzyna w formie pasty i ładowana jest tubkach, Znalazła ona wielkie zastosowanie przy zapalniczkach, w których lekko się zapala, dając płomień bez sadzy.

Nad Bengalją przeszła w lutym śmiercionośna burza gradowa. Pojedyncze kule gradu ważyły po funcie. Ludność tamtejsza jest zrozpaczona, gdyż grad na szerokiej przestrzeni doszczętnie wybił zboże, a i ludność dobrze przerzedził.

W pewnej klinice dla dzieci zaprowadzono radjo, przez które nadaje się specjalne powiastki, które odwracają uwagę chorego dziecka od bolesnego zabiegu lekarskiego i każą mu na chwilę zapomnieć o cierpieniu.

SPRAWY POLSKIE

Narodowy majątek całej Polski wynosi 15 000.000.000 (15 biljonów) dolarów.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska ma największy przyrost ludności; w pierwszej połowie zeszłego roku było przyrostu 251 tys. 666 osób.

Polska ma 9 miljonów hektarów lasów, których roczna wydajność" drzewa opałowego wynosi przeszło 4 milj. ton, co stanowi pod względem wartości opałowej około 2 milj. tonn węgla kamiennego.

W Tarnowskich Górach buduje się największa w Polsce szkoła, która ma kosztować 2 milj. 200 tys. zł. Objętość gmachu wynosi 40 tys. metrów sześciennych.

T. Kopyciński, radjotechnik z Lublina, zrobił skrzypce z zapałek. Pracował nad niemi z ogromną cierpliwością przez 3 miesiące. Skrzypce, oprócz szyjki, składają się z 4,500 zapałek, posklejanych klejem stolarskim, Wykonanie jest bardzo gustowne i dźwięk znakomity.

W Wileńskiem żyje człowiek, posiadający serce w prawym boku; chociaż wskutek tego nie może przez nos oddychać, jednak czuje się zupełnie zdrowo i nigdy się nie meczy,

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ub. r. sprowadziliśmy map, atlasów, globusów i modeli szkolnych za 365.000 zł. chociaż nasze polskie atlasy, globusy i modele szkolne są oceniane przez cudzoziemców, jako bardzo przejrzyste i świetnie wykonane. - Nie wiemy, co mamy!