Iskierki
Drukuj

Ze świata

We Francji, w La Rochelle wytrysnęło nagle z ziemi źródło wyrzucające olbrzymie masy wody i grożące powodzią. W jednym dniu doszła woda w niektórych domach do wysokości jednego metra.

We Francji odbywają próbę zaprowadzenia pociągów z kołami opatrzonemi w gumy. Gumy zmniejszają bardzo hałas i stuk kół, oraz usuwają wstrząśnienia, a przytem mniej niszczą szyny.

Francuscy lotnicy Paillard i Mermos pobili dotychczasowy rekord długości lotu, bowiem w 59 godzinach przelecieli 9000 klm.

Wielkie trzęsienie ziemi na wyspach Nowej Zelandji miało w wielu wypadkach zgoła nieoczekiwane skutki. Gdy z jednej strony całe połacie lądu pogrążyły się w wodzie, ginąc w głębinach oceanu na długie stulecia, to z drugiej - wynurzyły się z głębi wód lasy. Na wyłonionej powierzchni, oprócz drzew, pojawiły się także liczne gorące źródła, z których biją w górę fontanny ciepłej wody.

Słynny berliński ogród zoologiczny otrzymał szereg basenów dla pomieszczenia lwów morskich, jak i pingwinów. Na zdjęciu na lewo olbrzymi lew morski w czasie karmienia go przez dozorcę zwierzyńca. Tłumy publiczności przypatrują się tej scenie.

Lew morski; szpital w N. Zelandii

Na obrazku szpital w Nowej Zelandji, który wskutek trzęsienia ziemi bardzo poważnie się nachylił, tak jak słynna pochyła wieża w Pizie. Poza pochyleniem nie wykazuje budynek żadnego uszkodzenia i podobno nie grozi mu niebezpieczeństwo.

Prasa podaje, że z Rosji sowieckiej wysłano do Niemiec 2 wagony psiej skóry. Niemcy bardzo chętnie zakupują ten rodzaj skóry, bowiem służy do wyrobu portfeli, tek, rękawiczek i t. p.

Kapitan Wojkow skonstruował automatyczny ster, który nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych umożliwia samolotowi lot we właściwym kierunku. Pilot, puściwszy w ruch automatyczny ster, może opuścić spokojnie swoje stanowisko przy sterze, a samolot, nastawiony na odpowiedni kierunek, poleci dalej bez względu na atmosferyczne przeszkody.

Włoski minister lotnictwa, Balbo, przedstawił Mussoliniemu projekt pierwszych manewrów powietrznych, które mają się odbyć na północy i południu półwyspu apenińskiego w sierpniu. W manewrach tych ma wziąć udział 400 samolotów.

W Toskanji na głębokości 360 m. utworzyła się nagle pod wpływem ciśnienia gazów podziemnych wielka jama, z której wydobywają się wśród ogłuszającego huku bezustannie gazy i para wodna o temperaturze +165 st. C. Ludność tych miejscowości jest niezmiernie wy straszona. Zdjęcie poniżej przedstawia chwilę wybuchu gazów

wybuch gazu w Toskanii

Saksońskie miasto Meissen, sławne z pięknych wyrobów porcelany, obchodzi w tym roku tysiącletnią rocznicę swego istnienia. Podczas uroczystości na wieży ratusza zawieszone będą dzwony porcelanowe, wyrobu wszystkich fabryk porcelany, nastrojone na 46 różnych tonów.

W miejcowości greckiej Kocana natrafiono na grób człowieka olbrzymiego wzrostu; kość jednej jego ręki waży 10 kg. Grób pochodzi z czasów przedhistorycznych.

Najstarszy człowiek żyje w okolicach Konstantynopola, liczy sobie bowiem lat 136. Zgłaszającym się doń licznie reporterom oświadcza, że zdrowie, którem się jeszcze cieszy, zawdzięcza temu, iż alkoholu nigdy nie pijał, a fajki ani papierosa w ustach nie miał.

Niektóre zagraniczne fabryki instrumentów muzycznych usiłują przemienić ósemkową formę skrzypiec na prostokątne pudło, dostosowując je (według mniemania) do nowoczesnego stylu.

Już i po rzekach samochodami jeżdżą, przy pomocy specjalnych, pływaków, jak to wskazuje poniższa rycina.

pływający samochód

W Ameryce Północnej spadł na dom odłamek gwiazdy, ważący około 4000 tonn. Spadając, poprzewracał i zwęglił kilkanaście drzew oraz dom leśniczego, zabijając w nim 3 osoby. Ponieważ zarył się głęboko w ziemię, więc zwłok nie można dostać.

król Alfons XIII

W Hiszpapnji po wyborach do rad miejskich, w których stronnictwo monarchiczne poniosło klęskę, król Alfons XIII, przewidując nie lepsze wyniki wyborów do sejmu, zrezygnował z korony. Od 14 kwietnia jest więc Hiszpanja republiką.

Pewien amerykański chemik twierdzi, że papier gazetowy można wyrabiać ze szpilek sosnowych. Miał już z tem pomyślną próbę i przewiduje założenie fabryki dla wyrobu tego papieru.

Pomiędzy Nowym Jorkiem a miastem Bandoeng na Jawie uruchomiono linję telefoniczną, wynoszącą 17.000 klm., zdobywając w ten sposób nowy rekord współczesnej techniki.

W nowojorskiem muzeum jest aparat fotograficzny, za pomocą którego można osiągnąć 40.500 zdjęć na sekundę. W aparacie tym zastosowano najdoskonalsze metody fotografji migawkowej, nadzwyczaj silne oświetlenie i niezmiernie czułą emulsję.

W Stanach Zjedn, wskutek oberwania się mostu na rzece Mobile, lokomotywa i kilka wagonów z pasażerami wpadło do wody; jeden wagon, jak to widać na obrazku, ocalał.

Ponad Morzm żółtem i półwyspem Koreą szalał w kwietnia b. r. gwałtowny orkan, wyrządzając wielkie szkody na morzu i lądzie. Liczne osiedla ludzkie zastały zniszczone a na morzu zatonęła wielka liczba łodzi rybackich. 150 osób zginęło, a mnóstwo jest rannych.

oberwanie mostu w USA

Na wyspie Kiu-Shiu w Japonji szalał gwałtowny huragan, która zniszczył na lotnisku wojskowem 10 samolotów, a 10 mocno uszkodził. Wiatr zburzył 38 domów. Szkody mają wynosić blisko miljon jen.

SPRAWY POLSKIE

Od 1 kwietnia posłowie pobierają zmniejszone pensje, mianowicie po 1100 zł. (przedtem pobierali po 1340 zł.).

W związku z ogólną zniżką pensyj urzędniczych, p. Prezydent polecił zmniejszyć swoje pobory o 15%.

W tym roku mało będzie u nas bocianów, gdyż wskutek mrozów, jakie wracając zastały i z braku pożywienia, dużo wymarło.

Rozwój cywilnej żeglugi powietrznej w Polsce skłonił czynniki kierujące policją państwową do utworzenia specjalnego oddziału policji lotniczej do nadzorowania pasażerskiego ruchu lotniczego.

Od 15 maja polskie koleje podwyższyły szybkość jazdy. Pociągi pośpieszne idą odtąd z szybkością 110 km. na godzinę.

Dnia 9 grudnia odbędzie się drugi powszechny spis ludności w Polsce. Pierwszy spis odbył się w r. 1921, ale nie obejmował wtedy Śląska i 3 powiatów Wileńszczyzny.

Według przybliżonych obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego ludność Polski na dzień 1 stycznia b. r. wynosiła 31 miljonów i 148 tys.

W pobliżu Wilna 14 letni chłopiec Z. Kuczyński uratował tonącą kobietę. Widząc nad rzeką Wilją tłum ludzi bezradnych, rzucił się w lodowate fale rzeki i, mimo przejmującego zimna, zdołał tonącą uratować. - Dzielny chłopak!

powódź w Wilnie

W kwietniu wylała rzeka Wilja w całym pow. wileńskim. Nawet na ulice miasta Wilna woda się przedostała, wskutek czego ludzie łódkami przez ulice jeździć musieli, jak to widać na obrazku. Historycznej katedrze zagrażało wskutek wylewu niebezpieczeństwo.

Mieszkaniec m. Grudziądza dokonał wynalazku, mającego zapobiegać katastrofom kolejowym przy złem nastawieniu zwrotnicy. Wynalazek ten został przyjęty przez urząd patentowy w Warszawie i zdoła może zapobiec tak częstym katastrofom i oszczędzi niejedno ludzkie życie.

Geolog krakowski prof. dr. Nowak natrafił w Krynicy na ślad solanki gazującej, jaką w całej Europie posiada tylko niemieckie uzdrowisko Bad Nauheim.

Ze względu na bezpieczeństwo publiczne, szoferzy zawodowi będą specjalnie badani, czy nie są alkoholikami nałogowymi. Osobom, notowanym przez policję za pijaństwo, prawa jazdy nie będą wydawane.

Niezwykła promocja odbyła się na uniwersytecie warszawskim. Niewidomy od urodzenia Włodz. Dolański ze Lwowa otrzymał doktorat z filozofji, po ukończeniu studjów w Paryżu.

W Urzędzie Pocztowym Warszawa i będą uruchomione automaty do sprzedaży 15-to i 25-cio groszowych znaczków oraz kart pocztowych.