Iskierki
Drukuj

Ze świata

Zmarł we Francji wielki polityk Jerzy Clemenceau, który w swe| ojczyźnie przez lat kilkadziesiąt piastował najwyższe urzędy, a dla Polski zawsze był usposobiony życzliwie. Pod względem religijnym jednak pomylone miał poglądy, które dopiero w ostatnich czasach prostować zaczął. Z Panem Bogiem pojednać się jednak - nie zdążył...

Pewien wybitny technik paryski twierdzi, że podczas wielkich upałów zegarki opóźniają się wskutek rozszerzania się sprężyny, zimą zaś odwrotnie - spieszą.

Dziwny i swego rodzaju wyścig odbył się w Paryżu do którego stanęli sami liczący ponad 40 lat życia. Każdy z uczestników po przebyciu 2.000 metrów napotykał przeszkodę w postaci szklanki wina, nic też dziwnego, że wielu wyścigowców pogubiło się po drodze i tylko trzech - a między nimi 67-letni starzec - dobiegło do mety z mocno nadwyrężonemi głowami.

Stwierdzono, że ósma część ludności Paryża utrzymuje się z szycia modnych ubrań kobiecych. Przemysł ten przynosi Francji rocznie miljard franków zysku.

Wiedeńczyk Józef Jahoda obchodził 60-lecie palenia cygar. Obliczył on, że przez 60 lat spalił 292.000 sztuk - czyli poszło z dymem 58,400 złotych.

Książe pruski Fryderyk Hohenzollern, niegdyś kandydat do tronu niemieckiego, pracuje obecnie w stolicy argentyńskiej Buenos Aires jako zwykły mechanik tamtejszych zakładów Forda i otrzymuje za swoją pracę 2 dolary i 97 centów dziennie.

W Niemczech wynaleziono ponoć aparat, umożliwiający osobom niewidomym przeczytanie każdej książki: przyrząd ten po przyłożeniu doń wydrukowanej stronicy wydaje stosownie do liter dźwięki, z któremi kaleka może łatwo się oswoić.

W Bukareszcie nastąpiło trzęsienie ziemi: szereg pięknych budynków zniszczonych, a jedna osoba poniosła śmierć.

Obliczono, że Praga Czeska składa się z 1718 ulic i placów publicznych.

Nawet urzędnicy litewscy nie mają zamiłowania do języka litewskiego, bo podczas pracy rozmawiają po polsku; powstał więc związek którego celem jest usilne zwalczanie polskości.

Obliczono w Anglji, że pięcioletnie dziecko używa w mowie około 1700 wyrazów, kupiec do 10 tyś., a redaktor stołecznego dziennika 45 tyś. Największą jednak ilość wyrazów posiadał zmarły prezydent Wilson, który znał 62 tyś. słów.

Międzynarodowy Zlot harcerzy w Anglji przyniósł podobno 10,000 funtów szterlingów czystego dochodu.

Na Kaukazie w odległości 90 kilometrów od Baku wybuchł wulkan wyrzucając z wnętrza ziemi ogień na wysokość 100 metrów.

Bolszewicy ustanowili nowy kalendarz, wedle którego nazwa miesięcy ma brzmieć następująco: pierwszy miesiąc nazywa się "Lenin", drugi - "Stalin", trzeci - "Marks", czwarty - "Engels", piąty - "Dzierżyński", szósty - "Komintern", siódmy - "Sowiet", ósmy - "Krasnoarmiejski", dziewiąty - "Budienny", dziesiąty - "Woroszyłow", jedenasty - "Oktiabr" i dwunasty - "Proletarski".

Bezdomne dzieci w wieku od 5 do 15 lat tysiącami wędrują z całej Bolszewji ku południowym miastom, by przebyć zimę, a na wiosnę rozpocząć od nowa wałęsanie się po całym kraju.

Z powodu ciągłych zamieszek w Chinach, w samej tylko prowincji Szjen Si zmarło z głodu w przeciągu dwóch miesięcy aż 2.100.000 ludzi.

Rząd turecki zniósł obowiązek wstrzymania się od pracy w piątki, jak dotąd było, a wzamian nakazał zachowywać niedziele na wzór krajów europejskich.

Nawet bogate Stany Zjednoczone oszczędzają: oto prezydent Hoover oświadczył, że wydatki na rok 1930/31 mają być mniejsze o 111.000.000 dolarów niż roku zeszłego.

Amerykanie mają zamiar wprowadzić od 1933 roku nowy kalendarz z 13-ma miesiącami, każdy po 28 dni, a tylko grudzień miałby 29 dm. Dzień ten dodany byłby "Świętem Pokoju" albo "Zakończeniem Roku". Każdy miesiąc zaczynałby się od niedzieli.

W jednym z państw środkowej Ameryki, Guatemali, wybuchł wulkan; gorąca lawa spaliła na popiół 600 osób, które nie zdołały schronić się w bezpieczne miejsce. Na dużej przestrzeni utworzyła się skorupa gruba na 2 metry.

Olbrzymia chmura szarańczy o 38 klm. długości napadła na marokańską stolicę Marakesz i przez jedną godzinę szerzyła okropne spustoszenie. Nie dłużej, gdyż sprytni mieszkańcy puścili się na łowy i wypełnili szkodnikami 50.000 worków.

Na wyspie Sumatrze urządzono specjalną szkołę dla małp, gdzie uczą je zrywania orzechów kokosowych, gdyż dla ludzi praca ta jest bardzo uciążliwa. Małpy okazały większą sprawność od robotników.

W okolicach wyspy Borneo tak się rozpanoszyły krokodyle, że tamtejsi mieszkańcy o zmroku boją się wychodzić z domów. W ciągu roku straszne stworzenia pożarły 80 osób.

SPRAWY POLSKIE

Ministerstwo Komunikacji opracowuje plan uruchomienia nocnej linii lotniczej na przestrzeni: Londyn - Paryż - Berlin - Warszawa - Bukareszt - Morze Czarne i stamtąd aż do Indji; koszta urządzenia mają wynosić kilka miljonów złotych.

Armja polska przedstawia się obecnie następująco: 1 marszałek 128 generałów, 476 pułkowników, 875 podpułkowników, 2,468 majorów, 5.900 kapitanów, 6.550 poruczników, 1.417 podporuczników, 1.600 chorążych, 5,028 st. sierżantów, 10.147 sierżantów, 12.664 plutonowych, 3.261 kapralów i 178.266 szeregowców.

Pan Minister Zaleski, bawiąc w Bukareszcie wręczył nieletniemu królowi Rumunji Michałowi różne zabawki wykonane u nas w Polsce z czego mały monarcha wielce był ucieszony.

W Warszawie zamieszkują cudzoziemcy z 33 narodowości.

Chemik Rohoziński, z Warszawy, udoskonalił aparat filmu dźwiękowego, dzięki czemu cena tego przyrządu ma wynosić 1.000 dol. a nie 21.000 jak dotąd sprowadzane z zagranicy kosztowały.

W niedzielę 17 listopada Warszawa obchodziła "Dzień dobroci dla zwierząt". Oryginalny pochód zwierząt z właścicielami i orkiestra tramwajarzy na czele przeciągnął przez główne ulice miasta.

Dozorcy i służba domowa pobudowali sobie w Warszawie na Brudnie dom pokaźnych rozmiarów, jak wykazuje załączona poniżej rycina.

Dom w Warszawie na Brudnie, Marja Skłodowska i prezydent Hoover

Słynna uczona polska p. Marja Skłodowska, mieszkająca stale w Paryżu, odwiedziła Amerykę i tam uzyskawszy zaproszenie do prezydenta Stanów Zjednoczonych Hoovera, uzyskała od niego coś więcej jeszcze; 50,000 dolarów na zakupno jednego grama radu, dla celów leczniczych w Polsce. Na naszej rycinie: p. Skłodowska i prez. Hoover.

W okolicach Warszawy w jednym tylko tygodniu znaleziono na torach kolejowych 12 trupów. Jak przypuszczają, jest to sprawka jakiejś bandy grasującej w pobliżu stolicy.

Dwaj oficerowie major Arciszewski i rotmistrz Plackowski odbyli konno podróż przez Czechosłowację, Węgry i Austrję witani wszędzie z wielkim zapałem. Jeźdźcy przebyli przestrzeń 3.000 kilometrów w pełnym rynsztunku.

W Toruniu odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci marszałka Focha, który zwiedzając Polskę zaglądnął i do tego miasta. Widzimy tablicę te na rycinie.

Tablica pamiątkową ku czci marszałka Focha

Nauczyciel polski w Bolszewji, Andrzej Mohytewicz, został skazany na 5 lat więzienia za gorliwe nauczanie dzieci polskich historji ojczystej.

Założona przez księcia Adama Czartoryskiego kolonja polska w Turcji zwana Adampol tak dzielnie się rozwija, że prasa tamtejsza z wielkim uznaniem stawia kolonję jako wzór dobrej gospodarki i rodzimego dobrobytu.

Znów jeźdźcy nasi zdobyli pierwszą nagrodę na wyścigach urządzonych w Nowym Jorku.

Konkurs pisania na maszynie urządziło kanadyjskie miasto Montreal, Z pośród wielu uczestników, rekord światowy zdobył polak Władysław Cieszewski, pisząc bez błędu 100 słów na minutę.

Tu i ówdzie pojawiły się fałszywe monety 5-złotowe podrabiane w różny sposób; najciekawsze okazy tych monet wyłowiono w Małopolsce: składały się one bowiem z porcelany i cienkiej warstwy srebra.