Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

Niemiecki profesor Bergius wynalazł "chleb drzewny". Może być używany tylko dla karmienia zwierząt.

W Niemczech rozpanoszyło się około 12,000 znachorów, podających się za lekarzy i zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Z Francji nadchodzą wiadomości o nowych wielkich powodziach Miasto Poitiers znajduje się częściowo pod wodą. Okoliczne wsie są zalane. Ludność w popłochu opuszcza zagrożone tereny. Również przybrała Sekwana, która w każdej chwili grozi wystąpienie z brzegów. (Piszemy to w ostatnich dniach marca!) Wiele domów w gruzach. Wyobrażenie o klęsce dają nasze ryciny.

Powodzie we Francji
Powodzie we Francji

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewn. ogłosiło statystykę szkód wyrządzonych przez klęskę powodzi w południowych departamentach. Liczba ofiar w ludziach wynosi 206 osób. 2673 budynki uległy zniszczeniu. Woda zalała 143,000 hektarów ziemi. Szkody są oceniane w przybliżeniu na miljard franków.

Podobno powódź z Francji przenosi się do Hiszpanji. Rzeka Ebro przybiera coraz groźniej. Poziom wód podniósł się o 7 metrów przyczem rzeka rozlała się na szerokość 2 klm. Ponad 100 domów zostało całkowicie zniszczonych. 1,500 rodzin pozostaje bez dachu nad głową.

W Paryżu zmarł na chorobę cukrową były dyktator Hiszpanji, gen. Primo de Rivera.

Kompozytor czeski Rudolf Frilm ubezpieczył swe ręce na 500,000 dolarów, przyczem prawą rękę na 300,000, a lewą na 200,000 dolarów.

Zachodnia część Słowaczyzny w okolicach Trnayy została nawiedzona silnem trzęsieniem ziemi, które było połączone z gwałtowną burzą z piorunami. Ludzie wybiegali na wpół ubrani na ulice, uciekając w popłochu. Szkody materjalne nie są znaczne.

Bardzo źle uposażeni litewscy urzędnicy pocztowi, aby zmusić rząd do podwyższenia płac, postanowili zarzucić używanie mydła, szczotki, grzebieni i brzytwy i przychodzić do biur w stanie zupełnego zaniedbania cielesnego.

W Rosji z dniem 1 maja b. r. wejdą w życie nowe ceny paszportów zagranicznych. Normalny paszport kosztować będzie 500 rubli t. j. 250 dolarów amerykańskich.

W Rosji sowieckiej przygotowuje się wielkie "fabryki jedzenia ". W ciągu najbliższych pięciu lat ma się pobudować 6,755 "fabryk jedzenia" a mianowiecie: 6,400 mniejszych, w których przygotowane będzie jedzenie dla 3000 osób, 343 średnich (na 5000 osób) i 12 wielkich, z których każdą przygotować będzie jadło na 40,000 osób. Po wsiach mają istnieć specjalne kuchnie ruchome (w ogólnej ilości 172,000 sztuk), które rozwozić będą jedzenie po całym kraju. Po upływie pięciu lat fabryki-kuchnie wydawać mają jedzenia 82 miljonom osób. Próbkę tego widzimy na rycinie. Obok - przemawiający Lenin (przed laty).

Fabryki jedzenia i Lenin

Podczas gdy w Chinach szaleje klęska głodu, ludzie umierają miljonami, Stany Zjednoczone duszą się od nadmiaru zboża. Podobno tylko wielki nieurodzaj może zapobiec katastrofie finansowej. Nic nie słychać, żeby Amerykanie chcieli pospieszyć z pomocą umierającym z głodu Chińczykom...

Niedaleko stolicy Brazylji, Rio de Janeiro, pociąg osobowy wykoleił się. Część wagonów spadła do przepaści głębokiej na 200 metrów. 30 osób zabitych i 15 rannych.

W obserwatorjum astronomicznem Lowella w Flagstaff (Ameryka, stan Arisona), dokonano odkrycia nowej planety, krążącej poza Neptunem w przypuszczalnej odległości 6,5 miljarda klm. od słońca. Odkrywcą jest Leverrier, francuz.

Kalifornję południową nawiedziły straszne trzęsienia ziemi. Kilka miast uległo częściowemu zniszczeniu. Kilkadziesiąt osób jest rannych i zabitych. Szkody materjalne są bardzo poważne.

Sześćdziesięcioletni patrjota hinduski Gandhi kroczy na czele stutysięcznego tłumu rodaków wzdłuż Indyj i nawołuje do bojkotu Anglików; w ten sposób ma nadzieję doprowadzić do wyzwolenia ojczystego kraju z pod niewoli angielskiej.

W nowej południowej Walji (Australja) tak się rozmnożyły wielbłądy, że stały się istną plagą dla pól i plantacyj. Farmerzy (właściciele pól i plantacyj) zwrócili się do rządu australijskiego z prośbą o podjęcie walki z wielbłądami.

SPRAWY POLSKIE

Dyrekcja tramwajów miejskich w Warszawie stwierdziła, że najtrwalszemi wozami tramwajowemi okazały się wozy wyrabiane w Polsce. Wagony włoskie i gdańskie już po kilkumiesięcznem użyciu musiały ulec gruntownym przeróbkom.

Podług obliczeń Minist. Robót Publ. znajduje się w Polsce na 30,926,168 mieszkańców - 43,319 pojazdów mechanicznych, liczba mieszkańców, przypadająca na jeden pojazd mechaniczny wynosi 714. Z ogólnej liczby 43,319 pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych jest - 26,210, autobusów - 4048, samochodów ciężarowych - 6,738, motocykli -5,901, innych pojazdów mechanicznych - 422.

Wyszło rozporządzenie, mocą którego wycofane będą z obiegu papierowe pięciozłotówki zielone z datą 25 października 1926 r. Posługiwać się niemi wolno swobodnie jeszcze do 30 czerwca b.r., a potem już tylko Bank Polski wymieniać je będzie, mian. do dnia 30 czerwca 1932 roku. Po tym dniu - utracą już wszelką wartość.

Zmarł w Warszawie prof. Karol Appel, wybitny znawca języka polskiego, w 73 roku życia.

W czasie kopania kanału w Warszawie na Woli wydostały się trujące gazy i przyprawiły o śmierć czterech robotników.

Władze kolejowe zabroniły urządzania wszelkiego rodzaju kwest na dworcach kolejowych i na peronach.

W roku ubiegłym wywieziono z Polski z górą 857 miljonów sztuk jaj wartości 142,504,000 złotych. Przeciętnie za jedno jajko osiągnięto powyżej 16 groszy.

Na Powązkach pod Warszawą skradziono budujący się tor tramwajowy na przestrzeni 1500 metrów. Sprawców kradzieży aresztowano.

W dniach od 4 do 10 kwietnia odbywało się po całej Warszawie tępienie szczurów za pomocą trutek. Wyniki walki, więc obliczenie zabitych szkodników, musiał każdy przesłać magistratowi.

Wśród ogólnej liczby zgonów w ostatniem dziesięcioleciu 1919/29 liczba osób zmarłych na gruźlicę sięga 650,000.

Ks. prałat Podbielski, z Warszawy zbudował nowy rodzaj aparatu radjowego, który bez lamp i baterji, jak również bez jakichkolwiek źródeł prądu, umożliwia odbiór wiadomości ze stacyj polskich i zagranicznych.

Ks, Gogolewski darował Towarzystwu Literatów i Dziennikarzy polskich swój dom rodzinny w Turzynie pod Łodzią, celem stworzenia tam w przyszłości domu wypoczynkowego dla pisarzy polskich.

Po długotrwałej wojnie celnej Polski z Niemcami, został zawarty między temi krajami układ handlowy. Przemysł polski podobno nie dobrze na tem wyjdzie!

W rzeźni katowickiej poraz pierwszy zastosowano próbny elektryczny aparat do ogłuszania świń, bydła rogatego i zdejmowania skór za pomocą prądu elektrycznego. Twórcą owych aparatów jest inż. Kitt z Monachjum.

Wilno już teraz regularnie urządza doroczne Targi Północne, mian. w miesiącu wrześniu. Tak więc mamy w naszej Polsce: Targi Poznańskie w Poznaniu, Targi Wschodnie we Lwowie i Targi Północne w Wilnie.

Pod Święcianami na Wileńszczyźnie zarwał się lód pod saniami, wracającemi zamarzniętem jeziorem z wesela: wszyscy weselnicy, 36 osób, znaleźli śmierć.

W Annopolu na Wołyniu przyszło do krwawych zajść między grupą żydów bezbożników a żydów wierzących, którzy chcieli urządzić w miejscowej synagodze przedstawienie teatralne. Dopiero oddział policji uśmierzył walkę.

W Trzyńcu w hucie żelaznej nastąpił wybuch pieca, który spowodował zawalenie się 35-cio metrowego komina. Ofiar w ludziach niema.