Iskierki
Drukuj

Ze świata

Liga Narodów opracowała projekt reformy kalendarza. Chodzi o wprowadzenie trzynastego miesiąca, a w ten sposób rok kalendarzowy składałby się z trzynastu miesięcy cztero-tygodniowych, czyli liczących każdy po 28 dni. Ojciec św. wyraził zgodę na przedłożenie Soborowi sprawy kalendarza. W związku z tem byłaby ustanowiona stała data Wielkiej Nocy.

We Włoszech znów miało miejsce trzęsienie ziemi w Umbrji i Kalabrji. We wsiach nad brzegiem morza Jońskiego zauważono wydobywanie się pary i gazów siarczanych na jeziorze Capena, które powstało na skutek wulkanicznego obniżenia się ziemi w górach Sabińskich. 25 ludzi zabitych, a około 90-ciu rannych.

Ogród zoologiczny w Rzymie sprowadził z Tunisu wielbłąda, a przewiózł go z ojczystych stron samolotem. Wielbłąd podróż tę odbył zupełnie zdrowo.

Południową część Niemiec nawiedziło trzęsienie ziemi, które trwało około pół godziny. Mury domów tu i ówdzie zarysowały się i pospadały cegły z dachów. Ludność niektórych miejscowości przebywała do rana poza obrębem mieszkań.

Po Europie odbył podróż największy niemiecki samolot "G 38" unosząc w sobie 15 osób załogi i 30 pasażerów. Rozpiętość skrzydeł Jego wynosi 45 m. Podobnego typu samolot buduje też Japonja.

W Alsdorf (Niemcy) nawiedzona została kopalnia straszną katastrofa. Siła wybuchu była tak wielka, że w całej okolicy zostały przerwane przewody telegraficzne i telefoniczne, a na przestrzeni 300 metrów dookoła porysowały się domy. Trupy ofiar katastrofy znajdowano w odległości 250 metrów od miejsca katastrofy. Zabitych: 231 górników, 96 ludzi rannych. Od wielu lat nie opłakiwano w górnictwie tak wielkiej liczby ofiar.

Wydarzyła się w Niemczech druga jeszcze katastrofa kopalniana w Maybach, gdzie z 778 zajętych pracą górników zdołało wydostać się na powierzenie, 500, a trupów wydobyto 102 (do chwili, gdy tę wiadomość podajemy).

Niemiecki Śląsk nawiedziła straszna powódź. Poziom wody rzek podniósł się o sześć metrów. Rwące fale zabierały wszystko, co spotykały po drodze; kilka mostów zostało zerwanych.

Paryż walczy ze szczurami. Za dostarczenie szczurzego ogona płaci magistrat miasta 50 centimów (ok. 18 groszy).

W Paryżu zawiązał się klub, do którego należeć mogą tylko jąkali. Na zebraniach członków każdy może się swobodnie wypowiedzieć, to też zebrania takie nieraz trwają przez noc całą.

Pociąg pospieszny Genewa - Bordeaux rozbił się. 8 osób zabitych, 30 rannych.

Lotnicy francuscy Costes i Bellonte (czyt. Kost i Beląt) przelecieli szczęśliwie Atlantyk na samolocie nazwanym "Znak Zapytania". Owacjom tak w Ameryce jak i w Paryżu nie było końca.

W miejscowości hiszpańskiej Garrucha odkryto źródła nafty, jak się zdaje - bardzo, obfite. Wytrysk nafty na powierzchnię spowodowało lekkie trzęsienie ziemi.

W Hiszpanji wystąpiła z brzegów rzeka Francola: 20 osób straciło życie. Angielski wynalazca M. R. Knott z Levischan skonstruował model uniwersalnego przyrządu komunikacyjnego, który może być użyty jako środek transportowy na wodzie i w powietrzu. Jak wynalazca twierdzi, będzie można nim przewieźć 600 podróżnych z Europy do Ameryki w 15 godzinach, a z ziemi będzie się mógł wznosić pionowo do góry.

Z Londynu wysłano do Addis Abeba, stolicy Abisynji, wspaniały tort, wagi 150 klg. i wysokości 160 cm. Ma on uświetnić ucztę koronacyjną Rasa Tafari na cesarza Etjopów.

Rząd węgierski zakazał sprzedawania trunków na kredyt; kto kredytuje, nie ma prawa sądowego ściągania swoich należytości.

Okropna burza w Smyrnie (Turcja) pozbawiła życia 25 osób.

W Rosji sowieckiej 10 tysięcy szkół nie rozpoczęło w tym roku nauki, wskutek gromadnego opuszczenia tychże przez nauczycieli.

W Rosji wydają mięso tylko na recepty lekarskie i to nie więcej, niż 1 kilogram miesięcznie.

W jednem z miast rosyjskich miał się odbyć koncert słynnego artysty, ale koncert ten nie przyszedł do skutku, gdyż artysta zażądał nowego ubrania jako wynagrodzenia, a tego mu odmówiono.

W lotnictwie amerykańskiem wprowadzono maszyny, za pośrednictwem których można stwierdzić, czy kandydat na lotnika posiada odpowiednie "uzdolnienie fizyczne". Zasada tego aparatu polega na tem, że naśladuje on wszystkie ruchy płatowca w powietrzu.

W miasteczku Rockyort, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wybudował sobie pewien obywatel dom z samych dzienników, zużywszy na to ok. 60,000 gazet.

W Ameryce Północnej już w październiku spadły ogromne śniegi. W jednej części stanu Nowy Jork przerwana została skutkiem zasp śnieżnych komunikacja na drogach publicznych. Z górą 1.000 samochodów ugrzęzło w czasie jazdy w śniegu.

W Kanadzie po nocy, w której szalała zawieja, znaleziono na drogach kilku automobilistów zmarłych z zimna.

W Bostonie, stolicy amerykańskiego stanu Massachusets, poszedł na emeryturę po 34 latach służby tamtejszy urzędnik stanu cywilnego. Jak stwierdzono, urzędnik ten spisał w ciągu swego urzędowania pół miljona aktów ślubnych. On sam jednak jest nieżonaty.

W Brazylji rozgorzała straszna rewolucja "kawowa", gdyż powodem były zarządzenia rządu odnoszące się do plantatorów kawy.

W chińskim porcie Wuczau spłonęło 31 statków. Część ludzi znalazła śmierć w płomieniach, a część utonęła przy wyskakiwaniu do morza. Z okrętów ogień przerzucił się na ląd i zniszczył całą dzielnicę. Wedle pogłosek w płomieniach miało zginać 650 osób.

Sztuczna wyspa

Takie sztuczne wyspy na oceanie między Europą a Ameryką dla lądowania samolotów pasażerskich myślą obecnie budować.

Według sprawozdania naczelnego lekarza szpitala w Fen-Czan wymarły w Chinach całe wsie na dżumę. Epidemja wybuchła w Fen-Szen-Hsien i ogarnęła szybko inne prowincje. W niektórych powiatach pozostało przy życiu ledwie kilka osób. Ludność w popłochu opuszczała siedziby...

Prezydent Chin, który wciąż wojuje z kilkoma jeszcze generałami, teraz niespodzianie przyjął Chrzest, ale od protestanckich pastorów.

Znany lotnik australijski Kingsford Smith, który dokonał niedawno śmiałego lotu naokoło świata, pobił rekord, dokonywując przelotu z Anglji do wschodnich Indji. Cały przelot trwał 8 dni, podczas gdy ostatni lot z Anglji trwał 13 dni.

Litwa coraz bardziej skłania się do zgody z Polską - jeszcze gdyby tak nie podszczuwali nieżyczliwi obydwom krajom sąsiedzi...

SPRAWY POLSKIE

Wynik wyborów - podamy w następnym numerze.

Na Międzynarodowym Kongresie Rolniczym w Rzymie, przewodniczył delegat polski, p. minister Janta-Połczyński. Fakt wyboru delegata Polski na przewodniczącego Międzynarodowego Kongresu Rolniczego jest bezwątpienia bardzo doniosłem wydarzeniem politycznem, podnoszącem wybitnie znaczenie Rzeczypospolitej na terenie międzynarodowym.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozważana jest sprawa założenia konsulatu polskiego w Sydney. Australja stanowi jedyną całą cześć świata, - w której dotychczas nie było placówki polskiej. Konsulat honorowy bowiem słabo tam funkcjonujący, nie mógł jej zastąpić.

Od dnia 16 listopada do 16 grudnia odbywa się w całej Polsce miesiąc propagandy, noszący miano "Miesiąc Pomorza". Celem tego miesiąca będzie pogłębienie wśród społeczeństwa polskiego znajomości znaczenia Pomorza i morza dla Polski, oraz zebranie funduszów na zwiększenie naszej siły obronnej. Protektorat nad akcją "Miesiąca Pomorza" objął P. Prezydent Rzplitej prof. Ignacy Mościcki.

Związek Polskich Organizacyj Rybackich w pierwszej połowie listopada urządził w Polsce "tydzień ryb", celem przeprowadzenia propagandy spożycia ryb, których produkcja ze względu na obfitość wód, ma w Polsce duże widoki rozwoju.

Długi Państwa Polskiego wynoszą przeszło 740 miljonów dolarów, w tem zadłużenie wewnętrzne, około; 47 miljonów dolarów. Na każdego, mieszkańca wypada około, 15 dolarów, długu państwowego.

Od 1 listopada odjeżdżają pociągi w całej Polsce bez dawania sygnałów głosowych.

Warszawa zabiera się poważnie do budowy ogromnego dworca centralnego. Narazie buduje się na Wiśle kolejowy most i zmierza; już ku ukończeniu. Towarowych dworców ma być w Warszawie aż siedem.

Na dach fabryki "Parowóz", w Warszawie spadł samolot. Lotnik zginął, a trzej, robotnicy fabryczni odnieśli poranienia.

Ok. 5000 dziatwy warszawskiej w wieku szkolnym nie może korzystać z nauki z powodu braku szkół.

We Lwowie zauważono większą ilość fałszywych banknotów 100 złotowych. Policja tamtejsza ujęła kilku podejrzanych osobników w czasie puszczania w obieg falsyfikatów.

Lekarz weterynarji Połoński z Pabjanic pracuje nad tem, by ożywiać umarłych! Doświadczenia dr. Połońskiego polegają na działaniu specjalnego preparatu (czy aparatu?) mającego na celu spowodowanie czynności serca u człowieka zmarłego ożywienie działalności płuc i pobudzenia do życia nerwów. Ale zdaje się, że prędzej sam umrze, niż tego dokona.

W Wilnie istnieję największa żydowska drukarnia na świecie. Wydrukowano w niej świeżo 18 tomów. (10 tyś. stron) talmudu babilońskiego.

Rolnik Binatsch lat 50 z Puszyny, pow. Niemodlińskiego na Śląsku Opolskim założył się, że wypije litr spirytusu...Wypił ale zmarł skutkiem zatrucia. Tak daleko posunąć się może głupota ludzka!

Spożycie alkoholu w Polsce jest wprost zastraszające. W województwie łódzkiem w ciągu jednego roku wypito miljon 557 tysięcy litrów. Za tę potworną ilość alkoholu zapłacili mieszkańcy wojewódzwa łódzkiego około 12 miljonów złotych. Do celów leczniczych zużyto tylko minimalny procent, i jakże ma nie być nędzy, zbrodni, bijatyk, obłędów i chorób?!

Nad gminą Maniowa powiatu nadwórniańskiego, przeszedł wielki huragan, który wywrócił w lasach firmy Libiega około 4.000 sztuk starego drzewostanu i zerwał dach z gajówki, raniąc przytem ciężko leśniczego.

W majątku Popowiczki spłonęły wszystkie zabudowania! W pożarze spłonęła stajnia wraz z końmi, stodoła, 1000 cent. wymłóconego zboża, oraz 1000 cent. zwiezionego z pola żyta. Straty dochodzą do 350.000 złotych.