Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

W czasie robót ziemnych w Berlinie napotkali robotnicy w pewnem miejscu na 100,000 flaszek z gazami trującemi. Podobno pozostały one jeszcze z wojny światowej...

W Lankwitz pod Berlinem otworzono specjalny pensjonat dla kotów, których właściciele są w podróży. Osobliwy ten zakład zbudowany został kosztem 10-tysięcy marek, składa się z 56 oddzielnych komórek wraz z ogródkami i centralnem ogrzewaniem.

Lotnik wiedeński Konfeld przebył na latawcu bez motoru przestrzeń 150 klm., przyczem wzbił się na wysokość 2,000 metrów. Prawda, że warunki atmosferyczne wyjątkowo sprzyjały!

Burze w początkach lipca wyrządziły w Czechosłowacji ogromne szkody: obliczają na setki miljonów koron czeskich. życie straciło 21 osób,

W ostatnich dniach lipca spadł w Jugoslawji śnieg, a przecie kraj ten bardziej na południe jest położony, niźli Polska!

Dalmatyńczyk Peter Zeljko wybrał się w podróż dokoła świata na wózku zaprzągniętym w dwa kozły.

Włoski minister skarbu oświadczył, że mimo wypłacenia w tym roku sporej sumy Miastu Watykańskiemu na skutek układu laterańskiego, jeszcze nadwyżka dochodów nad rozchodami na rok bieżący wyniesie ok. 382 miliony lirów. Mimo że Włochy są krajem biednym bardzo!
We Włoszech obniżono podatki o pół miljarda lirów...

W Anglji zastrajkowało półtora miljona robotników przędzalnianych. Nie pracuje ok. 1800 fabryk. Największy to strajk od 1926 roku (wtedy w kopalniach węgla).

Na międzynarodowy zlot harcerzy zjechało do Anglji 50,000 młodzieży z 40 państw; z Polski 450.

W kanale św. Jerzego, oddzielającym Anglję od wolnej już teraz Irlandji, utonęła wielka łódź podwodna, przyczem znalazło śmierć 22 marynarzy angielskich.

W Hiszpanji znalazł się chłopak, który widzi doskonale przez grube tektury i przez wszelkie metale, a tylko przez drzewo nie widzi. Lekarze badają przyczynę tego zjawiska.

W Szawlach na Litwie burza zwaliła wieżę wodociągową. Jeden robotnik odniósł rany.

U brzegów Grecji najechały dwa okręty na siebie i jeden z nich w ciągu 5 minut zatonął,

W Turcji miało miejsce tak straszne oberwanie chmury, że ulewa trwała przez dwa dni, a potonęło 400 osób.

Na wyspie Islandji w mieście Rejkjaviku zachwiały się w skutek trzęsienia ziemi domy, kominy poupadały na ulicę, ale nie zginął nikt, bo wszyscy wczas pouciekali na wolne od zabudowań miejsca.

W samym Nowym Jorku zabiły samochody w miesiącu czerwcu 31 dzieci, a 1627 dzieci raniły. Większość ofiar stanowią maleństwa poniżej lat siedmiu.

Dnia 4 lipca obchodzili Amerykanie święto swej niepodległości w sposób tak uroczysty, że... wskutek nieszczęśliwych wypadków głównie samochodowych 159 osób postradało życie.

Słynny miljarder amerykański, a słynniejszy jeszcze jako wspaniałomyślny jalmużnik (adresu do niego nikomu nie podamy, bo nie znamy!) Rockefeller obchodził 90 rocznicę urodzin. Widzimy go poniżej na rycinie, a obok inni głośni amerykanie: prezydent Hoover, fabrykant Ford i wynalazca Edison.

Rockefeller, prezydent Hoover, fabrykant Ford i wynalazca Edison

Amerykańscy lotnicy Jackson i Obrien utrzymali się w powietrzu bez lądowania przez 2 tygodnie, 3 dni 12 godzin i 21 minut Dostali za to 25,000 dolarów nagrody od fabrykanta motorów.

W Stanach Zjednoczonych mają być spalone okręty w liczbie 200, które były pobudowane w pośpiechu w czasie wojny światowej, a nie odpowiadają najnowszym wymogom. Są to przeważnie okręty drewniane.

W 20 szkołach amerykańskich wprowadzono na próbę naukę pisania na maszynach, nim jeszcze dzieci zaczęły się uczyć pisania zwykłego.

Amerykańskie urzędy pocztowe mają zamiar trzymać koty dla obrony przesyłek przed szczurami i myszami.

Poważna firma amerykańska nabyła od Polaka Drozińskiego pozwolenie na budowę samolotów według jego pomysłu. Pomieści się w każdym 40 pasażerów, 2 obsługujących i bardzo dużo pakunków.

Rząd Stanów Zjednoczonych wydrukował nowe banknoty dolarowe, mniejsze od dotychczasowych i zamierza w czterech miesiącach wycofać z obiegu tamte. O ile wiadomość ta okazałaby się prawdziwą, należałoby z wymianą dolarów pospieszać, bo zbyt długo chowane, mogą stracić wartość.

W roku bieżącym mija 250 lat od odkrycia olbrzymiego wodospadu amerykańskiego Niagara. Odszukał go wtedy misjonarz francuski O. Ludwik Hellefin.

Plagą półwyspu Alaska (Am. Półn.) są roje much: niema tam bowiem żab, niszczących masowo ich poczwarki. Obecnie sprowadzono do Alaski olbrzymią ilość żab, by zaczęły swą robotę. Niewiadomo tylko, czy ich miejscowy klimat nie wymrozi: wtedy muchy znów byłyby górą.

Z końcem lipca nawiedziło Japonję trzęsienie ziemi, w tamtym kraju już tak zwyczajne, choć zawsze okropne. Stolica Tokio (dwa i pół miljona mieszkańców!) i Jokohama (ok. pół miljona) nagle zamarły. Było kilka pożarów, ale ofiar w ludziach zdaje się nie było.

Gorzej tym razem w Ekwadorze: tam trzęsienie ziemi sprowadziło ogromne szkody, a zmarło w gruzach osób ze 60...

Zanosiło się na wojnę sowiecko-chińską i już utarczki pograniczne toczyły się srogo. Poszło o kolej leżącą na terenie Chin, ale wybudowaną ongiś przez Rosję i pod jej władzą zostającą. Urzędnicy tej kolei agitowali na rzecz bolszewizmu, przeto rząd chiński wszystkich prawie poaresztował, kolej obsadził rosjanami zwolennikami cara - krzyk ogromny!

Są w Chinach takie obszary, które już od czterech lat nie widziały kropelki deszczu. Głoduje tam ok. 25 miljonów ludzi. Szerzy się okrutne ludożerstwo.

W południowej Armenji wykryto kamień, który nie przepuszcza ani głosu ani ciepła, a co najdziwniejsze daje się z łatwością krajać nożem.

Mimo, że król Amanullah opuścił niewdzięczny Afganistan, pozostawiając u władzy tryumfującego Habibullaha, poprzednio najzwyklejszego woziwodę... jednak pokoju w tym kraju jeszcze teraz niema: wzniósł powstanie znów niejaki Nadir Chan i zwalcza Habibullaha.

Prawdziwą plagą Indyj są jadowite żmije: corocznie ginie od ich ukąszenia ok, 20,000 ludzi i tyleż bydła. W ostatnim roku zatłuczono tych gadów 578,417 sztuk, a władze wypłaciły za to 12,000 dolarów nagrody.

W Maroku zanotowano 54 stopnie gorąca w cieniu. Nawet z tubylców, przyzwyczajonych do afrykańskich upałów, kilkadziesiąt osób doznało porażenia słonecznego.

Najświeższe badania stwierdziły, że motory samochodowe spalają znacznie więcej benzyny w czasie słoty, niż gdy powietrze jest suche.

Jakiś spryciarz stara się wprowadzić w użycie elektryczne lampki uczepiane do bucików, by świeciły w czasie chodzenia, zwłaszcza na schodach. Chyba mu się to nie uda!

Według ostatnich obliczeń, na całej kuli ziemkiej mieszka około dwa miljardy ludzi. Z liczby tej 900 miljonów przypada na Azję, 500 na Europę, 220 na Amerykę, 150 na Afrykę i 7 miljonów na Australję.

SPRAWY POLSKIE

Ministerstwo Poczt i Telegrafów wprowadziło obecnie osobny tusz do pieczętowania znaczków pocztowych, który nawet środkami chemicznemi usunąć się nie da. Rozchodzi się o to, by te same znaczki nie były naklejane po kilka razy.

W połowie lipca odbył się w Warszawie zjazd Polaków z zagranicy; tylko z Litwy rodacy nasi przybyć nie mogli, a Rosja bolszewicka chciała? nasłać komunistów, którym władze polskie wzbroniły przystępu.

Istnieje projekt budowy w Warszawie olbrzymiego gmachu teatralnego kosztem 20 milionów złotych. Same konkursy i plany kosztować mają ok. 280,000 zł. Naszym zdaniem raczej trzeba budować domy mieszkalna, skoro w samej Warszawie przeszło 1000 rodzin mieści się po bramach, schodach lub jamach wykopanych w ziemi.

W warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus zmarł po 15-dniowej chorobie cygan Mineszko. Ceremonje pogrzebowe w stylu cygańskim zaciekawiały wszystkich, albowiem współrodacy wylali na nieboszczyka moc wina kilka butelek włożyli do trumny, a nadto pod głowę wetknęli kilkaset złotych - na potem.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki, pragnąc zbliżyć się jaknajbardziej do społeczeństwa polskiego, odbywał podróże po miastach, miasteczkach i wioskach, witany wszędzie! jak na Głowę Państwa przystało.

Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu zwiedziło do dnia 20 lipca dwa miljony osób, przeciętnie po 30,000 osób dziennie. Zamknięcia Wystawy w dniu 30 września dokona sam Prezydent Rzeczypospolitej - Obrazeczki nasze przedstawiają: wnętrze pawilonu prasowego, wnętrze .-pawilonu muzycznego, motor ropny wystawiony w hali ciężkiego przemysłu a wykonany przez stocznię gdańską, wreszcie stoisko Polaków w Niemczech w pawilonie "Polonia zagranicą", mówiące wiele o doli naszych rodaków tam zamieszkałych.

Wystawa krajowa w Poznaniu

Parostatek "Witeź" wiozący pasażerów Wisłą z. Płocka do Warszawy, przewrócił się natrafiwszy na most pontonowy i wysypał gości do rzeki...Szczęściem z kąpieli tej wszyscy wyszli z życiem.

Na skrzyżowaniu toru kolejowego ze szosą między Tłuszczem a Siewnicą najechał pociąg na wóz chłopski i roztratował go, a ojciec, dziadek i dwaj synowie jadący wozem znaleźli śmierć, Jak to uważać trzeba!

W najbliższym czasie otwarte zostaną stacje radjowe we Lwowie i w Toruniu. Dotychczas stacje takie posiadały miasta; Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice i Wilno.

W Zakopanem mili goście, nielada widowisko: oto w czasie wielkiego upału ukazała się trąba powietrzna szeroka na kilkanaście metrów, która porwała kilka stogów siana i uniosła je 120 metrów w górę.

W Chojnicach strawił pożar doszczętnie baraki wojskowe, przyczem 25 koni zgorzało żywcem.

Pojawiły się na Wileńszczyźnie jakieś nieznane dotychczas owady, które niszczyły rośliność i nim zdołano zabrać się do ich tępienia, już uciekły na Litwę.

W pierwszej połowie lipca przechodziły nad Polską wielkie burze; w Wileńszczyźnie pioruny zabiły 6 osób.

W samym tylko województwie wileńskiem w jednym miesiącu spłonęło 466 zabudowań gospodarskich, a ludność poniosła przeszło dwa miljony złotych szkody.

W Chęcinach obok Kielc burmistrzem została wybrana p. Kwiatkowska, pierwsza kobieta-burmistrz w Polsce.

Ostatnia powódź w województwie stanisławowskiem doprowadziła do ruiny 25,000 rodzin.

W powiecie zborowskim znalazł pastuch Ilko Chałaj pocisk armatni i go tak dzielnie badał, że aż nastąpił wybuch i sześciu chłopaków poniosło śmierć na miejscu.

Zmarł w Bystrej na Śląsku jeden z największych malarzy polskich Juljan Fałat w 66 roku życia.

Odważny lot majorów Idzikowskiego i Kubali z Europy do Ameryki - jak wiadomo - zakończył się śmiercią pierwszego z tych bohaterów. Rycina nasza przedstawia od lewej strony ku prawej: św. p. majora Idzikowskiego, samolot ich obecnie strzaskany i majora Kubałę.

Lotnicy Idzikowski i Kubala

Dwaj młodzieńcy, Witkowski i Jaśniak, zamierzają przejść piechotą dokoła Polski w 18 miesiącach. Droga ich wynosić będzie ok. 10,000 kilometrów.

Zdaje się, że z zamiaru osuszenia bagien poleskich narazie nic nie będzie, gdyż według obliczeń Ministerstwa Robót Publicznych, budowa kanałów odwadniających ma kosztować ok. 130 miljonów złotych.

Podobno obecnie Polska nasza liczy już 30.408.247 mieszkańców podczas gdy rok temu było o pół miljona mniej.


KALENDARZ
"RYCERZA NIEPOKALANEJ" NA ROK 1930 - w pełnym druku, za miesiąc już zaczniemy go rozsyłać