Iskierki
Drukuj

Ze świata

Od dłuższego czasu próbowano w Niemczech uczynić gaz świetlny nieszkodliwym dla zdrowia człowieka; obecnie próba ta dała wyniki zadowalające. Pożytek stąd zapowiada się wielki: nie będą się ludzie truli!

Wybryki mody prowadzą do coraz większego ogłupienia. Obecnie w Paryżu wprowadzono malowanie paznokci stosownie do ubioru, czyli kolor sukni ma być kolorem paznokci.

Policja paryska aresztowała szajkę młodocianych złodziei, którymi przewodził 11-letni chłopiec Henryk Herve.

W Holandji w pobliżu Amsterdamu wpadł pociąg do kanału, gdyż dróżnik zapomniał spuścić most ruchomy.

Belgijski parowiec "Estella", zderzywszy się z niemieckim statkiem przy ujściu rzeki Szeldy, zatonął; z 14 osób załogi zdołano uratować tylko 2 osoby.

W Londynie wykryto tak straszną truciznę, że na otrucie miliona ludzi wystarczyłaby mała łyżeczka od soli.

Wysługujący się Niemcom Waldemaras (Yoldemaras) ustąpił już z premjerostwa, litewskiego miejsce jego zajął niejaki Tubjefis.

Spłonęła największa litewska fabryka papieru w Kłajpedzie. Straty obliczane są na miljon litów z górą.

Najmniejszy dotychczas samolot, bo zaledwie dwumetrowej długości, zbudował na Litwie niejaki Szambaris. Przy pomocy niewielkiego silnika poruszane skrzydła, tak jak u ptaka, unoszą podobno aparat w powietrzu.

W pobliżu zatoki gdańskiej uległ katastrofie statek "Dań". Z załogi statku, liczącej 22 osoby, zdołano wyratować tylko jednego marynarza, - inni znaleźli śmierć w głębi morza.

Bolszewicy chcąc zatrzeć wszelkie ślady religji, postanowili wprowadzić pięciodniowy tydzień; sobota i niedziela będą z kalendarza usunięte.

Na linji kolejowej Moskwa-Wiatka, wykoleił się pociąg osobowy: -45 osób zabitych.

Nad Orszą w Rosji szalał niezwykle silny huragan: wiele domów zniszczonych, wicher poprzewracał 43 wagony towarowe, z których 15 zostało zdruzgotanych.

W Moskwie został aresztowany robotnik Lebiedow za to, że w 1905 r. jako policjant wymierzył porcję kijów obecnemu komisarzowi oświaty Bubnowowi i zmarłemu komisarzowi Frunzemu.

Na Ukrainie w okolicach Tyraspolu wybuchły rozruchy włościan spowodowane zabieraniem przez władze sowieckie przemocą zboża. Dla stłumienia powstania bolszewicy użyli artylerji i kilku oddziałów kawalerji.

W greckiem mieście Saloniki wybuchł olbrzymi pożar. Płomienie pochłonęły całkowicie 12 magazynów, 61 domów mieszkalnych i 20 składów. Straty obliczają na 92 milj. drachm.

W przeciągu pięć miesięcy zakłady Forda potrafiły wyprodukować aż 2 miljony samochodów.

Ford pragnie pobudować w Detroit zakłady przeróbki śmieci. Spodziewa się stąd miljonów dolarów dochodu i dla siebie i dla miasta.

W budynku jednego z nowojorskich nocnych klubów wybuchł podczas zabawy pożar w piwnicy. W popłochu stratowano 25 osób na śmierć a 50 ciężko pokaleczono.

W Nowym Jorku ustanowiono specjalną nagrodę dla policjantów za grzeczność.

Wielka powódź w Meksyku zalała cztery miasta przyczem 100 osób utonęło.

Szalejący we Florydzie nad miastem Nassau dwudniowy huragan zniszczył wiele budynków, a znajdujący się w pobliżu parowiec rzucił o skały i rozbił. Podczas tej burzy zginęło 20 osób.

Mimo zbrojnego wystąpienia Anglji, Arabowie w Palestynie w dalszym ciągu prowadzą walki z żydami. Po lewej stronie ryciny historyczny mur płaczu a po prawej tworzący się legjon żydowski.

Mur płaczu i legion żydowski

Na granicy Chińsko-Sowieckiej od czasu do czasu słychać huk strzałów armatnich i trajkotanie karabinów maszynowych. Jedni i drudzy pragną podobno zgody, a jednak się biją. (Najświeższe telegramy donoszą o rozgorzałej na nowo w Chinach wojnie domowej!...)

Sprzykrzyły się już ludziom okrągłe okulary, obecnie optycy zaczynają wyrabiać szkła kwadratowe, ośmiokątne i t. p.

SPRAWY POLSKIE

Między Polską a Chinami została zawarta w Nankinie umowa handlowo-przemysłowa żeglugi morskiej.

Warszawa nosi się z zamiarem urządzenia w 1943 roku wielkiej wystawy międzynarodowej. Na teren wystawy przeznaczono 200 hektarów ziemi.

Odbywający się w Warszawie kongres matematyków słowiańskich zgromadził około 260 osób ze świata naukowego.

Niezwykłe zainteresowanie wzbudził przyjazd rowerami do Poznania trzech Polaków z Francji, Michalaka, Dejneki i Knapa, którzy po zwiedzeniu Powszechnej Wystawy Krajowej i niektórych miast Polski, powrócili znów na rowerach do Francji!

Z końcem września bawił w Poznaniu indyjski książę (radża) Behari Lal Mathur, który przybył do Polski celem zapoznania się z naszym krajem. Radża przy tej okazji wygłosił odczyt przez radjo poznańskie.

Dnia 30 września o godz. 6-ej wieczorem premjer Świtalski dokonał zamknięcia Powszechnej Wystawy Krajowej. Na program tej uroczystości złożyło się odegranie pieśni "Bogu-Rodzica" przez słynnego muzyka Feliksa Nowowiejskiego, przemówienie przedstawicieli rządu i miasta Poznania i t. p.

Na międzynarodowych konkursach w Rydze jeźdźcy polscy zdobyli pierwszeństwo, osiągając w skoku 1,70 m. wysokości.

Prochy słynnego badacza dziejów Polski Joachima Lelewela, zmarłego 68 lat temu w Paryżu, zostały sprowadzone do Polski i pogrzebane w Wilnie.

Słynny mistrz fortepianu Ignacy Paderewski poddał się operacji z pomyślnym wynikiem.

Statek "Jagiełło płynąc pod mostem około Płocka, zawadził kominem i oderwał deskę, która spadając uderzyła tak mocno jadącego statkiem Stanisława Zamoyskiego, że wkrótce potem zakończył życie.

W Niemczech skazano niewinnie na karę śmierci robotnika polskiego J. Klimka, lecz na skutek wstawienia się za nim J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda, wyrok został odroczony, aż sprawa całkowicie się wyjaśni.

Litwini starają się wykorzenić mowę polską w swym kraju, w tym celu tamtejsze Ministerstwo Spraw Wojskowych zabroniło pod karą żołnierzom-Polakom rozmawiać po polsku.

Straty w tegorocznych zbiorach w skutek ciężkiej zimy sięgają 25 miljonów złotych.

W Małopolsce Wschodniej policja aresztowała szewca, który z wielkim artyzmem podrabiał banknoty 10 złotowe.

Ciekawe i zarazem śmieszne widowisko urządzili żydzi w Krynicy: z okazji przyjazdu 25-letniego rabina z Rumunii, poubierali się w stroje krakowskie i wyjechali konno na spotkanie gościa.