Iskierki
Drukuj

ZE ŚWIATA

Dnia 27 sierpnia podpisały największe państwa świata t. zw. pakt Kelloga, potępiający wojnę. Mówią, że teraz wojnę wydawać będzie nieco trudniej.

W pobliżu Bordeaux, we Francji, pożar zniszczył 300 hektarów lasu.

W Anglji bezrobocie stało się tak okropną klęską, (1.283.000 bezrobotnych! w tygodniu przybywa 36,000) że prawdopodobnie zastosowana tam przymusowa emigracja robotników do Kanady Indji i Australji. Na początek 80,000 całych robotniczych rodzin.

Dzienniki angielskie donoszą, że obudziła się tam z letargu kobieta, która zasnęła jeszcze w 1910 roku; tak więc przespała ona całą wielką wojnę!

Zatonęła włoska łódź podwodna, a z nią 27 osób.

Niemiecki pływak Kemmeritz przebył wpław przestrzeń 90 klm w 43 g. 15 minutach - bez wypoczynku.

W Niemczech odbyła się próbna jazda okrętu bojowego "Zaehringen", kierowanego z odległego miejsca, bez pasażerów wewnątrz. Okręt jest tak urządzony, że gdyby miał tonąć, powróci co prędzej; do brzegu sam, bez kierowania.

Niemcy zbudowali olbrzymi statek o pojemności 46,000 ton i nazwali go "Europa".

Na lotnisku berlińskiem próbowano samolot zbudowany tak, że można na nim unosić się z ziemi i lądować zupełnie pionowo. Próby wypadły korzystnie.

Rząd węgierski wydał dekret zakazujący cyganom swobodnego, koczowniczego życia. "Król" cyganów wystosował gorący protest.

Na uniwersytecie kowieńskim zniesiono wydział teologji protestanckiej.

W Finlandji obsunął się tor kolejowy biegnący nad samem morzem i dwa wagony sypialne z jednym pocztowym wpadły do morza. Pasażerowie zdołali się wyratować wybijając szyby i dopływając do najbliższych okrętów.

Grecję nawiedziła zaraza zwana tam "dengue" tak bardzo, że w mieście stołecznem Atenach więcej chorych, niż zdrowych. 400 przedsiębiorstw zamkniętych.

Dotychczasowy prezydent Albanji przezwał się królem i przybrał miano: Zogu I. Mamy tedy w Europie jednego króla więcej..

W Nowym Jorku, mimo panującej tam prohibicji (usunięcie z użycia alkoholu) - jednak znajduje się podobno do 15,000 tajemnych wyszynków.

Rząd Stanów Zjednoczonych podjął energiczną walkę z komarami, używając do ich tępienia samolotów: rozrzucają one zabójczy dla komarów siarczan miedzi.

W ostatnich kilku latach rozpowszechnił się po wielkich amerykańskich fabrykach zwyczaj rozdawania robotnikom mleka w czasie specjalnie przeznaczonej na ten cel przerwy.

W przygotowaniu do wyborów na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, sporządzono 2,845 automatów dla poszczególnych lokali wyborczych: automaty te wykażą ilość padłych głosów same, bez liczenia.

Na jednej z kolei podziemnych, krążących w podziemiach; Nowego Jorku, dotychczas bez wypadku, wydarzyła się ostatnio straszna katastrofa, która pociągnęła za sobą 17 zgonów, a 150 pasażerów obniosło rany.

Północno - wschodnią część Stanów Zjednoczonych nawiedziła okropna burza zwana tajfunem; straty materjalne nie dają się obliczyć, porażonych piorunem 900 osób.

Stany Zjednoczone liczą obecnie ok. 300,000 umysłowo chorych, rozmieszczonych po 526 zakładach. Utrzymanie tych zakładów kosztuje rocznie do 300,000,000 dolarów.

Ford stara się o zdobycie Chin - dla swoich samochodów.

Chińska rzeka Hoang-Ho zalała 200 wsi; 1800 osób zginęło w nurtach rozszalałych wód.

Na wyspie Palceweh, znajdującej się między Azją a Australją wybuchł wulkan Rokatinda i zniszczył zupełnie 7 wiosek. Spalonych żywcem ok. 1000 osób, a poranionych wyrzucanemi z krateru kamieniami 600.

W prowincji Kuong-Tung w Chinach, zaaresztowano 250 komunistów i tejże nocy stracono 192.

W Mandżurji zmarli na dżumę wszyscy mieszkańcy 63 wsi leżących obok siebie, z wyjątkiem trzech osób.

Zatonął statek chilijski Miraskores. Ze 160 osób znajdujących się na nim wyratowano ledwie 13.

Dotychczas w próbach z ogromnie szybkimi samochodami, zwanemi "rakietowemi", posługiwano się prochem, obecnie stosować się będzie do stanu płynnego doprowadzone powietrze, co ma kosztować 500 razy taniej.

Wedle ostatnich obliczeń ofiary ostatniej wielkiej wojny przedstawiają się następująco: 13 miljonów zabitych, 20 milj. kalek, 9 milj. sierot, 5 milj. wdów.

SPRAWY POLSKIE

Od 9 do 13 sierpnia obradował w Warszawie kongres prawa międzynarodowego przy udziale delegatów 30 państw. Jeden z delegatów zmarł nagle w hotelu.

Większa grupa policjantów warszawskich pod komendą komisarza Laxa udała się do Wiednia, by od tamtej policji nauczyć się. wykrywania zbrodniarzy.

Pod Warszawą wyłowiono 30 ludzkich . trupów z czasów sezonu kąpielowego.

W Spale, letniej siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej, odbyły się dn. 26 sierpnia "Dożynki" przy udziale dziesiątków tysięcy wiejskiego ludu zebranego z całej Polski.

Od przyszłego roku sędziowie w całej Polsce będą przywdziewać na czas rozpraw togi i berety.

Budujący się port polski Gdynia otrzyma z wiosną nastąpnego roku 40,000,000 zł. bezzwrotnego funduszu.

Na wybrzeżu polskiem, w pobliżu Hallerowa, wykopano stary Cmentarz słowiański z przed 2,700 lat.

Zarząd Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu buduje olbrzymią restaurację obliczoną na 2500 gości.

Tegoroczne Targi Wschodnie we Lwowie liczą ok. 200 wystawców z 20 krajów Europy.

Dnia 18 sierpnia otwarto w Wilnie pierwsze Targi Północne z udziałem 400 firm.

Dzienniki krakowskie podrożały do 25 groszy za egzemplarz warszawskie zostały przy dotychczasowej cenie 20 groszy.

Przestał wychodzić w Kaliszu dziennik "Goniec Kaliski" .

Sierżant 4-go pułku lotniczego, pilot Balcer, przy katastrofie samolotowej, z pomocą spadochronu opuścił się szczęśliwie z wysokości 6 kilometrów na ziemię. Spadał tak 15 minut.

Inż. Sikorski zbudował samolot-łódkę dla przelotów handlowych z ładunkiem towarów przez ocean. Wzlatywanie w powietrze odbywa się z powierzchni wody w 13 sekundach, a z ziemi - w 9 sek..

W ostatnich dniach sierpnia w powiatach turczańskim i skolskim spadł grad większy jeszcze niż kurze jajo, bo wagi dwóch Kilogramów. Wewnątrz kuł gradowych znajdowały się kamienie nie znanego pochodzenia. Straty obliczają na 600,000 zł.

Na stacji Gorzkowice zderzyły się dwa pociągi towarowe naładowane węglem: jeden parowóz i 13 wagonów rozbitych doszczętnie, jeden kolejarz zabity.

Wśród ostatniego lata spłonęło w Polsce ok. 6000 zagród. Zakłady Ubezpieczeń wypłaciły odszkodowań na sumę 6,585,000 zł.

Litwini z żalu. za Wilnem umieszczają na swoich banknotach pieniężnych katedrę wileńską.

Władca persji Riza Khan, zaprowadza u siebie europejskie: stroje; nie najgorzej wyszedł na tem nasz polski Bielsk, bo otrzymał zamówienie na 2,000,000 czapek.

Kozłowici z Hodurowcami, dopiero co skłóceni, zlali się teraz w jedno: przy dźwiękach orkiestry w hotelu Polonia w Warszawie.

Na międzynarodowych popisach Straży Pożarnych w Turynie polska delegacja strażacka z Łodzi, w liczbie 24 osób, zdobyła pierwszą nagrodę i medal złoty.

Ogólnoświatowy kongres Matematyków w Bolonji zgromadził ok. 1000 wybitnych uczonych. Polacy wygłosili 27 referatów.