ISKIERKI
Drukuj

Ze świata

Major Raymond w Londynie zbudował przyrząd, który na głos ludzki "stać" zatrzymuje pociąg, a "naprzód" znów go uruchamia.

W zatoce Finlandzkiej oberwał się kawał lodu tak wielki, że znajdowało się na nim właśnie 900 rybaków i 300 koni i - popłynął gdzieś na pełne morze.

W mieście portowem Fali River na półn.-wschód od N. Jorku, wybuchł pożar, którego pastwą stały się: 3 fabryki włókiennicze, 2 teatry, 6 banków, 3 hotele, 2 gmachy redakcyjne i dworzec kolejowy. Straty - 25 miljonów dolarów.

W porcie Quebec w Kanadzie wrzucono do morza 1,220,000 flaszek wódki sprowadzonej właśnie z Europy.

Na Morawach oberwała się ogromna skała i zmiażdżyła przebiegającą tam lokomotywę; wagony zaś się wykoleiły.

W Nowym Jorku zapadły się trzy ogromne kamienice i runęły w przepaść budującej się właśnie kolei podziemnej. Zabitych i rannych b. wielu.

W Anglji wykopano świeżo szkielet przedpotopowego gada długości 5 metrów, który miał prócz dwóch oczu jeszcze jedno pośrodku czoła.

Angielscy lekarze wynaleźli lekarstwo na trąd, dotąd uważany za nieuleczalny. Jest to wyciąg z owoców drzewa podzwrotnikowego "hydnocarpus". - Na trąd choruje obecnie w świecie ok. 4,000.000 ludzi.

Według ostatnich obliczeń w Chinach mieszka 436 miljonów samych Chińczyków, 200,000 Japończyków, 35,000 Rosjan, 15.00O Anglików i 12,000 Amerykanów.

Astronom M. Choury de Fray dowiódł, że szybkość światła zmniejszyła się wśród ostatnich 50 lat o 200 klm. na sek. i wynosi teraz zam. 300,000 klm. - 299,800 klm.

Sprawy polskie

Na odnowienie Kościoła. Marjackiego przeznaczył rząd polski

300,000 zł. .- Sama tylko zewnętrzna naprawa murów przekroczyła 100.000 zł.

W osadzie Regny pod Koluszkami odkryto pokłady węgla w głębokości 60 metrów pod ziemią. Grubość- pokładu - 8 m. -długość - prawdopodobnie, kilka kilometrów.

W Łodzi zgorzała trzypiętrowa przędzalnia Rotkopfa. Ofiar w ludziach jednak nie było.

W Rawie Ruskiej podpalili jacyś zbrodniarze Kasę Chorych, podlawszy wpierw naftą wewnątrz znajdujące się papiery.

Lwów uzyskał pożyczkę w wysokości 7,700,000 zł. oprocentowaną na 7 od sta, na czas lat 30.

Magistrat m. Lwowa ustanowił nagrodę literacką w wysokości, :5,000 zł.

W lecie ma się rozpocząć planowe osuszanie Polesia i trwać ma lat cztery, pochłaniając półtora mijona zł. rocznie.

W ub. roku 1927 poszło z dymem (tytoniowym) w Polsce 490,620,000 zł. zaś z wódką 480,916,000 zł.

Podobno w dwóch ostatnich latach otrzymało obywatelstwo w Polsce 1,621,150 zagranicznych żydów

W r. 1927 przybiło do portu w Gdyni 529 statków, podczas gdy w 1926 r. tylko 289. Postęp duży!

Władze rumuńskie zatwierdziły Polską Macierz Szkolną działającą na Bukowinie.