Iskierki
Drukuj

Ze Świata

Ponieważ w Anglji panuje olbrzymie bezrobocie, przeto amerykański Ford zabrał się do stawiania tam swej fabryki samochodów na 10,000 pracowników. Zatrudniał będzie samych anglików tylko.

Sztuczny człowiek
"Sztuczny człowiek"

Na wystawie w Londynie pokazywano "sztucznego człowieka", którego budowa trwała 6 miesięcy. Na wezwanie ruchy wykonują i głosy wydaje dzięki zastosowaniu w jego wnętrzu elektryczności. Wygląd ma też ludzki, jeno bardziej straszny.

W pobliżu Londynu jadący samochód przewrócił się i spłonął, a w nim spaliło się na węgiel pięć osób.

Przemysłowiec londyński L. Gordon wynalazł sposób wciskania w różne tkaniny składników metali, skutkiem czego ubrania z nich uszyte prawie się nie drą i mogą być noszone po kilkadziesiąt lat.

W pewnem mieście angielskiem zmarł handlarz podwórzowy zwany "Dawid Szmata" i pozostawił niespodziewanie majątku na 6 i pół miljona złotych.

W Niemczech powstała spółka akcyjna o kapitale 200,000 marek niem., która podjęła się przerabiania drzewa na pożywne i zdrowe pokarmy. Zobaczymy, czy się uda!

Na kolejach niemieckich zniesiono I i IV klasę, pozostawiając tylko II i III - cią. I u nas podobnie będzie!

Profesor rosyjski Woskieseński dowodzi, że na stu działaczy i polityków sowieckich cierpi mniej lub więcej na pomieszanie zmysłów 70.

W Rosji coraz więcej bezdomnych dzieci; w samej tylko Moskwie wałęsa się ich ok. 1,500. Jest to skutek wprowadzonych tam rozwodów.

Na Syberji, w Guberni Tomskiej, wybuchła dżuma. Na początek zmarło 47 osób.

W Irkucku rząd sowiecki usunął 420 urzędników, gdyż nie był pewny, czy wszyscy oni są bolszewikami dość mocnymi...

Sowiety skonfiskowały cały majątek meczetów muzułmańskich wynoszący około 35,000 hektarów ziemi. Myślą że się tem wzbogacą!

Na Litwie przeegzaminowano nauczycieli szkół powszechnych z języka litewskiego. Okazało się, że z pośród 350 tylko 150 znało ten język znośnie, reszta zaś otrzymała stopień niedostateczny.

Okręt grecki najechał na francuską łódź podwodną "Ondine", 43 ludzi, stanowiących załogę tejże łodzi, utonęło.

Nowy król albański porzucił mahometanizm, a przyjął katolicyzm, ale zrobił to podobno głównie dla ożenku, z księżniczką katolicką.

Turcy przenoszą dzień wypoczynku tygodniowego z piątku na niedzielę. Możeby i żydzi poszli za ich przykładem?

Zeppelin nad Nowym Jorkiem
Zeppelin nad Nowym Jorkiem.

W połowie października przeleciał nad oceanem Atlantyckim z Europy do Ameryki olbrzymi balon "Zeppelin", zabrawszy ze sobą prócz 50 osób "załogi jeszcze 20 pasażerów, a ponadto 65/300 listów. Jechał na nim też minister pruski, niemiec noszący nazwisko polskie: Wojciech Grzesiński. Dolecieli szczęśliwie.

Oficer marynarki brytyjskiej H. C. Macdonald puścił się na małej awionetce (też samolot!) powietrzem przez Atlantyk do Ameryki i - w drodze spłonął...

Wedle obliczeń ostatnich Nowy Jork liczy obecnie 5,017,000 mieszkańców, (prawie sześć razy więcej niż Warszawa!). Chicago 3,157,000, Filadelfia 2,064,000, a Detroit 1,379,000 mieszkańców.

W Nowym Jorku zbudowano elektrownię, która zaspokaja potrzeby 300.000 mieszkańców jednej z dzielnic tego kolosalnego miasta, a sama (elektrownia) obsługi żadnej nie potrzebuje: kieruje nią jeden urzędnik z odległości 5 kilometrów. Nawet stróża nie potrzeba, bo go lepiej jeszcze zastępują sygnały.

Fabryki Forda wydają dziennie po 6,000 gotowych samochodów nowego typu, a od 1 grudnia produkcja ta wzrośnie do 10.000 dziennie. W połowie b. r. przebudował Ford gruntownie swoje fabryki i od tego czasu nie tylko produkcja, ale i liczba robotników wzrasta u niego ustawicznie, przeciętnie do 1000 osób tygodniowo. Obecnie pracuje tam ok. 125,000 ludzi. Strajków żadnych nigdy niema.

Po kościołach amerykańskich powprowadzano ochraniacze przed złodziejami, które nie tylko sygnalizują, ale nawet fotografują złodzieja.

Amerykański doktor Robert Meals dokonał niezwykłej operacji, bo na samym sobie. Znieczuliwszy sobie przeznaczone do operowania miejsce, przeciął bez niczyjej pomocy oponę brzuszną ciął t. zw. ślepą kiszkę i znów się zaszył. Obecny był drugi lekarz ale tylko się przypatrywał.

Zderzyły się w Ameryce dwa samoloty pasażerskie, przyczem trzy osoby poniosły śmierć. Czy już za ciasno w powietrzu?

Młody powieściopisarz amerykański Ryszard Halliburton przepłynął kanał Panamski, przekopany między Ameryką Północni a Południową, wynoszący 80 km. długości - w 50 godzinach w ciągu 9 dni.

W Japonji, w rok po śmierci ostatniego monarchy, rozpoczęły się uroczystości koronacyjne nowego "mikady" i trwać będą trzy miesiące.

Chińczycy zapraszają słynnego Forda do Chin, by ich nauczył gospodarzyć w kraju. Zaś do zorganizowania armji swej sprosili zdolnego wodza niemieckiego z czasów wielkiej wojny generała Ludendorffa.

W prowincji chińskiej Kan-Su muzułmanie tam zamieszkali, wymordowali za jednym razem 200,000 chińczyków, a wsie popalili.

Król Amanullah, ten co jeździł po Europie i był także w Warszawie, tak energicznie wprowadza reformy w Afganistanie, że... wszystkich przeciwników tych reform wtrąca do więzienia, między nimi i własnego brata.

Gwałtowny wiatr dokonał wielkich spustoszeń w Nowej Południowej Walji (Australja), zrywając dachy z kilkuset domów i wyrywając ogromną ilość drzew. Równocześnie wybuchł pożar lasów

Dla ofiar huraganu w Portorico i na Florydzie zebrał Czerwony Krzyż amerykański 2 milj. dolarów, a spodziewa się zebrać razem 5 miljonów.

Zjedzeni zostali przez dzikich mieszkańców Nowej Gwinei urzędnicy, którzy chcieli od nich pobrać podatki w imieniu królowej holenderskiej.

SPRAWY POLSKIE

W roku 1930 przeprowadzony będzie w Polsce nowy spis ludności. Przygotowania czynione są już teraz.

Dla uczczenia dziesięciolecia wskrzeszenia Polski usypany będzie w Bydgoszczy kopiec Wolności. Podobny kopiec usypią pod Warszawą uczniowie szkół powszechnych.

Z rozporządzenia rady ministrów, z dniem 1 października biura urzędów państwowych są czynne od godz. 8 i pół do 3 i pół.

Polska zakupiła jeszcze jeden okręt pasażerski i nazwała go "Światowid".

Ostatnia loterja państwowa na cele dobroczynne przyniosła czystego dochodu 161,782 zł. 75 gr.

W Jastarni, położonej na półwyspie Helu, sporządzono nowy port polski, do którego już przybijają okręty pasażerskie.

W Warszawie zbudowane będzie olbrzymie, bo największa i Europie, kąpielisko, z kilkoma ogromnemi basenami, 300 wannami i natryskami na 1000 osób. Mieścić się ono będzie przy ul. Leszczyńskiej.

Zmarł w Warszawie wielce zasłużony dla kraju generał Tadeusz Rozwadowski. Ponieważ przed dziesięciu laty dowodził obroną. Lwowa, przeto zwłoki jego przewieziono do Lwowa pochowano na cmentarzu obrońców.

W krótkim czasie zmarło w Warszawie trzech słynnych aktorów i twórców: Kamiński, Roland i Kotarbiński.

Powstało w Warszawie nowe pismo codzienne "Przedświt" jako organ odłamu Polskiej Partji Socjalistycznej, zwanej "frakcją rewolucyjną".

Na linji Warszawa - Toruń zderzyły się dwa pociągi towarowe; dwa wagony rozbite, a lokomotywy obydwie uszkodzone.

Po strajku robotnicy łódzcy otrzymali 5 proc. podwyżki płacy, ale podobno przemysłowcy lepiej na tym strajku wyszli, bo wyprzedali tymczasem towar z magazynów.

Na jednej z ulic miasta Łodzi stoczyły ze sobą walkę dwie bandy cygańskie; rozdzieliła je dopiero policja. Jeden cygan zabity, a 9 ciężko rannych.

Piękna wystawa ogrodniczo-przemysłowa w Toruniu, która trwała całe lato, skupiła 187 wystawców, a zwiedziło ją 93,034 osób

W Krakowie odbył się zjazd ociemniałych żołnierzy. Udział wzięło 200 kalek, ofiar światowej wojny. Prezydent Rzeczypospolitej nadesłał serdeczną depeszę. Skończono obrady odśpiewaniem ."Boże coś Polskę".

W Przemyślu urządzono i otwarto dnia 1 listopada wystawę przemysłu krajowego, która wzbudziła wielkie zainteresowanie.

Pod Tarnowem postępuje żywo naprzód budowa olbrzymiej fabryki sztucznych nawozów. Sama fabryka ciągnąć się będzie na przestrzeni jednego kilometra, a budują się odrazu i mieszkania dla robotników. Uruchomienie spodziewane jest w maju następnego roku,

W Rzeszowie odbywa się proces przeciwko zbankrutowanej spółdzielni urzędniczej "Nuza". Udział w tym procesie wzięli wszyscy pokrzywdzeni członkowie w liczbie 21,000 osób, adwokatów było zajętych 30.

Na stacji Herby Nowe zderzył się pociąg osobowy z innym pociągiem, skutkiem czego roztrzaskały się cztery wagony, a uszkodziły obydwie lokomotywy.

We wsi Podhorce (pow. hrubieszowski) bawił się pięcioletni chłopczyk zapałkami i wzniecił pożar, który uczynił szkody na 150,000 zł.

Od pewnego czasu organizacja inwalidzka "Współpraca" wypożycza po dworcach poduszki dla pasażerów jadących nocami a pragnących się przespać. Za poduszkę pobiera 1 zł.

Zginął od kuli w pojedynku zdolny i zasłużony dowódca pierwszego pułku ułanów pułk. Henryk Budkowski. Kiedyż ta klęska ustanie?...

Do miesiąca października wyłącznie deficyt handlowy Polski i wyniósł ponad 780 milj. zł podczas gdy za cały rok zeszły wynosił tylko 400 milj. zł. A nie powinno go wcale być - owszem jeszcze dorobek! Podobno dzieje się to tak dlatego, że Polacy nie uważają, by kupować towary i wyroby tylko krajowe, nie zagraniczne.

Przywódca kozłowitów Kowalski został skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia, mimo że opłacał adwokatów sowicie: jednemu po 1200 zł. dziennie, drugiemu po 400, a trzeciemu po 200 zł. dziennie. Drugi prócz tego otrzymał na początku 10,000 zł. a trzeci 5000 zł.

Według obliczeń rządowych liczba umysłowo chorych w Polsce porozmieszczanych w zakładach państwowych i prywatnych, wynosi nieomal 90,000.