Iskierki
Drukuj

Aby obrona kraju nie ucierpiała w skutek redukcji budżetu wojskowego założono w Polsce Przysposobienie wojskowe dla młodzieży od 16-tu lat.

* * *

Komitet wojewódzki w Białymstoku nadesłał nam sprawozdanie ze swej działalności z którego wynika, że zdołał w ciągu roku 1925 przesłać Zarządowi Głównemu około 65,700 zł., Związkowi Lotników Polskich 1000 zł. i komitetowi Stołecznemu przeszło 1,650 zł., kończąc rok saldem około 33,000 zł.

* * *

Została podwyższona opłata pocztowa o 1 grosz na rzecz bezrobotnych.

* * *

Olbrzymi huragan uszkodził w łowickiem i kutnowskim 11 wsi, a w skierniewickiem porwał 11 letniego chłopca, zniszczył 220 stodół i 40 domów, drzewa wyrywał z korzeniami. Błyskawic naliczono 50 na minutę.

* * *

Jedyny żywiciel rodziny będzie służył w wojsku tylko 5 miesięcy

* * *

W Warszawie podczas pogrzebu pułk. A. Serednickiego zmarłego, w katastrofie lotniczej zderzyły się 3 samoloty 2 zabitych 1 ciężko ranny.

* * *

W Poznaniu spadł samolot "Henrior XIV" pilot por. St. Ostowski zabity, uczeń - pilot por. Kiełbasiński ciężko ranny.

* * *

W Teheranie otworzono w obecności szacha radjostację o dużej energji.

* * *

Między Alajnela i Cartago w Costa Rica w Ameryce poł. wykoleił się pociąg na moście rzeki Virilla. 178 zabitych, 75 rannych, jeden wagon wpadł do rzeki.