Ile jest masonów
Drukuj

Niemcy posiadają 632 lóż, z 82.180 członków, Anglja 3.889 lóż, z 258.320 członków. Irlandja 540 lóż, 43.000 członków, Szkocja 1107 lóż, 50.000 członków, Szwecja 46 lóż, 20.200 członków, Norwegja 21 lóż, 6.800 członków, Danja 17 lóż, 60.600 członków, Polska 13 lóż, niewiadomą ilość członków, Niderlandy 114 loż, 8.160 członków, Belgja 24 lóż, 4.800 członków, Luksemburg 1 lożę, 100 członków, Francja 338 lóż, 52.000 członków, Szwajcaria 38 lóż i 4.800 członków, Austrja 14 lóż, 1.300 członków, Włochy 502 lóż, 25.000 członków, Jugosławia 18 lóż, 600 członków, Rumunja 14 lóż, 614 członków, Bułgarja 11 lóż, 1.000 członków, Turcja 10 lóż, 2.600 członków, Hiszpania 91 lóż, 5.950 członków, Portugalja 80 lóż, 3.000 członków, Grecja 18 lóż, 1000 członków. Razem około 7 200 lóż i 576.000 członków.

Afryka 91 lóż, 3.450 członków, Północna Ameryka 17.008 lóż, 3,091.100 członków, Środkowa Ameryka 247 lóż, 29 270 członków, Południowa Ameryka 574 lóż, 35.930 członków, Australja 1.225 lóż, 103.600 członków. Oprócz tego istnieje 150 lóż i 21.000 członków w innych miejscowościach. Na całym świecie lóż masońskich jest 28.000, członków 3,860.000.