Hołd dla bohaterstwa i cichej ofiary
Drukuj

"Jesteśmy pełni czci i uznania dla wiernych, którzy w latach zalewu pogaństwa hitlerowskiego wyróżnili się wielkością katolickiego ducha, mimo gróźb i nacisku dochowali wierności zakonowi Bożemu, nie zaprzedali swego sumienia, znosząc nieugięcie upokorzenia i ucisk okrutnego prześladowania za wiarę, i ojczyznę, a mimo najtrudniejszych warunków nie targnęli się na cudze mienia i nie wysługiwali się dla interesu ani najeźdźcom ani wrogom Boga.

Podnosimy zasługi kapłanów i zakonów, które odzyskawszy swobodę działania, bez zwłoki i nie bacząc na niebezpieczeństwa, przystąpiły z apostolską gorliwością do wznowienia zbawiennej działalności wśród ludu.

Dziękujemy Bogu, że darami swymi umacniał tych, którzy z narażeniem wolności i życia pełnili służbę narodową i zarazem byli stróżami świętości, ratowali od zbeszczeszczenia Przenajświętszy Sakrament, roznosili Wiatyk umierają cym, ukrywali ściganych kapłanów, oddawali mieszkanie na tajne nabożeństwa, potajemnie uczyli młodzież religii i przygotowywali ją do Sakramentów świętych, zapobiegali niszczeniu szat kościelnych i rozkradaniu naczyń liturgicznych, chowali przed łupiestwem czcigodne obrazy ołtarzowe, gasili pożary świątyń.

Hołd uwielbienia składamy błogosławionej pamięci tych biskupów, kapłanów i wiernych, którzy po udrękach więzień i obozów, z pogodą oraz męstwem bohaterów i męczenników minionych wieków umierali za Chrystusa i Kościół, za Polskę i katolickie oblicze kraju. Ufamy, że ich zasługi i modlitwy wyproszą nam rozkwit wiary i świętości życia".

(Z Listu wielkopostnego Biskupów polskich)


Potrzeba dziś Miłosierdzia Chleba i Miłosierdzia Prawdy. Pięknym czynem miłosierdzia będzie dzisiaj apostolskie uczenie prawd wiary, zwłaszcza wśród błądzących przez dobrą książkę, dobrą gazetę, przez rekolekcje i odczyty. Czynem miłosierdzia także będzie bezkompromisowe zwalczanie zgubnego dla dusz i ciał alkoholizmu i rozpusty wszelakiej.

Ks. Biskup Kaczmarek