Gromniczna!...

Z niebios błękitu
Wśród gwiazd powodzi -
Pełna zachwytu
Na ziemię schodzi:
Niepokalana - Pani - prześliczna...
To: - Matka Boska - idzie - Gromniczna...

Pełna uroku, -
Czaru i wdzięku
Spływa - w obłoku
Z gromnicą - w ręku...
Na smutną ziemię - spieszy - z łaskami...
I świeci ludziom - Swych cnót blaskami!...

Wiarę - w nas - budzi,
Miłość, - Nadzieję,...
Złość, gniew nasz studzi...
Oziębłych - grzeje...
Koi łzy, bóle... smutek - oddala -
Imię Jezus w sercach - wypala!...