Gościliśmy J. E. Ks. Nuncjusza!
Drukuj
Filip Cortesi

17 lipca J.E. Ks. Nuncjusz Cortesi poświęcił w parafii w Zawadach (pod Warszawą) sztandar organizacji katolickiej. W drodze powrotnej do Warszawy J.E. Ks. Nuncjusz wstąpił do Niepokalanowa. Dostojny Gość żywo interesował się rozwojem naszej placówki. Przy oglądaniu nowo wzniesionego budynku mieszkalnego, który umożliwia znów otwarcie na oścież bram Niepokalanowa dla nowych kandydatów na braci, J. Ekscelencja wyraził głęboką radość, że rodzina Niepokalanowa powiększy się o nowe dziesiątki braci i jeszcze skuteczniej będzie działać. Po wspólnej fotografii J. Ekscelencja zachęcił obecnych, aby idąc śladem św. Franciszka z Asyżu, karmili rzesze ludu swoją pracą, apostolską. żegnany serdecznie przez Ojców i licznie zgromadzonych Braci Ks. Nuncjusz odjechał do Warszawy.


JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU
pierwszy numer nowego pisma pt.
MAŁY RYCERZYK NIEPOKALANEJ
ILUSTROWANY MIESIĘCZNIK DLA DZIECI DO LAT 10.
PRENUMERATA ROCZNA WYNOSI TYLKO 80 GR.

Komu by trudno było przesłać te 80 gr. może przestać mniej. A nawet gdyby rodzice czy opiekunowie nic przesłać nie mogli, a chcieliby otrzymywać dla swych dzieci "Małego Rycerzyka Niepokalanej niech nas o tym zawiadomią, a wedle możności będziemy stale wysyłać im pisemko. Kto by zaś chciał nam dopomóc, byśmy mogli dzieciom uboższym taniej lub bezpłatnie wysyłać pisemko - może przesłać na ten cel ofiarkę według możności.

Zamawiać:

Administracja Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.). P.K.O. 150.283