Dzięki Ci, Pani!

Za to, że patrzysz na ziemskie łany,
za to, żeś Polski naszej Królową,
że nad sierocą chylisz się głową,
że dzień zapalasz w blaski utkany,
za to, że grzesznik, bólem szarpany,
może przyjść do Cię i szepnąć - Matko!...
Dzięki Ci, Pani!

Za to, że Ty chcesz, by grały dzwony,
że dusze bierzesz z ciemnej otchłani...
za to, żeś Matką naszą... - O Pani!
dzięki Ci za to, że Bóg Wcielony
stał się Twym Synem!
że gasisz ból mój męki szalonej...
Dzięki Ci, Pani!