Dogmat Wniebowzięcia ogłoszony!
Drukuj

Dnia 1 listopada 1950 r. o godzinie 9.44 Ojciec Św[ięty] Pius XII ogłosił uroczyście dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oto określenie dogmatyczne, zawarte w bulli papieskiej "Munificentissimus Deus" (Najszczodrobliwszy Bóg):

"Wobec tego[1], skoro usilne a pokorne modły zasłaliśmy do Boga i przywołaliśmy światło Ducha Prawdy, na chwałę Wszechmogącego Boga, który hojnie udarował Maryję Pannę swą szczególną życzliwością, ku czci Jego Syna, nieśmiertelnego Króla wieków i zwycięzcy grzechu oraz śmierci, dla powiększenia chwały Jego świętej Matki i ku radości całego Kościoła, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą orzekamy, oświadczamy i określamy, że jest dogmatem przez Boga objawionym, iż Niepokalana Bogarodzica zawsze Panna Maryja, po ukończeniu ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do niebieskiej chwały".

[1] Ojciec Św[ięty] podał w poprzedniej części bulli motywy, które go skłoniły do ogłoszenia dogmatu.