Czy chciałbyś żyć tam, gdzie wiatr wieje 320 km. na godz.
Drukuj
Al

Na szczycie góry Waszyngtona w Białych Górach, w Nev Hampsluve (Ameryka) znajduje się obserwatorium meteorologiczne. Góra Waszyngtona wznosi się na 5.288 stóp ponad poziom morza. Na tak znacznej wysokości temperatura spada do 46 stopni poniżej zera. Silne wiatry, których szybkość nieraz dochodzi do 320 kilometrów na godzinę, sprawiają zimno dotkliwsze niż na biegunach. Obserwatorium chronią przed wiatrem grube łańcuchy, którymi opasany jest cały budynek i przymocowany do słupów głęboko wkopanych w ziemię.

Na ilustracji, u góry, widoczny jest fragment budynku obserwacyjnego oblepionego zwałami śniegu.

Po lewej stronie widzimy górę szronu, która uformowała się w ciągu jednej nocy w kierunku wiatru na pirheliometrze (przyrząd do mierzenia ciepła słonecznego i energii). Tego rodzaju szron formuje się przeważnie na wiosnę, gdyż w tej porze roku obłoki zawierają mniej wody. Niżej - radio-operator Al. Mc. Keuzie utrzymuje codzienną łączność Góry Waszyngtona z obserwatorium uniwersytetu w Howard. Zdjęcie to przedstawia wnętrze budynku, który widzimy wyżej.

Na ilustracji w dolnym rogu - obserwacje przypływających obłoków. Jest to nefoskop, - czarne zwierciadło, w którym obserwatorzy studiują kierunki i szybkość biegu chmur.