Cóż z Internatem w Niepokalanowie?
Drukuj

Dziesiątki młodzieży stawiają nam to pytanie. A my dość smutną odpowiedź dać im musimy...

Ponieważ obecnie kupno nowej maszyny drukarskiej i konieczne nowe budynki dla rosnącego szybko wydawnictwa wymagają ogromnych kosztów, więc Internatu rozbudować nie będziemy mogli w tym roku, Wobec tego przyjąć możemy na przyszły rok szkolny zaledwie kilku chłopców do klasy IV-tej i kilku do klasy VI-tej.

Uczniowie pobożni, pracowici i zdrowi, którzy teraz kończą III-cią klasę gimnazjalną (z rokiem łaciny) i nie przekroczyli 15 lat życia, oraz kończący obecnie V-tą klasę gimnazjalną z dobrym wynikiem, do 17 roku życia, pragnący poświęcić się służbie Bożej pod czułą opieką Niepokalanej w Zakonie franciszkańskim, mogą się zgłosić do naszego Internatu w Niepokalanowie, poczta Teresin Soch. (Wr.) Wymagane są następujące papiery: 1) prośba o przyjęcie z podaniem pobudek, dla których pragniesz wstąpić do Internatu- 2) metryka Chrztu św.; 3) świadectwo moralności od księdza- 4) świadectwo zdrowia od lekarza; 5) ostatnie świadectwo szkolne; 6) własnoręcznie i samodzielnie skreślony dotychczasowy przebieg życia. Kto może, niech załączy także swoją fotografję.

Odpowiedź z Niepokalanowa nadejdzie do połowy lipca: przyjęty albo zwrot papierów.

Wyprawa potrzebna będzie taka, aby starczyło wszystkiego przy miesięcznem praniu. Szczegóły podamy osobno. Uczniowie po klasie VI-tej i dalszych, pragnący poświęcić się Bogu w naszym Zakonie, niech zgłoszą się do Prowincjałatu OO. Franciszkanów we Lwowie, ul. Franciszkańska.

* * *

Dla Panów Profesorów, niczem nie związanych na świecie, a pragnących pracować w zaciszu klasztornem nad naszą młodzieżą, stoją nadal otworem podwoje Niepokalanowa. (Będą klasy: IV, V, VI gimnazjum typu hum. Przydałby się też nauczyciel języka angielskiego.

O książki szkolne, mapy, szafy, przyrządy do doświadczeń i t. p. pomoce szkolne, może zbędne w niejednej szkole, serdecznie prosimy, a Niepokalana hojnie zapłaci!

O. Kornel Czupryk
prowincjał