Co przecierpieli katolicy ormiańscy w swej ojczyźnie.
Drukuj

W maju obradował w Rzymie synod biskupów et ormiańskich, zaproszonych do Wiecznego Miasta przez Ojca Św. Ostatnio Episkopat ormiański odbył swą konferencję w r. 1911, zwołaną wówczas przez Piusa X. Wciągu tych kilkunastu lat warunki egzystencji Ormjan zmieniły się zasadniczo. Wypadki wojenne i rewolucje we wschodnich państwach zadały bolesne rany katolicyzmowi Ormjan. Gdy w roku 1911 do Rzymu przybyło 19 przedstawicieli Episkopatu ormiańskiego, to teraz tylko 9-ciu. Z istniejących wówczas 16 biskupstw, dziś egzystuje tylko 4: Aleksandrja, Aleppo, Konstantynopol i Lwów. Pozostałe uległy zniszczeniu w dosłownem tego wyrazu znaczeniu. Liczba duchowieństwa ormiańskiego, mającego wtedy 250 kapłanów, spadła do połowy. 125 księży zostało zamordowanych. Ze 175-ciu zakonnic 57 spotkał taki sam los. Zabici zostali, albo zmarli wśród cierpień wygnania: arcybiskup Sebaste i arcybiskup z Mardin"a, dalej biskup z Erzerumu i biskup z Meliteli. Biskupa z Arida pogrzebano żywcem, a biskupa z Monch żywcem spalono. I inni także członkowie Episkopatu ormjańskiego przypłacili swój heroizm wiary życiem lub cierpieniem wygnania.

W obecnej konferencji prócz rezydującego w Rzymie Patrjarchy Pawła Piotra XIII, wzięli udział: Arcybiskup Teodorowicz ze Lwowa; Tercjan, Wizytator Apostolski i Wikarjusz Generalny; Nasljan, Arcybiskup z Marach; Arpiarjan, Arcybiskup Chalcedonji, Kajumian; Arcybiskup, Wordsighian, Biskup Ancyry Bahabanian; Biskup tego samego imienia z Cezarji i Biskup Aleksandrji, Cuzjan. Synod ten rozpoczął prace od pontyfikalnej Mszy św., odprawionej w kościele St. Nicola Da Tolentino przez Patrjarchę ormiańskiego Cylicji w asystencji współbraci. Następnego dnia otworzył obrady konferencji sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich Ks. Kardynał Sincero Przedtem nastąpiło odsłonięcie dwu tablic kamiennych, poświęconych pamięci kapłanów, którzy padli ofiarą ostatniej rzezi ormjan, a którzy byli alumnami Kolegium ormiańskiego w Rzymie. 9-ciu z pośród nich padło ofiarą na posterunku w czasie tragicznych zdarzeń w okresie od 1915 do 1921 roku.

We wtorek 8 maja Ojciec św. Pius XI. przyjął na prywatnej audjencji Arcybiskupów i Biskupów ormiańskich w towarzystwie Kard. Sincero. Ojciec św. powitał arcypasterzy niezwykle serdecznemi słowami, zaznaczając, że są oni godnymi przedstawicielami Episkopatu i ludu który przebył męczeństwo. Pius XI zaznaczył, że już jako student badał z podziwem męczeńskie dzieje Kościoła ormiańskiego i zawsze dlań odczuwał gorącą sympatję.