Brama Niepokalanowa otwarta
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 8/1946, grafiki do artykułu: Brama Niepokalanowa otwarta, s. 207

na przyjęcie nowych współpracowników w wielkim dziele zdobywania dusz dla Boga pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Może i Ty, drogi Młodzieńcze, skierowałeś swojej myśl w stronę Niepokalanowa i chciałbyś poświęcić swe życie służbie Niepokalanej w charakterze brata zakonnego?

Jeśli więc pragniesz poświęcić się na rycerską służbę Niepokalanej a masz skończone lat 17 i nie przekroczyłeś jeszcze 30-stu, możesz być do naszego grona przyjęty.

Zgłaszać się mogą młodzieńcy z wykształceniem uniwersyteckim, maturzyści, biuraliści, fachowi zecerzy, drukarze, elektrotechnicy, stolarze itp., a nawet i nie fachowi, bo każdy może według swych sił i zdolności pracować dla Niepokalanej.

Uprzedzamy jednak, że życie w Niepokalanowie jest twarde, proste i ubogie, wymagające zaparcia siebie. Przyjmujemy tylko kandydatów z prawdziwym powołaniem i zdrowych. Tylko tacy znajdą tu szczęście!

Prośbę o przyjęcie z krótkim własnoręcznie skreślonym życiorysem kierować należy pod adresem: Klasztor OO. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr). Na odpowiedź załączyć znaczek pocztowy.


Pragnąłbym posiadać język zdolny wychwalać Cię Maryjo tyle, jak tysiące języków, aby wszystkich przywieść do poznania Twojej szczytności, Twojej świętości, Twojego miłosierdzia i miłości, jaką masz ku miłującym Ciebie!

św. Alfons Liguori