Boże coś Polskę
Drukuj
Maryja Królowa Polski

Boże coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki
Od nieszczęść, które pognębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Bogarodzico, o Przeczysta Panno,
Ty z Jasnej Góry i Ty z Ostrej Bramy,
Coś wieki całe łaską nieustanną
Wspierała naród władzy Twej oddany,
Do Twego Tronu z głębi serc wołamy:
Królowo Polski, przyczyń się za nami!

My Polacy, naród oddający się dobrowolnie pod miłościwe berło Niebios Królowej, powinniśmy starać się, by do hymnu "BOŻE COŚ POLSKĘ", śpiewanego w uroczystości państwowe wprowadzić drugą zwrotkę, błagającą Bogurodzicę o opiekę nad naszą Ojczyzną.

Szczególnie rycerstwo Niepokalanej winno się starać, by i tę drugą zwrotkę wprowadzić i rozpowszechnić. Bo Maryja jest przecież naszą Królową: Czy wolno nam się tego wstydzić?


Nareszcie wyszedł z druku tak dawno oczekiwany
ALBUM NIEPOKALANOWA

Stron 88. Wśród treści 110 ilustracyj. Cena egzemplarza 1,50 zł. Z powodu licznych zamówień a stosunkowo małego nakładu, wysyłać będziemy tylko tym, którzy wpłacają tę kwotę.