Biskupi przeciw dekoltom
Drukuj

Sufragani i wikarjusze kapitułami gnieźnieński i poznański, Najrzew. ks. ks. biskupi Laubitz i Łukomski wydali orędzie, dotyczące ubrań kobiecych, treści następującej:

"Ks. Ks. Biskupi odwoływali się już kilkakrotnie w Listach Pasterskich do opinji publicznej z wezwaniem przeciwstawienia się wzmagającej się niemoralności, zwracając przytem szczególną uwagę na nieobyczajność mody wprowadzonej do ubrań kobiecych. Odezwy te i upominania znaczna ilość kobiet niestety zlekceważyła. Co gorsza, są kobiety, które się nie wahają wchodzić w takiem nieprzyzwoitem ubraniu nawet do domów Bożych i przystępować do Stołu Pańskiego. Wobec tego nie pozostaje Władzy Kościelnej nic innego, jak chwycić się środków, jakie podaję dyscyplina kościelna.

Zarządzamy zatem, iż dozwolonem jest wchodzić do kościołów na nabożeństwa, przystępować do Sakramentów św. lub brać udział w orszaku weselnem tylko w ubraniu poniżej opisanem:

Suknia może mieć pod szyją tylko lekkie wycięcie, rękawy powinny sięgać conajmniej do łokci, suknia spuszczać się winna poniżej kolan i być tak szeroka, ażeby umożliwiała swobodnie i przyzwoite klękanie.

Osoby niestosujące się do powyższych przepisów należy wyprosić z kościoła, jako naruszające świętość miejsca i gorszące obecnych. Należy im również odmówić Sakramentów św.

WW. rządcy kościołów zechcą przeczytać powyższe zarządzenie w dwóch niedzielach z ambon i wywiesić je następnie na drzwiach kościelnych oraz dopilnować, aby było ściśle przestrzegane."


Westchnijcie do Niepokalanej zatraceni grzesznicy, a doprowadzi was do portu.

Św. Alfons Liguori

Jeśli chcesz ujść nawałnicy morskiej, wejrzyj na Gwiazdą wezwij na ratunek Marję.

Św. Bernard