Benedicta

Błogosławioną bądź tysiące razy
Judejskiej ziemi najcudniejszy kwiecie!...
Matuchno Boga!... Dziewico bez skazy!
Niech Cię czci każde stworzenie na świecie...
Błogosławionaś w dzwonów cudnym śpiewie
Na "Anioł Pański" w wieczór i w południe,
Błogosławionaś w rozszumiałem drzewie,
W wodnej rozchwiei, rozigranej cudnie.
Z zachodem słońca, i z zorzą poranną
Błogosławioną bądź, Marjo Panno!...