Ave Maryja

Bądź pozdrowiona, Najświętsza Panno!
Z, głębi serc naszych w niebo się wzbija
ku chwale twojej z jutrzenką ranną:
Zdrowaś Maryja!

Bądź pozdrowiona każdej godziny.
Nad białe lilje, nad słońca blaski
jaśniejszaś w niebie, wolna od winy
i pełna łaski.

Jasnych gwiazd krocie Twoją koroną
księżyc się kłania przed Twą osobą,
u nóg Twych igra aniołków grono,
i Pan wciąż z Tobą.

Anielskie chóry, cherubów głosy
i nasza ziemia mgłą zasępiona,
wszystko powtarza, śląc pod niebiosy:
Błogosławiona!

I błogosławion Zbawiciel święty,
co nam, niewdzięcznym, swe łaski miota,
owoc najczystszy i niepojęty
Twego żywota

Świętaś, Maryjo, po trzykroć święta!
Dla Ciebie ranna pali się zorza,
dla Ciebie słońce, o, Wniebowzięta
Matuchno Boża!

Matko Chrystusa i Matko ludzi,
wysłuchaj naszych głosów ze łzami,
niech płacz Twych dzieci Twą litość wzbudzi.
módl się za nami,

Módl się i wstawiaj do Swego Syna,
niech nam daruje karę i winę,
Weź nas w objęcia, Matko jedyna,
w śmierci godzinę.