Ave Maria

Gdy słońce schowa swe złote promienie,
A blaski zórz
Napełnią już
Krąg niebios tęczą przebarwnych róż -
To "Ave" śpiewa
Każdy liść drzewa
I z ludem każde ptaszęcia kwilenie.
Wśród wieczornych blasków tęczy
"Ave" płynie, "Ave" dźwięczy,
Głosząc Marji cześć i sławę,
Płynie "Ave", dźwięczy "Ave"!

A gdy w lazurze utkanym wzorzyście
Rój gwiazdek lśni,
I świat już śpi;
We mgle spowity błogi sen śni -
To "Ave" płynie
W cichej dolinie,
To echo "Ave" rozbrzmiewa srebrzyście.
Przez jedwabny smug pajęczy
"Ave" płynie, "Ave" dźwięczy,
Głosząc Marji cześć i sławę,
Płynie "Ave", dźwięczy "Ave"!