Autor

Zofia Korwin Naborowska

Artykuły
Kara Boża (Październik 1946, s. 279)
Magdalena u stóp Chrystusa (Marzec 1947, s. 75)