Autor

S. S.

Artykuły
Mała Święta (Październik 1930, s. 295)
Zbawienie społeczne (Kwiecień 1946, s. 94)