Autor

S. M. Renata

Niepokalanka
Artykuły
Założycielki Niepokalanek (Grudzień 1947, s. 288)
O sakramentach (Grudzień 1951, s. 376)
O Sakramentach (Listopad 1951, s. 338)
O sakramentach (Wrzesień 1951, s. 269)
Nowa Msza o Wniebowzięciu N.M.P. (Sierpień 1951, s. 242)
O Sakramentach (Styczeń 1952, s. 11)
Ostatnie Namaszczenie (Luty 1952, s. 53)
O Sakramentach (Maj 1952, s. 152)
Na uroczystość Chrystusa Króla (Październik 1952, s. 267)
Na Niepokalane Poczęcie (Grudzień 1952, s. 323)