Autor

Karolina Rusinówna

Artykuły
Wracam Matuchno! (Lipiec 1929, s. 193)
Pójdę do Matki! (Lipiec 1930, s. 191)