Autor

Edward z Faściszowej

Artykuły
Do Niepokalanej (Kwiecień 1935, s. 101)
Do Niepokalanej (Styczeń 1936, s. 4)